Παρακολούθηση
Aaron Stein
Aaron Stein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bnl.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Broadband achromatic dielectric metalenses
S Shrestha, AC Overvig, M Lu, A Stein, N Yu
Light: Science & Applications 7 (1), 85, 2018
5812018
Thermal ground-state ordering and elementary excitations in artificial magnetic square ice
JP Morgan, A Stein, S Langridge, CH Marrows
Nature Physics 7 (1), 75-79, 2011
4222011
Controlling propagation and coupling of waveguide modes using phase-gradient metasurfaces
Z Li, MH Kim, C Wang, Z Han, S Shrestha, AC Overvig, M Lu, A Stein, ...
Nature nanotechnology 12 (7), 675-683, 2017
3992017
Dielectric metasurfaces for complete and independent control of the optical amplitude and phase
AC Overvig, S Shrestha, SC Malek, M Lu, A Stein, C Zheng, N Yu
Light: Science & Applications 8 (1), 92, 2019
3622019
Hot carrier electroluminescence from a single carbon nanotube
M Freitag, V Perebeinos, J Chen, A Stein, JC Tsang, JA Misewich, ...
Nano letters 4 (6), 1063-1066, 2004
2262004
High-density waveguide superlattices with low crosstalk
W Song, R Gatdula, S Abbaslou, M Lu, A Stein, WYC Lai, J Provine, ...
Nature communications 6 (1), 7027, 2015
1622015
Effect of cold development on improvement in electron-beam nanopatterning resolution and line roughness
LE Ocola, A Stein
Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer …, 2006
1542006
Zero phase delay in negative-refractive-index photonic crystal superlattices
S Kocaman, MS Aras, P Hsieh, JF McMillan, CG Biris, NC Panoiu, MB Yu, ...
Nature Photonics 5 (8), 499-505, 2011
1452011
Disorder strength and field-driven ground state domain formation in artificial spin ice: experiment, simulation, and theory
Z Budrikis, JP Morgan, J Akerman, A Stein, P Politi, S Langridge, ...
Physical review letters 109 (3), 037203, 2012
1232012
Optical conductivity-based ultrasensitive mid-infrared biosensing on a hybrid metasurface
Y Zhu, Z Li, Z Hao, C DiMarco, P Maturavongsadit, Y Hao, M Lu, A Stein, ...
Light: Science & Applications 7 (1), 67, 2018
1222018
Single-element elliptical hard x-ray micro-optics
K Evans-Lutterodt, JM Ablett, A Stein, CC Kao, DM Tennant, F Klemens, ...
Optics express 11 (8), 919-926, 2003
1152003
Interaction modifiers in artificial spin ices
E Östman, H Stopfel, IA Chioar, UB Arnalds, A Stein, V Kapaklis, ...
Nature Physics 14 (4), 375-379, 2018
1092018
Aberration-corrected electron beam lithography at the one nanometer length scale
VR Manfrinato, A Stein, L Zhang, CY Nam, KG Yager, EA Stach, CT Black
Nano letters 17 (8), 4562-4567, 2017
1032017
Correlated perovskites as a new platform for super broadband tunable photonics
Z Li, Y Zhou, H Qi, NN Shi, Q Pan, M Lu, A Stein, CY Li, S Ramanathan, ...
CLEO: QELS_Fundamental Science, FM3B. 3, 2016
952016
Indium tin oxide broadband metasurface absorber
S Shrestha, Y Wang, AC Overvig, M Lu, A Stein, LD Negro, N Yu
Acs Photonics 5 (9), 3526-3533, 2018
902018
Domain dynamics and fluctuations in artificial square ice at finite temperatures
Z Budrikis, KL Livesey, JP Morgan, J Akerman, A Stein, S Langridge, ...
New Journal of Physics 14 (3), 035014, 2012
902012
A 60 Gb/s MDM-WDM Si photonic link with< 0.7 dB power penalty per channel
JB Driscoll, CP Chen, RR Grote, B Souhan, JI Dadap, A Stein, M Lu, ...
Optics express 22 (15), 18543-18555, 2014
882014
Nanofabrication on unconventional substrates using transferred hard masks
L Li, I Bayn, M Lu, CY Nam, T Schröder, A Stein, NC Harris, D Englund
Scientific reports 5 (1), 7802, 2015
842015
Using compound kinoform hard-x-ray lenses to exceed the critical angle limit
K Evans-Lutterodt, A Stein, JM Ablett, N Bozovic, A Taylor, DM Tennant
Physical Review Letters 99 (13), 134801, 2007
822007
Frustration and thermalization in an artificial magnetic quasicrystal
D Shi, Z Budrikis, A Stein, SA Morley, PD Olmsted, G Burnell, CH Marrows
Nature Physics 14 (3), 309-314, 2018
812018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20