Παρακολούθηση
Ian Fischer
Ian Fischer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Speed/accuracy trade-offs for modern convolutional object detectors
J Huang, V Rathod, C Sun, M Zhu, A Korattikara, A Fathi, I Fischer, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
34432017
Deep variational information bottleneck
AA Alemi, I Fischer, JV Dillon, K Murphy
arXiv preprint arXiv:1612.00410, 2016
17852016
Learning latent dynamics for planning from pixels
D Hafner, T Lillicrap, I Fischer, R Villegas, D Ha, H Lee, J Davidson
International conference on machine learning, 2555-2565, 2019
14902019
The emperor's new security indicators
SE Schechter, R Dhamija, A Ozment, I Fischer
2007 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP'07), 51-65, 2007
6462007
Fixing a broken ELBO
A Alemi, B Poole, I Fischer, J Dillon, RA Saurous, K Murphy
International conference on machine learning, 159-168, 2018
5652018
Learning to attack: Adversarial transformation networks
S Baluja, I Fischer
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
539*2018
Adversarial examples for generative models
J Kos, I Fischer, D Song
2018 ieee security and privacy workshops (spw), 36-42, 2018
2952018
Cloud data protection for the masses
D Song, E Shi, I Fischer, U Shankar
Computer 45 (1), 39-45, 2012
2702012
Multi-game decision transformers
KH Lee, O Nachum, MS Yang, L Lee, D Freeman, S Guadarrama, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 27921-27936, 2022
1822022
Generative models of visually grounded imagination
R Vedantam, I Fischer, J Huang, K Murphy
arXiv preprint arXiv:1705.10762, 2017
1562017
Uncertainty in the variational information bottleneck
AA Alemi, I Fischer, JV Dillon
arXiv preprint arXiv:1807.00906, 2018
1012018
The conditional entropy bottleneck
I Fischer
Entropy 22 (9), 999, 2020
922020
Predictive information accelerates learning in rl
KH Lee, I Fischer, A Liu, Y Guo, H Lee, J Canny, S Guadarrama
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 11890-11901, 2020
822020
Fast approximation of high-order Voronoi diagrams and distance transforms on the GPU
I Fischer, C Gotsman
Journal of Graphics Tools 11 (4), 39-60, 2006
742006
Deep hierarchical planning from pixels
D Hafner, KH Lee, I Fischer, P Abbeel
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 26091-26104, 2022
652022
Secure surrogate cloud browsing
XD Song, I Fischer, G Altekar, L Martignoni, Z Pavlinovic
US Patent 9,391,832, 2016
582016
An information-theoretic analysis of deep latent-variable models
A Alemi, B Poole, I Fischer, J Dillon, RA Saurus, K Murphy
572018
Compressive visual representations
KH Lee, A Arnab, S Guadarrama, J Canny, I Fischer
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 19538-19552, 2021
462021
others,“
J Huang, V Rathod, C Sun, M Zhu, A Korattikara, A Fathi, I Fischer, ...
Speed/accuracy trade-offs for modern convolutional object detectors,” in …, 2017
412017
Learnability for the information bottleneck
T Wu, I Fischer, IL Chuang, M Tegmark
Uncertainty in Artificial Intelligence, 1050-1060, 2020
402020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20