Παρακολούθηση
Konstantinos Spengos
Konstantinos Spengos
Associate Professor of Neurology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
U‐shaped relationship between mortality and admission blood pressure in patients with acute stroke
KN Vemmos, G Tsivgoulis, K Spengos, N Zakopoulos, A Synetos, ...
Journal of internal medicine 255 (2), 257-265, 2004
5042004
Time rate of blood pressure variation is associated with increased common carotid artery intima-media thickness
NA Zakopoulos, G Tsivgoulis, G Barlas, C Papamichael, K Spengos, ...
Hypertension 45 (4), 505-512, 2005
3762005
Association between obesity and mortality after acute first-ever stroke: the obesity–stroke paradox
K Vemmos, G Ntaios, K Spengos, P Savvari, A Vemmou, T Pappa, ...
Stroke 42 (1), 30-36, 2011
3702011
Embolic strokes of undetermined source in the Athens stroke registry: a descriptive analysis
G Ntaios, V Papavasileiou, H Milionis, K Makaritsis, E Manios, K Spengos, ...
Stroke 46 (1), 176-181, 2015
2872015
Etiology of first‐ever ischaemic stroke in European young adults: the 15 cities young stroke study
N Yesilot Barlas, J Putaala, U Waje‐Andreassen, S Vassilopoulou, ...
European journal of neurology 20 (11), 1431-1439, 2013
2402013
Demographic and geographic vascular risk factor differences in European young adults with ischemic stroke: the 15 cities young stroke study
J Putaala, N Yesilot, U Waje-Andreassen, J Pitkäniemi, S Vassilopoulou, ...
Stroke 43 (10), 2624-2630, 2012
2192012
Velocity loss as a variable for monitoring resistance exercise
JJ González-Badillo, JM Yañez-García, R Mora-Custodio, ...
International journal of sports medicine 38 (03), 217-225, 2017
1982017
Rivaroxaban or aspirin for patent foramen ovale and embolic stroke of undetermined source: a prespecified subgroup analysis from the NAVIGATE ESUS trial
SE Kasner, B Swaminathan, P Lavados, M Sharma, K Muir, R Veltkamp, ...
The Lancet Neurology 17 (12), 1053-1060, 2018
1812018
Transcranial ultrasound-improved thrombolysis: diagnostic vs. therapeutic ultrasound
S Behrens, K Spengos, M Daffertshofer, H Schroeck, CE Dempfle, ...
Ultrasound in medicine & biology 27 (12), 1683-1689, 2001
1652001
Validation of the ABCD score in identifying individuals at high early risk of stroke after a transient ischemic attack: a hospital-based case series study
G Tsivgoulis, K Spengos, P Manta, N Karandreas, T Zambelis, ...
Stroke 37 (12), 2892-2897, 2006
1602006
Common carotid artery intima-media thickness and the risk of stroke recurrence
G Tsivgoulis, K Vemmos, C Papamichael, K Spengos, E Manios, ...
Stroke 37 (7), 1913-1916, 2006
1572006
Risk factors, etiology, and outcome of first‐ever ischemic stroke in young adults aged 15 to 45–the Athens young stroke registry
K Spengos, K Vemmos
European journal of neurology 17 (11), 1358-1364, 2010
1422010
The degree of p70S6k and S6 phosphorylation in human skeletal muscle in response to resistance exercise depends on the training volume
G Terzis, K Spengos, H Mascher, G Georgiadis, P Manta, E Blomstrand
European journal of applied physiology 110, 835-843, 2010
1412010
Factors influencing acute blood pressure values in stroke subtypes
KN Vemmos, K Spengos, G Tsivgoulis, N Zakopoulos, E Manios, V Kotsis, ...
Journal of human hypertension 18 (4), 253-259, 2004
1302004
The VITATOPS (Vitamins to Prevent Stroke) Trial: rationale and design of an international, large, simple, randomised trial of homocysteine-lowering multivitamin therapy in …
SJ Chung, JS Kim, JC Kim, SK Lee, SU Kwon, MC Lee, DC Suh, ...
Cerebrovascular Diseases 13 (2), 120-126, 2002
1302002
Association between 24-h blood pressure monitoring variables and brain oedema in patients with hyperacute stroke
KN Vemmos, G Tsivgoulis, K Spengos, N Zakopoulos, A Synetos, V Kotsis, ...
Journal of hypertension 21 (11), 2167-2173, 2003
1282003
Loss of BRCC3 deubiquitinating enzyme leads to abnormal angiogenesis and is associated with syndromic moyamoya
S Miskinyte, MG Butler, D Hervé, C Sarret, M Nicolino, JD Petralia, ...
The American Journal of Human Genetics 88 (6), 718-728, 2011
1272011
Diagnosis and treatment of anterior-canal benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review
E Anagnostou, I Kouzi, K Spengos
Journal of clinical neurology (Seoul, Korea) 11 (3), 262, 2015
1212015
Duloxetine versus citalopram and sertraline in the treatment of poststroke depression, anxiety, and fatigue
D Karaiskos, E Tzavellas, K Spengos, S Vassilopoulou, ...
The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences 24 (3), 349-353, 2012
1182012
Acceleration of thrombolysis with ultrasound through the cranium in a flow model
K Spengos, S Behrens, M Daffertshofer, CE Dempfle, M Hennerici
Ultrasound in medicine & biology 26 (5), 889-895, 2000
1142000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20