Παρακολούθηση
Zoi Dokou
Zoi Dokou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csus.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Origin and mobility of hexavalent chromium in North-Eastern Attica, Greece
D Moraetis, NP Nikolaidis, GP Karatzas, Z Dokou, N Kalogerakis, ...
Applied Geochemistry 27 (6), 1170-1178, 2012
912012
Saltwater intrusion estimation in a karstified coastal system using density-dependent modelling and comparison with the sharp-interface approach
Z Dokou, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal 57 (5), 985-999, 2012
802012
Optimal search strategy for the definition of a DNAPL source
Z Dokou, GF Pinder
Journal of Hydrology 376 (3-4), 542-556, 2009
772009
Statistical analysis and ANN modeling for predicting hydrological extremes under climate change scenarios: The example of a small Mediterranean agro-watershed
NN Kourgialas, Z Dokou, GP Karatzas
Journal of environmental management 154, 86-101, 2015
662015
Groundwater footprint methodology as policy tool for balancing water needs (agriculture & tourism) in water scarce islands-The case of Crete, Greece
NN Kourgialas, GP Karatzas, Z Dokou, A Kokorogiannis
Science of the Total Environment 615, 381-389, 2018
572018
Groundwater-level forecasting under climate change scenarios using an artificial neural network trained with particle swarm optimization
E Tapoglou, IC Trichakis, Z Dokou, IK Nikolos, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal 59 (6), 1225-1239, 2014
542014
Extension and field application of an integrated DNAPL source identification algorithm that utilizes stochastic modeling and a Kalman filter
Z Dokou, GF Pinder
Journal of hydrology 398 (3-4), 277-291, 2011
412011
Assessing groundwater quality in Greece based on spatial and temporal analysis
Z Dokou, NN Kourgialas, GP Karatzas
Environmental monitoring and assessment 187, 1-18, 2015
382015
Optimal management of saltwater intrusion in the coastal aquifer of Malia, Crete (Greece), using particle swarm optimization
GP Karatzas, Z Dokou
Hydrogeology journal 23 (6), 1181, 2015
382015
Optimal irrigation planning for addressing current or future water scarcity in Mediterranean tree crops
NN Kourgialas, GC Koubouris, Z Dokou
Science of the Total Environment 654, 616-632, 2019
342019
Assessing the efficiency of a coastal Managed Aquifer Recharge (MAR) system in Cyprus
O Tzoraki, Z Dokou, G Christodoulou, P Gaganis, G Karatzas
Science of the Total Environment 626, 875-886, 2018
322018
Olive-oil mill wastewater transport under unsaturated and saturated laboratory conditions using the geoelectrical resistivity tomography method and the FEFLOW model
P Seferou, P Soupios, NN Kourgialas, Z Dokou, GP Karatzas, ...
Hydrogeology Journal 21 (6), 1219, 2013
312013
An integrated method for assessing drought prone areas-Water efficiency practices for a climate resilient Mediterranean agriculture
NN Kourgialas, I Anyfanti, GP Karatzas, Z Dokou
Science of the Total Environment 625, 1290-1300, 2018
282018
Large scale groundwater flow and hexavalent chromium transport modeling under current and future climatic conditions: the case of Asopos River Basin
Z Dokou, V Karagiorgi, GP Karatzas, NP Nikolaidis, N Kalogerakis
Environmental Science and Pollution Research 23, 5307-5321, 2016
272016
Saltwater intrusion in an irrigated agricultural area: combining density-dependent modeling and geophysical methods
NN Kourgialas, Z Dokou, GP Karatzas, G Panagopoulos, P Soupios, ...
Environmental earth sciences 75, 1-13, 2016
272016
Groundwater modeling in data scarce aquifers: the case of Gilgel-Abay, Upper Blue Nile, Ethiopia
FK Khadim, Z Dokou, R Lazin, S Moges, AC Bagtzoglou, E Anagnostou
Journal of Hydrology 590, 125214, 2020
222020
Impacts of surface and groundwater variability response to future climate change scenarios in a large Mediterranean watershed
C Gamvroudis, Z Dokou, NP Nikolaidis, GP Karatzas
Environmental earth sciences 76, 1-16, 2017
172017
Experimental investigation and numerical modeling of enhanced DNAPL solubilization in saturated porous media
D Aydin-Sarikurt, Z Dokou, NK Copty, GP Karatzas
Water, Air, & Soil Pollution 227, 1-16, 2016
162016
Water management and salinity adaptation approaches of Avocado trees: A review for hot-summer Mediterranean climate
NN Kourgialas, Z Dokou
Agricultural water management 252, 106923, 2021
152021
Multi-objective optimization for free-phase LNAPL recovery using evolutionary computation algorithms
Z Dokou, GP Karatzas
Hydrological sciences journal 58 (3), 671-685, 2013
122013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20