Παρακολούθηση
Sofia Giakoumi
Sofia Giakoumi
Scientific personnel, Institute of Marine Biological Resources & Inland Waters, H.C.M.R., Anavissos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The freshwater ichthyofauna of Greece-an update based on a hydrographic basin survey
AN Economou, S Giakoumi, L Vardakas, R Barbieri, MΤΗ STOUMBOUDI, ...
Mediterranean Marine Science 8 (1), 91-166, 2007
1332007
Freshwater fishes and lampreys of Greece: An annotated checklist
R Barbieri, S Zogaris, E Kalogianni, MT Stoumboudi, Y Chatzinikolaou, ...
922015
Phylogenetics and biogeography of the Balkan ‘sand gobies’(Teleostei: Gobiidae): vulnerable species in need of taxonomic revision
MPM Vanhove, AN Economou, S Zogaris, MHD Larmuseau, S Giakoumi, ...
Biological Journal of the Linnean Society 105 (1), 73-91, 2012
472012
Recent contributions to the distribution of the freshwater ichthyofauna in Greece
N Koutsikos, S Zogaris, L Vardakas, V Tachos, E Kalogianni, R Sanda, ...
Mediterranean Marine Science 13 (2), 268-277, 2012
382012
The Gyrodactylus (Monogenea, Gyrodactylidae) parasite fauna of freshwater sand gobies (Teleostei, Gobioidei) in their centre of endemism, with description of seven new species
MPM Vanhove, AN Economou, S Zogaris, S Giakoumi, D Zanella, ...
Parasitology Research 113 (2), 653-668, 2014
272014
Developing policy-relevant river fish monitoring in Greece: Insights from a nation-wide survey
AN Economou, S Zogaris, L Vardakas, N Koutsikos, Y Chatzinikolaou, ...
Mediterranean Marine Science 17 (1), 302-322, 2016
232016
Current distribution and ecology of the critically endangered Valencia letourneuxi in Greece
E Kalogianni, S Giakoumi, S Zogaris, Y Chatzinikolaou, B Zimmerman, ...
Biologia 65 (1), 128-139, 2010
202010
Endangered freshwater fish of western Greece and the Peloponnese–distribution, abundance, threats and measures for protection
AN Economou, R Barbieri, CH Daoulas, T Psarras, M Stoumboudi, ...
Final Technical Report, 341, 1999
191999
Development of an ichthyological multimetric index for ecological status assessment of Greek mountain streams and rivers
AN Economou, S Zogaris, Y Chatzinikolaou, V Tachos, S Giakoumi, ...
Hellenic Center for Marine Research–Institute of Inland Waters. Hellenic …, 2007
182007
Reduced genetic variation and strong genetic population structure in the freshwater killifish Valencia letourneuxi (Valenciidae) based on nuclear and mitochondrial …
E Vogiatzi, E Kalogianni, B Zimmerman, S Giakoumi, R Barbieri, ...
Biological Journal of the Linnean Society 111 (2), 334-349, 2014
162014
Feeding ecology of the critically endangered Valencia letourneuxi (Valenciidae)
E Kalogianni, S Giakoumi, A Andriopoulou, Y Chatzinikolaou
Aquatic Ecology 44 (1), 289-299, 2010
142010
Impacts of the alien mosquitofish on the abundance and condition of two Mediterranean native fish
E Kalogianni, N Koutsikos, L Vardakas, S Giakoumi, Y Chatzinikolaou, ...
Mediterranean Marine Science 20 (4), 727-735, 2019
132019
Prey utilisation and trophic overlap between the non native mosquitofish and a native fish in two Mediterranean rivers
E Kalogianni, S Giakoumi, A Andriopoulou, Y Chatzinikolaou
Mediterranean Marine Science 15 (2), 287-301, 2014
132014
New records of the critically endangered Valencia letourneuxi (Sauvage 1880) and issues of conservation.
S Giakoumi, B Zimmerman, Y Chatzinikolaou, A Economou, E Kalogianni
Proceedings of the 14th Hellenic Ichthyological Congress, 295-298, 2010
62010
Riparian zones in Greece: Protecting riverine oasis of life
S Zogaris, V Hatzivarsanis, AN Ecomomou, Y Hatznikolaou, S Giakoumi, ...
IIW and HCMR. Athens, Greece, 2007
62007
Developing a biotic river typology and defining reference conditions in the rivers of Greece: a spatially-based approach
AN Economou, S Zogaris, S Giakoumi, R Barbieri, D Petridis
Fame Consortium 35, 2004
62004
Assessment of fish assemblages in Cyprus Rivers for the implementation of Directive 2000/60/EC. Specialized Consultancy Services for the Assessment of Fish Assemblages in …
S Zogaris, Y Chatzinikolaou, N Koutsikos, E Oikonomou, S Giakoumi, ...
Hellenic Center for Marine Research–Institute of Marine Biological Resources …, 2012
52012
Rapid population collapse of the critically endangered Valencia letourneuxi in Kalamas basin of Northwest Greece
C Perdikaris, I Paschos, E Gouva, S Giakoumi, E Pappas, E Kalogianni
Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation 3 (2), 69-75, 2010
52010
Threatened endemic freshwater fish species from western Greece and Peloponnesus. National Centre of Marine Researches, Institute of Inland Waters
A Economou, R Barbieri, C Daoulas, T Psarras, M Stoumboudi, ...
Unpublished Report (In Greek), 1999
51999
Occurrence and effect of trematode metacercariae in two endangered killifishes from Greece
E Kalogianni, N Kmentová, E Harris, B Zimmerman, S Giakoumi, ...
Parasitology research 116 (11), 3007-3018, 2017
42017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20