Παρακολούθηση
Feng Guorui
Feng Guorui
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα shu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Error minimized extreme learning machine with growth of hidden nodes and incremental learning
G Feng, GB Huang, Q Lin, R Gay
IEEE Transactions on Neural Networks 20 (8), 1352-1357, 2009
7142009
Reference Sharing Mechanism for Watermark Self-Embedding
X Zhang, S Wang, Z Qian, G Feng
Image Processing, IEEE Transactions on 20 (2), 485-495, 2011
1932011
Deterministic convergence of an online gradient method for bp neural network
W Wei, F Guorui, L Zhengxue, X Yuesheng
IEEE Trans. Neural Netw 16 (3), 533-540, 2005
1862005
Watermarking with Flexible Self-Recovery Quality Based on Compressive Sensing and Compositive Reconstruction
X Zhang, Z Qian, Y Ren, G Feng
Information Forensics and Security, IEEE Transactions on, 1-1, 2011
1762011
Efficient reversible data hiding in encrypted images
X Zhang, Z Qian, G Feng, Y Ren
Journal of Visual Communication and Image Representation 25 (2), 322-328, 2014
1692014
Scalable coding of encrypted images
X Zhang, G Feng, Y Ren, Z Qian
IEEE transactions on image processing 21 (6), 3108-3114, 2012
1172012
Image self-embedding with high-quality restoration capability
Z Qian, G Feng, X Zhang, S Wang
Digital Signal Processing, 2010
1112010
Reversible data hiding in encrypted images based on progressive recovery
Z Qian, X Zhang, G Feng
IEEE Signal Processing Letters 23 (11), 1672-1676, 2016
822016
Fragile watermarking scheme with extensive content restoration capability
X Zhang, S Wang, G Feng
Digital Watermarking, 268-278, 2009
812009
Reversible fragile watermarking for locating tampered blocks in JPEG images
X Zhang, S Wang, Z Qian, G Feng
Signal Processing 90 (12), 3026-3036, 2010
752010
Training multilayer perceptrons via minimization of sum of ridge functions
W Wu, G Feng, X Li
Advances in Computational Mathematics 17 (4), 331-347, 2002
752002
Compressing encrypted image using compressive sensing
X Zhang, Y Ren, G Feng, Z Qian
2011 seventh international conference on intelligent information hiding and …, 2011
712011
Compressing encrypted images with auxiliary information
X Zhang, Y Ren, L Shen, Z Qian, G Feng
IEEE transactions on multimedia 16 (5), 1327-1336, 2014
652014
Self-embedding watermark with flexible restoration quality
X Zhang, S Wang, Z Qian, G Feng
Multimedia Tools and Applications 54 (2), 385-395, 2011
622011
Dynamic adjustment of hidden node parameters for extreme learning machine
G Feng, Y Lan, X Zhang, Z Qian
IEEE Transactions on Cybernetics 45 (2), 279-288, 2014
482014
JPEG steganalysis with high-dimensional features and Bayesian ensemble classifier
F Li, X Zhang, B Chen, G Feng
IEEE signal processing letters 20 (3), 233-236, 2013
472013
JPEG steganalysis with high-dimensional features and Bayesian ensemble classifier
F Li, X Zhang, B Chen, G Feng
IEEE signal processing letters 20 (3), 233-236, 2013
472013
Block cipher based separable reversible data hiding in encrypted images
Z Qian, X Zhang, Y Ren, G Feng
Multimedia Tools and Applications 75, 13749-13763, 2016
452016
Deepfake face image detection based on improved VGG convolutional neural network
X Chang, J Wu, T Yang, G Feng
2020 39th chinese control conference (CCC), 7252-7256, 2020
432020
On cloud storage optimization of blockchain with a clustering-based genetic algorithm
M Xu, G Feng, Y Ren, X Zhang
IEEE Internet of Things Journal 7 (9), 8547-8558, 2020
432020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20