Παρακολούθηση
Bibiano Rivas García
Bibiano Rivas García
PhD Student, University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uclm.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A data quality in use model for big data
J Merino, I Caballero, B Rivas, M Serrano, M Piattini
Future Generation Computer Systems 63, 123-130, 2016
1982016
Towards a service architecture for master data exchange based on ISO 8000 with support to process large datasets
B Rivas, J Merino, I Caballero, M Serrano, M Piattini
Computer Standards & Interfaces 54, 94-104, 2017
162017
Calidad de datos
I Caballero, A Gómez, F Gualo, J Merino, B Rivas, M Piattini
Madrid. Ed Ra-ma, 90, 2018
82018
Configuration/Infrastructure-aware testing of MapReduce programs
J Morán, B Rivas, CDL Riva, J Tuya, I Caballero, M Serrano
Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J 2 (1), 90-96, 2017
82017
I8K| DQ-BigData: I8K architecture extension for data quality in big data
B Rivas, J Merino, M Serrano, I Caballero, M Piattini
International Conference on Conceptual Modeling, 164-172, 2015
82015
Infrastructure-aware functional testing of mapreduce programs
J Morán, B Rivas, C De La Riva, J Tuya, I Caballero, M Serrano
2016 IEEE 4th International Conference on Future Internet of Things and …, 2016
62016
Localización de defectos en aplicaciones MapReduce
J Morán, C De La Riva, J Tuya, B Rivas
Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, 2017
12017
Configuration/Infrastructure-aware testing of MapReduce programs
J Morán Barbón, B Rivas, CA Riva Álvarez, PJ Tuya González, ...
ASTESJ: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 7 (1), 2017
2017
I8K| BiDa Adaptación I8K para dar soporte a Big Data
B Rivas García
Universidad de Castilla-La Mancha, 2015
2015
I8K| DQ-BigData: Extensión Arquitectura I8K para Calidad de Datos en Big Data
B Rivas, J Merino, M Serrano, I Caballero, M Piattini
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10