Παρακολούθηση
Sudipta N. Sinha
Sudipta N. Sinha
Principal Researcher, Microsoft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detailed real-time urban 3d reconstruction from video
M Pollefeys, D Nistér, JM Frahm, A Akbarzadeh, P Mordohai, B Clipp, ...
International Journal of Computer Vision 78 (2), 143-167, 2008
9402008
Real-time seamless single shot 6d object pose prediction
B Tekin, SN Sinha, P Fua
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
6882018
GPU-based video feature tracking and matching
SN Sinha, JM Frahm, M Pollefeys, Y Genc
EDGE, workshop on edge computing using new commodity architectures 278, 4321, 2006
5032006
{FarmBeats}: An {IoT} Platform for {Data-Driven} Agriculture
D Vasisht, Z Kapetanovic, J Won, X Jin, R Chandra, S Sinha, A Kapoor, ...
14th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2017
4092017
Real-time video analytics: The killer app for edge computing
G Ananthanarayanan, P Bahl, P Bodík, K Chintalapudi, M Philipose, ...
computer 50 (10), 58-67, 2017
3812017
Interactive 3D architectural modeling from unordered photo collections
SN Sinha, D Steedly, R Szeliski, M Agrawala, M Pollefeys
ACM Transactions on Graphics (TOG) 27 (5), 1-10, 2008
3472008
Piecewise planar stereo for image-based rendering
S Sinha, D Steedly, R Szeliski
2009 International Conference on Computer Vision, 1881-1888, 2009
2922009
Feature tracking and matching in video using programmable graphics hardware
SN Sinha, JM Frahm, M Pollefeys, Y Genc
Machine Vision and Applications 22 (1), 207-217, 2011
2782011
Towards urban 3d reconstruction from video
A Akbarzadeh, JM Frahm, P Mordohai, B Clipp, C Engels, D Gallup, ...
Third International Symposium on 3D Data Processing, Visualization, and …, 2006
2732006
Object stereo—joint stereo matching and object segmentation
M Bleyer, C Rother, P Kohli, D Scharstein, S Sinha
CVPR 2011, 3081-3088, 2011
2072011
Multi-view reconstruction using photo-consistency and exact silhouette constraints: A maximum-flow formulation
SN Sinha, M Pollefeys
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 1 …, 2005
2042005
Real-time image-based 6-dof localization in large-scale environments
H Lim, SN Sinha, MF Cohen, M Uyttendaele
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1043-1050, 2012
2002012
Efficient high-resolution stereo matching using local plane sweeps
SN Sinha, D Scharstein, R Szeliski
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
1532014
Multi-view stereo via graph cuts on the dual of an adaptive tetrahedral mesh
SN Sinha, P Mordohai, M Pollefeys
2007 IEEE 11th international conference on computer vision, 1-8, 2007
1522007
Camera network calibration from dynamic silhouettes
SN Sinha, M Pollefeys, L McMillan
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
1442004
Piecewise planar reconstruction of three-dimensional scenes
SN Sinha, DE Steedly, RS Szeliski
US Patent 8,933,925, 2015
1382015
A multi-stage linear approach to structure from motion
SN Sinha, D Steedly, R Szeliski
European Conference on Computer Vision, 267-281, 2010
1252010
Image-based rendering for scenes with reflections
SN Sinha, J Kopf, M Goesele, D Scharstein, R Szeliski
ACM Transactions on Graphics (TOG) 31 (4), 1-10, 2012
1222012
Joint Recovery of Dense Correspondence and Cosegmentation in Two Images
T Taniai, SN Sinha, Y Sato
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR, 2016
1102016
Pan–tilt–zoom camera calibration and high-resolution mosaic generation
SN Sinha, M Pollefeys
Computer Vision and Image Understanding 103 (3), 170-183, 2006
1102006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20