Παρακολούθηση
Minami Ogawa
Minami Ogawa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdavis.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inter-Kingdom Modification of Metabolic Behavior: [GAR+] Prion Induction in Saccharomyces cerevisiae Mediated by Wine Ecosystem Bacteria
V Ramakrishnan, GA Walker, Q Fan, M Ogawa, Y Luo, P Luong, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 4, 137, 2016
242016
Effect of calcium alginate coating on the cell retention and fermentation of a fungus-yeast immobilization system
JR López-Menchero, M Ogawa, JC Mauricio, J Moreno, J Moreno-García
Lwt 144, 111250, 2021
232021
Impact of yeast flocculation and biofilm formation on yeast-fungus coadhesion in a novel immobilization system
J Moreno-García, T García-Martinez, J Moreno, JC Mauricio, M Ogawa, ...
American Journal of Enology and Viticulture 69 (3), 278-288, 2018
222018
The two faces of Lactobacillus kunkeei: Wine spoilage agent and bee probiotic
LF Bisson, G Walker, V Ramakrishnan, Y Luo, Q Fan, E Wiemer, P Luong, ...
American Journal of Enology and Viticulture 1 (Suppl 1), 1-11, 2017
212017
New insights on yeast and filamentous fungus adhesion in a natural co-immobilization system: proposed advances and applications in wine industry
M Ogawa, LF Bisson, T García-Martínez, JC Mauricio, J Moreno-García
Applied microbiology and biotechnology 103, 4723-4731, 2019
202019
Mapping the intracellular metabolome of yeast biocapsules-spherical structures of yeast attached to fungal pellets
M Ogawa, T García-Martínez, L Bisson, JC Mauricio, J Moreno, ...
New Biotechnology 58, 55-60, 2020
122020
Comparative analysis of intracellular metabolites, proteins and their molecular functions in a flor yeast strain under two enological conditions
J Moreno-García, M Ogawa, CML Joseph, JC Mauricio, J Moreno, ...
World Journal of Microbiology and Biotechnology 35, 1-10, 2019
122019
Metabolic changes by wine flor-yeasts with gluconic acid as the sole carbon source
M Ogawa, J Moreno-García, LCM Joseph, JC Mauricio, J Moreno, ...
Metabolites 11 (3), 150, 2021
102021
Use of yeast biocapsules as a fungal-based immobilized cell technology for Indian Pale Ale-type beer brewing
M Ogawa, P Carmona-Jiménez, T García-Martínez, JV Jorrín-Novo, ...
Applied Microbiology and Biotechnology 106 (22), 7615-7625, 2022
92022
Assessing edible filamentous fungal carriers as cell supports for growth of yeast and cultivated meat
M Ogawa, J Moreno García, N Nitin, K Baar, DE Block
Foods 11 (19), 3142, 2022
92022
FLO1, FLO5 and FLO11 Flocculation Gene Expression Impacts Saccharomyces cerevisiae Attachment to Penicillium chrysogenum in a Co-immobilization …
J Moreno-García, FJ Martín-García, M Ogawa, T García-Martínez, ...
Frontiers in Microbiology 9, 2586, 2018
92018
Analyzing the minor volatilome of Torulaspora delbrueckii in an alcoholic fermentation
M Ogawa, F Vararu, J Moreno-Garcia, JC Mauricio, J Moreno, ...
European Food Research and Technology, 1-12, 2022
82022
Yeast cell vacuum infusion into fungal pellets as a novel cell encapsulation methodology
L Lúquez-Caravaca, M Ogawa, R Rai, N Nitin, J Moreno, ...
Applied Microbiology and Biotechnology 107 (18), 5715-5726, 2023
52023
Flor yeast immobilization in microbial biocapsules for Sherry wine production: microvinification approach
N Pastor-Vega, J Carbonero-Pacheco, JC Mauricio, J Moreno, ...
World Journal of Microbiology and Biotechnology 39 (10), 271, 2023
22023
Edible mycelium as proliferation and differentiation support for anchorage-dependent animal cells in cultivated meat production
M Ogawa, AS Kermani, MJ Huynh, K Baar, JK Leach, DE Block
npj Science of Food 8 (1), 23, 2024
12024
Compositions including filamentous fungal biomass and cultured animal cells, and methods of forming and using
D Block, M Ogawa
US Patent App. 18/504,646, 2024
2024
Filamentous fungal pellets as a novel and sustainable encapsulation matrix for exogenous bioactive compounds
Y Lu, M Ogawa, JM García, N Nitin
Food & Function 15 (6), 3087-3097, 2024
2024
Met-abolic Changes by Wine Flor-Yeasts with Gluconic Acid as the Sole Car-bon Source. Metabolites 2021, 11, 150
M Ogawa, J Moreno-Gar-cía, LCM Joseph, JC Mauricio, J Moreno, ...
s Note: MDPI stays neu-tral with regard to jurisdictional claims in …, 2021
2021
Avances en la inmovilización natural de levaduras para el proceso de vinificación
JRL Menchero, M Ogawa, JC Mauricio, JM Montañés, JM Garcia
XLIII jornadas de viticultura y enología de la Tierra de Barros: III …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19