Παρακολούθηση
Panagiotis Paraskevas Filntisis
Panagiotis Paraskevas Filntisis
Postdoctoral Researcher, NTUA; Research Assistant, Athena RC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fusing body posture with facial expressions for joint recognition of affect in child–robot interaction
PP Filntisis, N Efthymiou, P Koutras, G Potamianos, P Maragos
IEEE Robotics and automation letters 4 (4), 4011-4018, 2019
812019
Exploiting Emotional Dependencies with Graph Convolutional Networks for Facial Expression Recognition
P Antoniadis, P Filntisis, P Maragos
2021 16th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture …, 2021
51*2021
An audiovisual and contextual approach for categorical and continuous emotion recognition in-the-wild
P Antoniadis, I Pikoulis, PP Filntisis, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
302021
Spectre: Visual speech-informed perceptual 3d facial expression reconstruction from videos
PP Filntisis, G Retsinas, F Paraperas-Papantoniou, A Katsamanis, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
29*2023
Emotion understanding in videos through body, context, and visual-semantic embedding loss
PP Filntisis, N Efthymiou, G Potamianos, P Maragos
Computer Vision–ECCV 2020 Workshops: Glasgow, UK, August 23–28, 2020 …, 2020
272020
Multi-view fusion for action recognition in child-robot interaction
N Efthymiou, P Koutras, PP Filntisis, G Potamianos, P Maragos
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 455-459, 2018
242018
Neural Emotion Director: Speech-preserving semantic control of facial expressions in" in-the-wild" videos
FP Papantoniou, PP Filntisis, P Maragos, A Roussos
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
232022
Multi3: Multi-sensory perception system for multi-modal child interaction with multiple robots
A Tsiami, P Koutras, N Efthymiou, PP Filntisis, G Potamianos, P Maragos
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4585-4592, 2018
222018
Childbot: Multi-robot perception and interaction with children
N Efthymiou, PP Filntisis, P Koutras, A Tsiami, J Hadfield, G Potamianos, ...
Robotics and Autonomous Systems 150, 103975, 2022
212022
E-prevention: Advanced support system for monitoring and relapse prevention in patients with psychotic disorders analyzing long-term multimodal data from wearables and video …
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, N Efthymiou, P Maragos, A Menychtas, ...
Sensors 22 (19), 7544, 2022
202022
Person identification using deep convolutional neural networks on short-term signals from wearable sensors
G Retsinas, PP Filntisis, N Efthymiou, E Theodosis, A Zlatintsi, P Maragos
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
202020
Leveraging semantic scene characteristics and multi-stream convolutional architectures in a contextual approach for video-based visual emotion recognition in the wild
I Pikoulis, PP Filntisis, P Maragos
2021 16th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture …, 2021
182021
Far-field audio-visual scene perception of multi-party human-robot interaction for children and adults
A Tsiami, PP Filntisis, N Efthymiou, P Koutras, G Potamianos, P Maragos
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
162018
A comparative study of autoencoder architectures for mental health analysis using wearable sensors data
M Panagiotou, A Zlatintsi, PP Filntisis, AJ Roumeliotis, N Efthymiou, ...
2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1258-1262, 2022
142022
An intelligent cloud-based platform for effective monitoring of patients with psychotic disorders
I Maglogiannis, A Zlatintsi, A Menychtas, D Papadimatos, PP Filntisis, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 …, 2020
142020
Video-realistic expressive audio-visual speech synthesis for the Greek language
PP Filntisis, A Katsamanis, P Tsiakoulis, P Maragos
Speech Communication 95, 137-152, 2017
142017
A web-based real-time kinect application for gestural interaction with virtual musical instruments
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, A Tsiami, K Kritsis, ...
Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, 1-6, 2018
112018
An unsupervised learning approach for detecting relapses from spontaneous speech in patients with psychosis
C Garoufis, A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, E Kalisperakis, ...
2021 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics …, 2021
102021
Photorealistic adaptation and interpolation of facial expressions using HMMS and AAMS for audio-visual speech synthesis
PP Filntisis, A Katsamanis, P Maragos
2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2941-2945, 2017
82017
Towards unsupervised subject-independent speech-based relapse detection in patients with psychosis using variational autoencoders
C Garoufis, A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, E Kalisperakis, ...
2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 175-179, 2022
72022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20