Παρακολούθηση
Aikaterini Vourka
Aikaterini Vourka
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combined effects of water stress and pollution on macroinvertebrate and fish assemblages in a Mediterranean intermittent river
E Kalogianni, A Vourka, I Karaouzas, L Vardakas, S Laschou, ...
Science of the Total Environment 603, 639-650, 2017
662017
Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river-Implications for water management
I Karaouzas, E Smeti, A Vourka, L Vardakas, A Mentzafou, E Tornés, ...
Science of the Total Environment 618, 1591-1604, 2018
432018
Response of freshwater macroinvertebrates to rainfall-induced high flows: A hydroecological approach
C Theodoropoulos, A Vourka, A Stamou, P Rutschmann, N Skoulikidis
Ecological indicators 73, 432-442, 2017
392017
Evaluating the performance of habitat models for predicting the environmental flow requirements of benthic macroinvertebrates
C Theodoropoulos, A Vourka, N Skoulikidis, P Rutschmann, A Stamou
Journal of Ecohydraulics, 2018
282018
Stream invertebrate communities are primarily shaped by hydrological factors and ultimately fine-tuned by local habitat conditions
I Karaouzas, C Theodoropoulos, A Vourka, K Gritzalis, NT Skoulikidis
Science of the total environment 665, 290-299, 2019
192019
ELF–A benthic macroinvertebrate multi-metric index for the assessment and classification of hydrological alteration in rivers
C Theodoropoulos, I Karaouzas, A Vourka, N Skoulikidis
Ecological indicators 108, 105713, 2020
132020
Delineating the relative contribution of climate related variables to chlorophyll-a and phytoplankton biomass in lakes using the ERA5-Land climate reanalysis data
K Stefanidis, G Varlas, A Vourka, A Papadopoulos, E Dimitriou
Water research 196, 117053, 2021
112021
Wood availability and habitat heterogeneity drive spatiotemporal habitat use by riverine cyprinids under flow intermittence
E Kalogianni, L Vardakas, A Vourka, N Koutsikos, C Theodoropoulos, ...
River Research and Applications 36 (5), 819-827, 2020
52020
Plasticity in life history traits of a cyprinid fish in an intermittent river
M Glarou, A Vourka, L Vardakas, A Andriopoulou, N Skoulikidis, ...
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 25, 2019
42019
Πρακτικά ημερίδας: "Η Οδηγία 2000/60 και η προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές"
2016
Υδρόβια μακρόφυτα ως βιολογικά ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας 2 Μεσογειακών τύπων ποταμών της Κύπρου.
Π Μανωλάκη, Ε Γιαννουρής, Α Κωστάρα, Κ Βούρκα, Γ Φυττής, ...
Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της Ελληνικής Οικολογικής …, 2012
2012
Assessment of the ecological quality of Lake Petron based on phytoplankton and zooplankton
V A.
Aristotle University of Thessaloniki, 2011
2011
Monitoring of Lake Ismarida and exploration of the food chain within the frame of restoration actions
A Moustaka, M., Michaloudi, E., Katsiapi, M., Genitsaris, S., Charalampous ...
2011
Using River Habitat Survey for Environmental Assessment and Catchment’s Planning in Greece
PES Manolaki P., Vourka A., Slimistinos O.
Proceed. of the Intern. Conference on Environmental Management, Engineering …, 2007
2007
Author’s post-print version
C Theodoropoulos, A Vourka, A Stamou, P Rutschmann, N Skoulikidis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15