Παρακολούθηση
Sina Hazratpour
Sina Hazratpour
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jhu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kripke-Joyal forcing for type theory and uniform fibrations
S Awodey, N Gambino, S Hazratpour
arXiv preprint arXiv:2110.14576, 2021
72021
A Logical STUDY OF SOME 2-CATEGORICAL ASPECTS OF TOPOS THEORY
S HAZRATPOUR
University of Birmingham, 2019
72019
Fibrations of AU-contexts beget fibrations of toposes
S Hazratpour, S Vickers
arXiv preprint arXiv:1808.08291, 2018
52018
A 2-categorical proof of Frobenius for fibrations defined from a generic point
S Hazratpour, E Riehl
arXiv preprint arXiv:2210.00078, 2022
12022
Fibrations of toposes from extensions of theories
S Hazratpour
2018
Are Monoidal Fibrations Instances Of 2-fibrations?
S Hazratpour
2018
Surjection of locales
S Hazratpour
2018
Bicategories with Base Change
S Hazratpour
2018
Some remarks on n-fibrations
S Hazratpour
2018
Street for pedestrians
S Hazratpour
2017
Fibration of Toposes
S Hazratpour
2017
Fibrations of contexts and fibrations of toposes
S Hazratpour
Toposes in Como, 11, 0
Reflections on mathematical understanding and categorical structuralism
S Hazratpour
What Are Derived Stacks?
S Hazratpour
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14