Παρακολούθηση
Efstratios Kelepertzis
Efstratios Kelepertzis
Assistant Professor of Environmental Geochemistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Accumulation of heavy metals in agricultural soils of Mediterranean: Insights from Argolida basin, Peloponnese, Greece
E Kelepertzis
Geoderma 221, 82-90, 2014
4712014
Urban soil geochemistry in Athens, Greece: The importance of local geology in controlling the distribution of potentially harmful trace elements
A Argyraki, E Kelepertzis
Science of the Total Environment 482, 366-377, 2014
1842014
Assessing the hydrogeochemistry of groundwaters in ophiolite areas of Euboea Island, Greece, using multivariate statistical methods
N Voutsis, E Kelepertzis, E Tziritis, A Kelepertsis
Journal of Geochemical Exploration 159, 79-92, 2015
1192015
Investigating the sources and potential health risks of environmental contaminants in the soils and drinking waters from the rural clusters in Thiva area (Greece)
E Kelepertzis
Ecotoxicology and environmental safety 100, 258-265, 2014
1192014
Origin, mineral speciation and geochemical baseline mapping of Ni and Cr in agricultural topsoils of Thiva Valley (central Greece)
E Kelepertzis, E Galanos, I Mitsis
Journal of Geochemical Exploration 125, 56-68, 2013
1052013
Heavy metals in agricultural soils of the Mouriki-Thiva area (central Greece) and environmental impact implications
D Antibachi, E Kelepertzis, A Kelepertsis
Soil and Sediment Contamination: An International Journal 21 (4), 434-450, 2012
832012
Hexavalent chromium contamination in groundwaters of Thiva basin, central Greece
E Tziritis, E Kelepertzis, G Korres, D Perivolaris, S Repani
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 89, 1073-1077, 2012
822012
Assessment of nutrients and heavy metals in the surface sediments of the artificially lake water reservoir Karla, Thessaly, Greece
K Skordas, E Kelepertzis, D Kosmidis, P Panagiotaki, D Vafidis
Environmental Earth Sciences 73, 4483-4493, 2015
802015
Insights into the chemical partitioning of trace metals in roadside and off-road agricultural soils along two major highways in Attica’s region, Greece
F Botsou, A Sungur, E Kelepertzis, M Soylak
Ecotoxicology and Environmental Safety 132, 101-110, 2016
662016
Metal (loid) and isotopic tracing of Pb in soils, road and house dusts from the industrial area of Volos (central Greece)
E Kelepertzis, A Argyraki, V Chrastný, F Botsou, K Skordas, M Komárek, ...
Science of the Total Environment 725, 138300, 2020
652020
Evaluation of single extraction procedures for the assessment of heavy metal extractability in citrus agricultural soil of a typical Mediterranean environment (Argolida, Greece)
E Kelepertzis, V Paraskevopoulou, A Argyraki, G Fligos, O Chalkiadaki
Journal of Soils and Sediments 15, 2265-2275, 2015
612015
Geochemical signature of surface water and stream sediments of a mineralized drainage basin at NE Chalkidiki, Greece: A pre-mining survey
E Kelepertzis, A Argyraki, E Daftsis
Journal of Geochemical Exploration 114, 70-81, 2012
592012
Availability of geogenic heavy metals in soils of Thiva town (central Greece)
E Kelepertzis, E Stathopoulou
Environmental monitoring and assessment 185, 9603-9618, 2013
582013
Geochemical associations for evaluating the availability of potentially harmful elements in urban soils: Lessons learnt from Athens, Greece
E Kelepertzis, A Argyraki
Applied Geochemistry 59, 63-73, 2015
522015
Environmental availability of trace elements (Pb, Cd, Zn, Cu) in soil from urban, suburban, rural and mining areas of Attica, Hellas
A Argyraki, E Kelepertzis, F Botsou, V Paraskevopoulou, I Katsikis, ...
Journal of Geochemical Exploration 187, 201-213, 2018
502018
Metal (loid) distribution and Pb isotopic signatures in the urban environment of Athens, Greece
E Kelepertzis, M Komárek, A Argyraki, H Šillerová
Environmental pollution 213, 420-431, 2016
502016
Tracking the occurrence of anthropogenic magnetic particles and potentially toxic elements (PTEs) in house dust using magnetic and geochemical analyses
E Kelepertzis, A Argyraki, F Botsou, E Aidona, Á Szabó, C Szabó
Environmental Pollution 245, 909-920, 2019
462019
Tracing the sources of bioaccessible metal (loid) s in urban environments: A multidisciplinary approach
E Kelepertzis, V Chrastný, F Botsou, E Sigala, Z Kypritidou, M Komárek, ...
Science of the Total Environment 771, 144827, 2021
392021
Evaluation of the sources of contamination in the suburban area of Koropi–Markopoulo, Athens, Greece
A Kaitantzian, E Kelepertzis, A Kelepertsis
Bulletin of environmental contamination and toxicology 91, 23-28, 2013
332013
Agricultural geochemistry in viticulture: An example of Cu accumulation and geochemical fractionation in Mediterranean calcareous soils (Nemea region, Greece)
E Kelepertzis, F Botsou, C Patinha, A Argyraki, I Massas
Applied Geochemistry 88, 23-39, 2018
202018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20