Παρακολούθηση
Gábor Recski
Gábor Recski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning based chatbot models
R Csaky
arXiv preprint arXiv:1908.08835, 2019
902019
Improving neural conversational models with entropy-based data filtering
R Csáky, P Purgai, G Recski
arXiv preprint arXiv:1905.05471, 2019
632019
Measuring semantic similarity of words using concept networks
GA Recski, E Iklódi, KA Pajkossy, A Kornai
Association for Computational Linguistics, 2016
482016
Competence in lexical semantics
A Kornai, J Acs, M Makrai, DM Nemeskey, K Pajkossy, G Recski
Proceedings of the fourth joint conference on lexical and computational …, 2015
302015
A hungarian np chunker
G Recski, D Varga
The Odd Yearbook 8, 87-93, 2010
262010
Hungarian noun phrase extraction using rule-based and hybrid methods
G Recski
Acta Cybernetica 21 (3), 461-479, 2014
152014
The Gutenberg dialogue dataset
R Csaky, G Recski
arXiv preprint arXiv:2004.12752, 2020
142020
Budapestacad at tac 2010
DM Nemeskey, GA Recski, A Zséder, A Kornai
132010
Building concept graphs from monolingual dictionary entries
G Recski
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
122016
Building concept definitions from explanatory dictionaries
G Recski
International Journal of Lexicography 31 (3), 274-311, 2018
112018
Spreading activation in language understanding
DM Nemeskey, GA Recski, M Makrai, A Zséder, A Kornai
National Academy of Sciences of Armenia, 2013
112013
Magyar főnévi csoportok azonosítása
GA Recski, D Varga
Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 81-95, 2012
112012
Rapid creation of large-scale corpora and frequency dictionaries
A Zséder, GA Recski, D Varga, A Kornai
ELRA, 2012
112012
DreamDrug-A crowdsourced NER dataset for detecting drugs in darknet markets
J Bogensperger, S Schlarb, A Hanbury, G Recski
Proceedings of the Seventh Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT 2021 …, 2021
92021
BME-UW at SR'19: Surface realization with Interpreted Regular Tree Grammars
A Kovács, EK Ács, J Acs, A Kornai, GA Recski
Association for Computational Linguistics, 2019
92019
Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian
GA Recski, A Bolevácz, G Borbély
Szegedi Tudományegyetem, 2016
92016
Fonévi csoportok azonosıtása szabályalapú és hibrid módszerekkel
R Gábor
92010
NP alignment in bilingual corpora
GA Recski, A Rung, A Zséder, A Kornai
92010
Detecting optional arguments of verbs
A Kornai, DM Nemeskey, GA Recski
European Language Resources Association (ELRA), 2016
82016
MathLingBudapest: Concept networks for semantic similarity
G Recski, J Acs
Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20