Παρακολούθηση
Ulla Rasmussen
Ulla Rasmussen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα su.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Plant chitinases.
DB Collinge, KM Kragh, JD Mikkelsen, KK Nielsen, U Rasmussen, K Vad
12501993
Diverse taxa of cyanobacteria produce β-N-methylamino-L-alanine, a neurotoxic amino acid
PA Cox, SA Banack, SJ Murch, U Rasmussen, G Tien, RR Bidigare, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (14), 5074-5078, 2005
8362005
Transfer of a cyanobacterial neurotoxin within a temperate aquatic ecosystem suggests pathways for human exposure
S Jonasson, J Eriksson, L Berntzon, Z Spáčil, LL Ilag, LO Ronnevi, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (20), 9252-9257, 2010
3262010
Biodiversity and seasonal variation of the cyanobacterial assemblage in a rice paddy field in Fujian, China
T Song, L Mårtensson, T Eriksson, W Zheng, U Rasmussen
FEMS Microbiology Ecology 54 (1), 131-140, 2005
2402005
Cyanobacteria in symbiosis
AN Rai, B Bergman, U Rasmussen
Kluwer Academic Pub., 2002
231*2002
Variation in the active diazotrophic community in rice paddy—nifH PCR-DGGE analysis of rhizosphere and bulk soil
I Wartiainen, T Eriksson, W Zheng, U Rasmussen
Applied Soil Ecology 39 (1), 65-75, 2008
1712008
Diatoms: A novel source for the neurotoxin BMAA in aquatic environments
L Jiang, J Eriksson, S Lage, S Jonasson, S Shams, M Mehine, LL Ilag, ...
PloS one 9 (1), e84578, 2014
1682014
Phylogeny of symbiotic cyanobacteria within the genus Nostoc based on 16S rDNA sequence analyses
MM Svenning, T Eriksson, U Rasmussen
Archives of microbiology 183, 19-26, 2005
1242005
Analytical protocol for identification of BMAA and DAB in biological samples
Z Spáčil, J Eriksson, S Jonasson, U Rasmussen, LL Ilag, B Bergman
Analyst 135 (1), 127-132, 2010
1232010
Fingerprinting of cyanobacteria based on PCR with primers derived from short and long tandemly repeated repetitive sequences
U Rasmussen, MM Svenning
Applied and Environmental Microbiology 64 (1), 265-272, 1998
1231998
BMAA in shellfish from two Portuguese transitional water bodies suggests the marine dinoflagellate Gymnodinium catenatum as a potential BMAA source
S Lage, PR Costa, T Moita, J Eriksson, U Rasmussen, SJ Rydberg
Aquatic toxicology 152, 131-138, 2014
1212014
Cloning and characterization of a pathogen-induced chitinase in Brassica napus
U Rasmussen, K Bojsen, DB Collinge
Plant Molecular Biology 20, 277-287, 1992
1181992
Boreal feather mosses secrete chemical signals to gain nitrogen
G Bay, N Nahar, M Oubre, MJ Whitehouse, DA Wardle, O Zackrisson, ...
New Phytologist 200 (1), 54-60, 2013
1142013
Composition and diversity of nifH genes of nitrogen‐fixing cyanobacteria associated with boreal forest feather mosses
K Ininbergs, G Bay, U Rasmussen, DA Wardle, MC Nilsson
New Phytologist 192 (2), 507-517, 2011
1042011
Characterization of Trichodesmium spp. by Genetic Techniques
KM Orcutt, U Rasmussen, EA Webb, JB Waterbury, K Gundersen, ...
Applied and environmental microbiology 68 (5), 2236-2245, 2002
1032002
Chemical signalling in cyanobacterial-plant symbioses
B Bergman, A Matveyev, U Rasmussen
Trends in Plant Science 1 (6), 191-197, 1996
1031996
Diazotrophic diversity, nifH gene expression and nitrogenase activity in a rice paddy field in Fujian, China
L Mårtensson, B Díez, I Wartiainen, W Zheng, R El-Shehawy, ...
Plant and Soil 325, 207-218, 2009
992009
Differential patterns of evolution and distribution of the symbiotic behaviour in nostocacean cyanobacteria
D Papaefthimiou, P Hrouzek, MA Mugnai, A Lukesova, S Turicchia, ...
International journal of systematic and evolutionary microbiology 58 (3 …, 2008
932008
Early communication in the Gunnera-Nostoc symbiosis: plant-induced cell differentiation and protein synthesis in the cyanobacterium
U Rasmussen, C Johansson, B Bergman
MPMI-Molecular Plant Microbe Interactions 7 (6), 696-702, 1994
901994
High cyanobacterial diversity in coralloid roots of cycads revealed by PCR fingerprinting
W Zheng, T Song, X Bao, B Bergman, U Rasmussen
FEMS microbiology ecology 40 (3), 215-222, 2002
772002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20