Παρακολούθηση
Allen H Goldstein
Allen H Goldstein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FLUXNET: A new tool to study the temporal and spatial variability of ecosystem-scale carbon dioxide, water vapor, and energy flux densities
D Baldocchi, E Falge, L Gu, R Olson, D Hollinger, S Running, P Anthoni, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 82 (11), 2415-2434, 2001
37072001
The formation, properties and impact of secondary organic aerosol: current and emerging issues
M Hallquist, JC Wenger, U Baltensperger, Y Rudich, D Simpson, ...
Atmospheric chemistry and physics 9 (14), 5155-5236, 2009
33532009
Energy balance closure at FLUXNET sites
K Wilson, A Goldstein, E Falge, M Aubinet, D Baldocchi, P Berbigier, ...
Agricultural and Forest Meteorology 113 (1-4), 223-243, 2002
24752002
Known and unexplored organic constituents in the earth's atmosphere
AH Goldstein, IE Galbally
Environmental science & technology 41 (5), 1514-1521, 2007
14412007
Spatially resolved flux measurements of NO x from London suggest significantly higher emissions than predicted by inventories
AR Vaughan, JD Lee, PK Misztal, S Metzger, MD Shaw, AC Lewis, ...
Faraday discussions 189, 455-472, 2016
12632016
Environmental controls over carbon dioxide and water vapor exchange of terrestrial vegetation
BE Law, E Falge, L Gu, DD Baldocchi, P Bakwin, P Berbigier, K Davis, ...
Agricultural and Forest Meteorology 113 (1-4), 97-120, 2002
12492002
Modeling and measuring the effects of disturbance history and climate on carbon and water budgets in evergreen needleleaf forests
PE Thornton, BE Law, HL Gholz, KL Clark, E Falge, DS Ellsworth, ...
Agricultural and forest meteorology 113 (1-4), 185-222, 2002
8962002
Seasonality of ecosystem respiration and gross primary production as derived from FLUXNET measurements
E Falge, D Baldocchi, J Tenhunen, M Aubinet, P Bakwin, P Berbigier, ...
Agricultural and Forest Meteorology 113 (1-4), 53-74, 2002
7532002
Volatile chemical products emerging as largest petrochemical source of urban organic emissions
BC McDonald, JA De Gouw, JB Gilman, SH Jathar, A Akherati, CD Cappa, ...
Science 359 (6377), 760-764, 2018
5442018
Microbial soil respiration and its dependency on carbon inputs, soil temperature and moisture
J Curiel Yuste, DD Baldocchi, A Gershenson, A Goldstein, L Misson, ...
Global Change Biology 13 (9), 2018-2035, 2007
5232007
Ecosystem carbon dioxide fluxes after disturbance in forests of North America
BD Amiro, AG Barr, JG Barr, TA Black, R Bracho, M Brown, J Chen, ...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 115 (G4), 2010
5082010
Deriving a light use efficiency model from eddy covariance flux data for predicting daily gross primary production across biomes
W Yuan, S Liu, G Zhou, G Zhou, LL Tieszen, D Baldocchi, C Bernhofer, ...
Agricultural and Forest Meteorology 143 (3-4), 189-207, 2007
4982007
Observed increase in local cooling effect of deforestation at higher latitudes
X Lee, ML Goulden, DY Hollinger, A Barr, TA Black, G Bohrer, R Bracho, ...
Nature 479 (7373), 384-387, 2011
4732011
Effects of anthropogenic emissions on aerosol formation from isoprene and monoterpenes in the southeastern United States
L Xu, H Guo, CM Boyd, M Klein, A Bougiatioti, KM Cerully, JR Hite, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (1), 37-42, 2015
4502015
Global estimates of evapotranspiration and gross primary production based on MODIS and global meteorology data
W Yuan, S Liu, G Yu, JM Bonnefond, J Chen, K Davis, AR Desai, ...
Remote Sensing of Environment 114 (7), 1416-1431, 2010
4362010
Recent advances in understanding secondary organic aerosol: Implications for global climate forcing
M Shrivastava, CD Cappa, J Fan, AH Goldstein, AB Guenther, JL Jimenez, ...
Reviews of Geophysics 55 (2), 509-559, 2017
4192017
A new model of gross primary productivity for North American ecosystems based solely on the enhanced vegetation index and land surface temperature from MODIS
DA Sims, AF Rahman, VD Cordova, BZ El-Masri, DD Baldocchi, ...
Remote sensing of Environment 112 (4), 1633-1646, 2008
4162008
Elucidating secondary organic aerosol from diesel and gasoline vehicles through detailed characterization of organic carbon emissions
DR Gentner, G Isaacman, DR Worton, AWH Chan, TR Dallmann, L Davis, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (45), 18318-18323, 2012
3832012
Gas‐phase products and secondary aerosol yields from the photooxidation of 16 different terpenes
A Lee, AH Goldstein, JH Kroll, NL Ng, V Varutbangkul, RC Flagan, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 111 (D17), 2006
3632006
Contribution of first-versus second-generation products to secondary organic aerosols formed in the oxidation of biogenic hydrocarbons
NL Ng, JH Kroll, MD Keywood, R Bahreini, V Varutbangkul, RC Flagan, ...
Environmental science & technology 40 (7), 2283-2297, 2006
3542006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20