Παρακολούθηση
Sergio Savino
Sergio Savino
Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli studi di Napoli "Federico II"
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time EMG based pattern recognition control for hand prostheses: A review on existing methods, challenges and future implementation
N Parajuli, N Sreenivasan, P Bifulco, M Cesarelli, S Savino, V Niola, ...
Sensors 19 (20), 4596, 2019
2602019
A piezoresistive sensor to measure muscle contraction and mechanomyography
D Esposito, E Andreozzi, A Fratini, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, ...
Sensors 18 (8), 2553, 2018
1172018
Robot trajectory planning by assigning positions and tangential velocities
C Rossi, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 29 (1), 139-156, 2013
672013
Microsoft Kinect V2 vision system in a manufacturing application
L Caruso, R Russo, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 48, 174-181, 2017
642017
A method for the calibration of a 3-D laser scanner
V Niola, C Rossi, S Savino, S Strano
Robotics and computer-integrated manufacturing 27 (2), 479-484, 2011
622011
Method and equipment for inertia parameter identification
R Brancati, R Russo, S Savino
Mechanical systems and signal processing 24 (1), 29-40, 2010
542010
Performance comparison between FEDERICA hand and LARM hand
G Carbone, C Rossi, S Savino
International Journal of Advanced Robotic Systems 12 (7), 90, 2015
512015
A study of a robotic hand with tendon driven fingers
C Rossi, S Savino, V Niola, S Troncone
Robotica 33 (5), 1034-1048, 2015
432015
A vision guided robotic system for flexible gluing process in the footwear industry
S Pagano, R Russo, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 65, 101965, 2020
422020
An underactuated multi-finger grasping device
C Rossi, S Savino
International Journal of Advanced Robotic Systems 11 (2), 20, 2014
412014
A stretchable, conductive rubber sensor to detect muscle contraction for prosthetic hand control
P Bifulco, D Esposito, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, L Iuppariello, ...
2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 173-176, 2017
402017
Design of a 3D-printed hand exoskeleton based on force-myography control for assistance and rehabilitation
D Esposito, J Centracchio, E Andreozzi, S Savino, GD Gargiulo, GR Naik, ...
Machines 10 (1), 57, 2022
332022
A new real-time shape acquisition with a laser scanner: first test results
V Niola, C Rossi, S Savino
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 26 (6), 543-550, 2010
312010
An underactuated mechanical hand: a first prototype
V Niola, C Rossi, S Savino, S Troncone
2014 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region …, 2014
292014
An underactuated mechanical hand: Theoretical studies and prototyping
V Niola, F Penta, C Rossi, S Savino
International Journal of Mechanics and Control 16 (1), 11-19, 2015
252015
A gear rattle metric based on the wavelet multi-resolution analysis: experimental investigation
R Brancati, E Rocca, S Savino
Mechanical Systems and Signal Processing 50, 161-173, 2015
242015
Evaluation of grip force and energy efficiency of the “Federica” hand
D Esposito, S Savino, C Cosenza, E Andreozzi, GD Gargiulo, C Polley, ...
Machines 9 (2), 25, 2021
212021
Robot trajectory planning by points and tangents
V Niola, C Rossi, S Savino, S Strano
Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Robotics, Control …, 2010
212010
Ancient road transport devices: Developments from the Bronze Age to the Roman Empire
C Rossi, TG Chondros, KF Milidonis, S Savino, F Russo
Frontiers of Mechanical Engineering 11, 12-25, 2016
202016
Mechanical behavior of the imperial carroballista
F Penta, C Rossi, S Savino
Mechanism and Machine Theory 80, 142-150, 2014
202014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20