Παρακολούθηση
Vladimír Kučera
Vladimír Kučera
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cvut.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discrete linear control: the polynomial equation approach
V Kucera
John Wiley & Sons, Inc., 1979
13181979
Analysis and design of discrete linear control systems
V Kučera
Prentice-Hall, Inc., 1991
4721991
Diophantine equations in control—a survey
V Kučera
Automatica 29 (6), 1361-1375, 1993
4291993
A contribution to matrix quadratic equations
V Kucera
IEEE Transactions on Automatic Control 17 (3), 344-347, 1972
3991972
A necessary and sufficient condition for output feedback stabilizability
V Kučera, CE De Souza
Automatica 31 (9), 1357-1359, 1995
2741995
Positive polynomials and robust stabilization with fixed-order controllers
D Henrion, M Sebek, V Kucera
IEEE Transactions on Automatic Control 48 (7), 1178-1186, 2003
2362003
A review of the matrix Riccati equation
V Kučera
Kybernetika 9 (1), (42)-61, 1973
1931973
Efficient algorithm for matrix spectral factorization
J Ježek, V Kučera
Automatica 21 (6), 663-669, 1985
1531985
The discrete Riccati equation of optimal control
V Kučera
Kybernetika 8 (5), (430)-447, 1972
1531972
Stabilization via static output feedback
A Trofino-Neto, V Kucera
IEEE Transactions on Automatic Control 38 (5), 764-765, 1993
1461993
Stability of discrete linear feedback systems.
V Kucera
1391975
Fundamental theorem of state feedback for singular systems
V Kučera, P Zagalak
Automatica 24 (5), 653-658, 1988
1361988
Parameterization of all stabilizing H∞ static state-feedback gains: application to output-feedback design
J Gadewadikar, FL Lewis, L Xie, V Kucera, M Abu-Khalaf
Automatica 43 (9), 1597-1604, 2007
932007
New results in state estimation and regulation
V Kučera
Automatica 17 (5), 745-748, 1981
901981
A necessary and sufficient condition for static output feedback stabilizability of linear discrete-time systems
D Rosinová, V Veselý, V Kučera
Kybernetika 39 (4), [447]-459, 2003
862003
Algebraic Riccati equation: Hermitian and definite solutions
V Kučera
The Riccati Equation, 53-88, 1991
821991
On nonnegative definite solutions to matrix quadratic equations
V Kuc̆era
Automatica 8 (4), 413-423, 1972
801972
The Matrix Equation
V Kučera
SIAM Journal on Applied Mathematics 26 (1), 15-25, 1974
771974
Algebraic design of anisochronic controllers for time delay systems
P Zítek, V Kučera
International Journal of Control 76 (16), 1654-1665, 2003
732003
On deadbeat controllers
V Kucera, M Sebek
IEEE transactions on automatic control 29 (8), 719-722, 1984
731984
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20