Παρακολούθηση
Ricardo Ralha
Ricardo Ralha
Universidade de Coimbra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα co.it.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel refinement of slanted 3D reconstruction using dense stereo induced from symmetry
R Ralha, G Falcao, J Amaro, V Mota, M Antunes, J Barreto, U Nunes
Journal of Real-Time Image Processing 16, 1037-1055, 2019
82019
Distributed dense stereo matching for 3d reconstruction using parallel-based processing advantages
R Ralha, G Falcao, J Andrade, M Antunes, JP Barreto, U Nunes
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
32015
Real-time Symmetry-based Dense Stereo Matching for 3D Reconstruction
RGLCS Ralha
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3