Παρακολούθηση
Antonio Esposito
Antonio Esposito
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unikore.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3D CFD analysis of a vertical axis wind turbine
A Alaimo, A Esposito, A Messineo, C Orlando, D Tumino
Energies 8 (4), 3013-3033, 2015
1542015
Slotted blades savonius wind turbine analysis by CFD
A Alaimo, A Esposito, A Milazzo, C Orlando, F Trentacosti
Energies 6 (12), 6335-6351, 2013
322013
Aircraft Pilots Workload Analysis: Heart Rate Variability Objective Measures and NASA-Task Load Index Subjective Evaluation
A Alaimo, A Esposito, C Orlando, A Simoncini
Aerospace 7 (9), 137, 2020
162020
On the effect of slotted blades on savonius wind generator performances by CFD analysis
A Alaimo, A Milazzo, F Trentacosti, A Esposito
Advanced Materials Research 512, 747-753, 2012
72012
PDSO tuning of PFC-SAC fault tolerant flight control system
A Alaimo, A Esposito, C Orlando
Advances in aircraft and spacecraft science 6 (5), 349-369, 2019
52019
A Pilot mental workload case study in a Full Flight Simulator
A Alaimo, A Esposito, C Orlando, G Tesoriere
Aerotecnica Missili & Spazio 97 (1), 27-33, 2018
52018
Cockpit pilot warning system: a preliminary study
A Alaimo, A Esposito, C Orlando
2018 IEEE 4th International Forum on Research and Technology for Society and …, 2018
42018
An alternative tuning scheme for simple adaptive flight control system
C Orlando, A Esposito, A Alaimo
Journal of Physics: Conference Series 1215 (1), 012015, 2019
22019
Weight effects on simple adaptive shimmy suppression system: a case study
A Alaimo, A Esposito, C Orlando
Journal of Physics: Conference Series 1824 (1), 012014, 2021
12021
Pilot’s mental workload nonlinear correlation among objective and subjective measurements
A Alaimo, A Esposito, C Orlando
Journal of Physics: Conference Series 1786 (1), 012011, 2021
12021
Design of a NES device via efficient stochastic linearisation
G Navarra, FL Iacono, M Oliva, A Esposito
AIP Conference Proceedings 2293 (1), 200015, 2020
12020
An anthropometric 4-DOF vibration model with uncertain parameters for air transportation
FL Iacono, A Alaimo, A Esposito, G Navarra, C Orlando
AIP Conference Proceedings 2293 (1), 200008, 2020
12020
An Aircraft Pilot Workload Sensing System
A Alaimo, A Esposito, A Milazzo, C Orlando
European Workshop on Structural Health Monitoring, 883-892, 2020
12020
Whole body vibration during simulated flight via uncertain models and interval analysis
A Esposito, F Lo Iacono, C Orlando, G Navarra, A Alaimo
Mechanics of Advanced Materials and Structures, 1-10, 2022
2022
Human Heart-Related Indexes Behavior Study for Aircraft Pilots Allowable Workload Level Assessment
A Alaimo, A Esposito, P Faraci, C Orlando, GD Valenti
IEEE Access 10, 16088-16100, 2022
2022
Supporting Sensor-Based Usability Studies Using a Mobile App in Remotely Piloted Aircraft System
A Esposito, GD Valenti, F Balducci, P Buono
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 63-72, 2021
2021
Preface of the “Symposium on Mathematical Problems in Aerospace Science MPAS-2019”
C Orlando, A Esposito, S Valvano
AIP Conference Proceedings 2293 (1), 200001, 2020
2020
Design of output feedback simple adaptive control of longitudinal aircraft dynamics
A Esposito, C Orlando
AIP Conference Proceedings 2293 (1), 200016, 2020
2020
Aircraft wings dynamics suppression by optimal NESs designed through an Efficient stochastic linearisation approach
G Navarra, FL Iacono, M Oliva, A Esposito
Advances in aircraft and spacecraft science 7 (5), 405-423, 2020
2020
Mathematical methods for rotorcraft DC engine-propeller characterization
A Alaimo, A Esposito, C Orlando, L Trefiletti
AIP Conference Proceedings 1648 (1), 780002, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20