Παρακολούθηση
Grammateia Kotsialou
Grammateia Kotsialou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lse.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Incentivising participation in liquid democracy with breadth-first delegation
G Kotsialou, L Riley
AAMAS, 638-644, 2020
392020
Existence and efficiency of equilibria for cost-sharing in generalized weighted congestion games
M Gairing, K Kollias, G Kotsialou
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 8 (2), 1-28, 2020
25*2020
Cost-Effective Blockchain-based IoT Data Marketplaces with a Credit Invariant
J Meijers, GD Putra, G Kotsialou, SS Kanhere, A Veneris
International Conference on Blockchain and Cryptocurrencies, 2021
202021
Voting over a distributed ledger: An interdisciplinary perspective
A Dhillon, G Kotsialou, P McBurney, L Riley
Foundations and Trends in Microeconomics, 2021
20*2021
Computing approximate pure nash equilibria in shapley value weighted congestion games
M Feldotto, M Gairing, G Kotsialou, A Skopalik
Web and Internet Economics: 13th International Conference, WINE 2017 …, 2017
172017
Blockchain's potential in forest offsets, the voluntary carbon markets and REDD+
G Kotsialou, K Kuralbayeva, T Laing
ENVIRONMENTAL CONSERVATION https://www.cambridge.org/core/journals …, 2022
13*2022
Using Distributed Ledger Technology for Shareholder Rights Management.
G Kotsialou, L Riley, A Dhillon, T Mahmoodi, P McBurney, P Massey, ...
AAMAS, 1986-1988, 2018
112018
Deploying a shareholder rights management system onto a distributed ledger.
L Riley, G Kotsialou, A Dhillon, T Mahmoodi, P McBurney, R Pearce
AAMAS, 2381-2383, 2019
102019
Information aggregation with delegation of votes
A Dhillon, G Kotsialou, D Xefteris
https://mfr.osf.io/render?url=https://osf.io/vt2m5/download, 2021
62021
Approximate pure nash equilibria in social context congestion games
M Gairing, G Kotsialou, A Skopalik
International Conference on Web and Internet Economics, 480-485, 2014
22014
Long read: how blockchain can make electronic voting more secure
G Kotsialou, A Dhillon, P McBurney, L Riley
USApp–American Politics and Policy Blog, 2020
2020
Social context and cost-sharing in congestion games
G Kotsialou
University of Liverpool, 2017
2017
Lego Rovers (Education Set)
LA Dennis, J Collenette, G Kotsialou
2016
Lego Rovers (Home Set)
LA Dennis, J Collenette, G Kotsialou
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14