Παρακολούθηση
Allen H Goldstein
Allen H Goldstein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FLUXNET: A new tool to study the temporal and spatial variability of ecosystem-scale carbon dioxide, water vapor, and energy flux densities
D Baldocchi, E Falge, L Gu, R Olson, D Hollinger, S Running, P Anthoni, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 82 (11), 2415-2434, 2001
38462001
The formation, properties and impact of secondary organic aerosol: current and emerging issues
M Hallquist, JC Wenger, U Baltensperger, Y Rudich, D Simpson, ...
Atmospheric chemistry and physics 9 (14), 5155-5236, 2009
36082009
Energy balance closure at FLUXNET sites
K Wilson, A Goldstein, E Falge, M Aubinet, D Baldocchi, P Berbigier, ...
Agricultural and Forest Meteorology 113 (1-4), 223-243, 2002
25422002
Known and unexplored organic constituents in the earth's atmosphere
AH Goldstein, IE Galbally
Environmental science & technology 41 (5), 1514-1521, 2007
15382007
Environmental controls over carbon dioxide and water vapor exchange of terrestrial vegetation
BE Law, E Falge, L Gu, DD Baldocchi, P Bakwin, P Berbigier, K Davis, ...
Agricultural and Forest Meteorology 113 (1-4), 97-120, 2002
13152002
Modeling and measuring the effects of disturbance history and climate on carbon and water budgets in evergreen needleleaf forests
PE Thornton, BE Law, HL Gholz, KL Clark, E Falge, DS Ellsworth, ...
Agricultural and forest meteorology 113 (1-4), 185-222, 2002
9072002
Seasonality of ecosystem respiration and gross primary production as derived from FLUXNET measurements
E Falge, D Baldocchi, J Tenhunen, M Aubinet, P Bakwin, P Berbigier, ...
Agricultural and Forest Meteorology 113 (1-4), 53-74, 2002
7632002
Volatile chemical products emerging as largest petrochemical source of urban organic emissions
BC McDonald, JA De Gouw, JB Gilman, SH Jathar, A Akherati, CD Cappa, ...
Science 359 (6377), 760-764, 2018
6832018
Microbial soil respiration and its dependency on carbon inputs, soil temperature and moisture
J Curiel Yuste, DD Baldocchi, A Gershenson, A Goldstein, L Misson, ...
Global Change Biology 13 (9), 2018-2035, 2007
5752007
Deriving a light use efficiency model from eddy covariance flux data for predicting daily gross primary production across biomes
W Yuan, S Liu, G Zhou, G Zhou, LL Tieszen, D Baldocchi, C Bernhofer, ...
Agricultural and Forest Meteorology 143 (3-4), 189-207, 2007
5592007
Observed increase in local cooling effect of deforestation at higher latitudes
X Lee, ML Goulden, DY Hollinger, A Barr, TA Black, G Bohrer, R Bracho, ...
Nature 479 (7373), 384-387, 2011
5362011
Ecosystem carbon dioxide fluxes after disturbance in forests of North America
BD Amiro, AG Barr, JG Barr, TA Black, R Bracho, M Brown, J Chen, ...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 115 (G4), 2010
5342010
Recent advances in understanding secondary organic aerosol: Implications for global climate forcing
M Shrivastava, CD Cappa, J Fan, AH Goldstein, AB Guenther, JL Jimenez, ...
Reviews of Geophysics 55 (2), 509-559, 2017
5242017
The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data
G Pastorello, C Trotta, E Canfora, H Chu, D Christianson, YW Cheah, ...
Scientific data 7 (1), 1-27, 2020
5152020
Effects of anthropogenic emissions on aerosol formation from isoprene and monoterpenes in the southeastern United States
L Xu, H Guo, CM Boyd, M Klein, A Bougiatioti, KM Cerully, JR Hite, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (1), 37-42, 2015
5042015
Global estimates of evapotranspiration and gross primary production based on MODIS and global meteorology data
W Yuan, S Liu, G Yu, JM Bonnefond, J Chen, K Davis, AR Desai, ...
Remote Sensing of Environment 114 (7), 1416-1431, 2010
4862010
A new model of gross primary productivity for North American ecosystems based solely on the enhanced vegetation index and land surface temperature from MODIS
DA Sims, AF Rahman, VD Cordova, BZ El-Masri, DD Baldocchi, ...
Remote sensing of Environment 112 (4), 1633-1646, 2008
4492008
Elucidating secondary organic aerosol from diesel and gasoline vehicles through detailed characterization of organic carbon emissions
DR Gentner, G Isaacman, DR Worton, AWH Chan, TR Dallmann, L Davis, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (45), 18318-18323, 2012
4242012
Gas‐phase products and secondary aerosol yields from the photooxidation of 16 different terpenes
A Lee, AH Goldstein, JH Kroll, NL Ng, V Varutbangkul, RC Flagan, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 111 (D17), 2006
3882006
On the use of MODIS EVI to assess gross primary productivity of North American ecosystems
DA Sims, AF Rahman, VD Cordova, BZ El‐Masri, DD Baldocchi, ...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 111 (G4), 2006
3722006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20