Παρακολούθηση
Sergio Savino
Sergio Savino
Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli studi di Napoli "Federico II"
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time EMG based pattern recognition control for hand prostheses: a review on existing methods, challenges and future implementation
N Parajuli, N Sreenivasan, P Bifulco, M Cesarelli, S Savino, V Niola, ...
Sensors 19 (20), 4596, 2019
1422019
A piezoresistive sensor to measure muscle contraction and mechanomyography
D Esposito, E Andreozzi, A Fratini, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, ...
Sensors 18 (8), 2553, 2018
832018
Robot trajectory planning by assigning positions and tangential velocities
C Rossi, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 29 (1), 139-156, 2013
602013
A method for the calibration of a 3-D laser scanner
V Niola, C Rossi, S Savino, S Strano
Robotics and computer-integrated manufacturing 27 (2), 479-484, 2011
532011
Performance comparison between FEDERICA hand and LARM hand
G Carbone, C Rossi, S Savino
International Journal of Advanced Robotic Systems 12 (7), 90, 2015
512015
Method and equipment for inertia parameter identification
R Brancati, R Russo, S Savino
Mechanical systems and signal processing 24 (1), 29-40, 2010
482010
Microsoft Kinect V2 vision system in a manufacturing application
L Caruso, R Russo, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 48, 174-181, 2017
422017
A study of a robotic hand with tendon driven fingers
C Rossi, S Savino, V Niola, S Troncone
Robotica 33 (5), 1034-1048, 2015
392015
An underactuated multi-finger grasping device
C Rossi, S Savino
International Journal of Advanced Robotic Systems 11 (2), 20, 2014
392014
A new real-time shape acquisition with a laser scanner: first test results
V Niola, C Rossi, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 26 (6), 543-550, 2010
372010
A stretchable, conductive rubber sensor to detect muscle contraction for prosthetic hand control
P Bifulco, D Esposito, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, L Iuppariello, ...
2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 173-176, 2017
342017
An underactuated mechanical hand: Theoretical studies and prototyping
V Niola, F Penta, C Rossi, S Savino
International Journal of Mechanics and Control 16 (1), 11-19, 2015
312015
Robot trajectory planning by points and tangents
V Niola, C Rossi, S Savino, S Strano
Proceedings of the 10th WSEAS international conference on Robotics, control …, 2010
282010
A vision guided robotic system for flexible gluing process in the footwear industry
S Pagano, R Russo, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 65, 101965, 2020
262020
An underactuated mechanical hand: a first prototype
V Niola, C Rossi, S Savino, S Troncone
2014 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region …, 2014
262014
A new mechanical hand: Theoretical studies and first prototyping
V Niola, C Rossi, S Savino
International Review of Mechanical Engineering 8 (5), 835-844, 2014
252014
A gear rattle metric based on the wavelet multi-resolution analysis: experimental investigation
R Brancati, E Rocca, S Savino
Mechanical Systems and Signal Processing 50, 161-173, 2015
202015
Mechanical behavior of the imperial carroballista
F Penta, C Rossi, S Savino
Mechanism and Machine Theory 80, 142-150, 2014
172014
An underactuated finger for a robotic hand
F Penta, C Rossi, S Savino
International Journal of Mechanics and Control 15 (2), 63-68, 2014
172014
Mechanical model of a single tendon finger
C Rossi, S Savino
AIP Conference Proceedings 1558 (1), 1286-1292, 2013
172013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20