Παρακολούθηση
Nataliia Bielova
Nataliia Bielova
Permanent Researcher (CRCN) at Inria, @nataliabielova
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Do cookie banners respect my choice?: Measuring legal compliance of banners from iab europe’s transparency and consent framework
C Matte, N Bielova, C Santos
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 791-809, 2020
1462020
Browser fingerprinting: A survey
P Laperdrix, N Bielova, B Baudry, G Avoine
ACM Transactions on the Web (TWEB) 14 (2), 1-33, 2020
1282020
Crying wolf? on the price discrimination of online airline tickets
T Vissers, N Nikiforakis, N Bielova, W Joosen
7th Workshop on Hot Topics in Privacy Enhancing Technologies (HotPETs 2014), 2014
792014
Reactive non-interference for a browser model
N Bielova, D Devriese, F Massacci, F Piessens
2011 5th International Conference on Network and System Security, 97-104, 2011
71*2011
Dark patterns and the legal requirements of consent banners: An interaction criticism perspective
CM Gray, C Santos, N Bielova, M Toth, D Clifford
Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2021
682021
Survey on JavaScript security policies and their enforcement mechanisms in a web browser
N Bielova
The Journal of Logic and Algebraic Programming 82 (8), 243-262, 2013
682013
Are cookie banners indeed compliant with the law? Deciphering EU legal requirements on consent and technical means to verify compliance of cookie banners
C Santos, N Bielova, C Matte
arXiv preprint arXiv:1912.07144, 2019
652019
Missed by filter lists: Detecting unknown third-party trackers with invisible pixels
N Bielova, A Legout, N Sarafijanovic-Djukic
Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2020 (2), 499-518, 2020
57*2020
Do you really mean what you actually enforced? Edited automata revisited
N Bielova, F Massacci
International Journal of Information Security 10, 239-254, 2011
512011
A taxonomy of information flow monitors
N Bielova, T Rezk
Principles of Security and Trust: 5th International Conference, POST 2016 …, 2016
502016
Predictability of enforcement
N Bielova, F Massacci
Engineering Secure Software and Systems: Third International Symposium …, 2011
502011
Hybrid information flow monitoring against web tracking
F Besson, N Bielova, T Jensen
2013 IEEE 26th Computer Security Foundations Symposium, 240-254, 2013
412013
To extend or not to extend: on the uniqueness of browser extensions and web logins
GG Gulyas, DF Some, N Bielova, C Castelluccia
Proceedings of the 2018 Workshop on Privacy in the Electronic Society, 14-27, 2018
382018
DESIRE: A Third Way for a European Exposure Notification System Leveraging the best of centralized and decentralized systems
C Castelluccia, N Bielova, A Boutet, M Cunche, C Lauradoux, DL Métayer, ...
arXiv preprint arXiv:2008.01621, 2020
372020
ROBERT: ROBust and privacy-presERving proximity Tracing
C Castelluccia, N Bielova, A Boutet, M Cunche, C Lauradoux, ...
372020
Security analysis of subject access request procedures: How to authenticate data subjects safely when they request for their data
C Boniface, I Fouad, N Bielova, C Lauradoux, C Santos
Privacy Technologies and Policy: 7th Annual Privacy Forum, APF 2019, Rome …, 2019
372019
On compliance of cookie purposes with the purpose specification principle
I Fouad, C Santos, F Al Kassar, N Bielova, S Calzavara
2020 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW …, 2020
302020
On the content security policy violations due to the same-origin policy
DF Some, N Bielova, T Rezk
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 877-886, 2017
272017
Purposes in IAB Europe’s TCF: which legal basis and how are they used by advertisers?
C Matte, C Santos, N Bielova
Privacy Technologies and Policy: 8th Annual Privacy Forum, APF 2020, Lisbon …, 2020
242020
Matching in security-by-contract for mobile code
N Bielova, N Dragoni, F Massacci, K Naliuka, I Siahaan
The Journal of Logic and Algebraic Programming 78 (5), 340-358, 2009
242009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20