Παρακολούθηση
Themistoklis D. Kefalas
Themistoklis D. Kefalas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Harmonic impact on distribution transformer no-load loss
TD Kefalas, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 57 (1), 193-200, 2009
1452009
Thermal investigation of permanent-magnet synchronous motor for aerospace applications
TD Kefalas, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (8), 4404-4411, 2014
1122014
Multiple grade lamination wound core: A novel technique for transformer iron loss minimization using simulated annealing with restarts and an anisotropy model
TD Kefalas, PS Georgilakis, AG Kladas, AT Souflaris, DG Paparigas
IEEE Transactions on Magnetics 44 (6), 1082-1085, 2008
712008
Artificial intelligence combined with hybrid FEM-BE techniques for global transformer optimization
EI Amoiralis, PS Georgilakis, TD Kefalas, MA Tsili, AG Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 43 (4), 1633-1636, 2007
622007
Analysis of transformers working under heavily saturated conditions in grid-connected renewable-energy systems
TD Kefalas, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 59 (5), 2342-2350, 2011
612011
Flux distribution analysis in three-phase Si-Fe wound transformer cores
G Loizos, TD Kefalas, AG Kladas, AT Souflaris
IEEE Transactions on Magnetics 46 (2), 594-597, 2010
482010
pH-Specific Aqueous Synthetic Chemistry in the Binary Cadmium (II)− Citrate System. Gaining Insight into Cadmium (II)− Citrate Speciation with Relevance to Cadmium Toxicity
ET Kefalas, M Dakanali, P Panagiotidis, CP Raptopoulou, A Terzis, ...
Inorganic chemistry 44 (13), 4818-4828, 2005
342005
Special air-gap element for 2-D FEM analysis of electrical machines accounting for rotor skew
GD Kalokiris, TD Kefalas, AG Kladas, J Tegopoulos
IEEE Transactions on Magnetics 41 (5), 2020-2023, 2005
342005
Flux distribution in single phase, Si–Fe, wound transformer cores
G Loizos, TD Kefalas, AG Kladas, AT Souflaris, DG Paparigas
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (20), e874-e877, 2008
282008
Development of distribution transformers assembled of composite wound cores
TD Kefalas, AG Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 48 (2), 775-778, 2012
262012
Transformers made of composite magnetic cores: An innovative design approach
TD Kefalas
Recent Patents on Electrical Engineering 2 (1), 1-12, 2009
242009
Mixed Si-Fe wound cores five legged transformer: losses and flux distribution analysis
TD Kefalas, AG Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 48 (4), 1609-1612, 2012
202012
Electromagnetic finite element analysis of electrical steels combinations in lamination core steps of single-phase distribution transformers
S Magdaleno-Adame, TD Kefalas, S Garcia-Martinez, C Perez-Rojas
2017 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing …, 2017
192017
Finite element transient thermal analysis of PMSM for aerospace applications
TD Kefalas, AG Kladas
Electrical Machines ICEM 2012, 20th International Conference on, 2566-2572, 2012
192012
Investigation of the impact of the operational temperature on the performance of a surface permanent magnet motor
ME Beniakar, TD Kefalas, AG Kladas
Materials Science Forum 670, 259-264, 2011
182011
Transformer joints FE analysis using pseudo-source technique
TD Kefalas, G Loizos, AG Kladas
Electromagnetic Field Computation CEFC 2010, 14th Biennial IEEE Conference …, 2010
182010
FEM package for iron loss evaluation and minimization of two grade lamination wound cores
TD Kefalas, AG Kladas
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 10 (5), 1197-1202, 2008
152008
Techno-economic comparative evaluation of mixed and conventional magnetic wound cores for three-phase distribution transformers
TD Kefalas, S Magdaleno-Adame
Electric Power Systems Research 155, 331-339, 2018
142018
Reduction of cost and losses of transformers by using composite magnetic cores
TD Kefalas, AG Kladas
Electrical Machines ICEM 2014, 21st International Conference on, 2257-2263, 2014
142014
Comparative study of grain oriented and non–oriented electrical steels in magnetic shunts of power transformers
S Magdaleno-Adame, TD Kefalas, A Fakhravar, JC Olivares-Galvan
2018 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing …, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20