Παρακολούθηση
Maxime Lorrillere
Maxime Lorrillere
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Placement of Virtual Containers on {NUMA} systems: A Practical and Comprehensive Model
J Funston, M Lorrillere, A Fedorova, B Lepers, D Vengerov, JP Lozi, ...
2018 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 18), 281-294, 2018
122018
Puma: pooling unused memory in virtual machines for I/O intensive applications
M Lorrillere, J Sopena, S Monnet, P Sens
Proceedings of the 8th ACM International Systems and Storage Conference, 1-11, 2015
122015
Facing peak loads in a p2p transaction system
L Millet, M Lorrillere, L Arantes, S Gançarski, H Naacke, J Sopena
Proceedings of the First Workshop on P2P and Dependability, 1-7, 2012
52012
Vers un cache réparti adapté au cloud computing
M Lorrillere, J Sopena, S Monnet, P Sens
Conférence d'informatique en Parallélisme, Architecture et Système (ComPAS …, 2013
32013
Gestion dynamique du cache entre machines virtuelles
M Lorrillere, J Poudroux, J Sopena, S Monnet
Conférence d'Informatique en Parallélisme, Architecture et Système, 1-10, 2015
22015
Conception et évaluation d'un système de cache réparti adapté aux environnements virtualisés.
M Lorrillere, J Sopena, S Monnet, P Sens
Tech. Sci. Informatiques 34 (1-2), 101-123, 2015
22015
PUMA: Un cache distant pour mutualiser la mémoire inutilisée des machines virtuelles
M Lorrillere, J Sopena, S Monnet, P Sens
ComPAS'2014: Conférence d'informatique en Parallélisme, Architecture et …, 2014
22014
A kernel cooperative cache for virtualized environments
M Lorrillere
Université Pierre et Marie Curie, 2016
2016
Caches collaboratifs noyau adaptés aux environnements virtualisés
M Lorrillere
Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9