Παρακολούθηση
Juergen Pripfl
Juergen Pripfl
Christian Doppler Forschungsgesellschaft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cdg.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards understanding rTMS mechanism of action: stimulation of the DLPFC causes network-specific increase in functional connectivity
M Tik, A Hoffmann, R Sladky, L Tomova, A Hummer, LN de Lara, ...
Neuroimage 162, 289-296, 2017
1312017
Using ICA for removal of ocular artifacts in EEG recorded from blind subjects
A Flexer, H Bauer, J Pripfl, G Dorffner
Neural Networks 18 (7), 998-1005, 2005
1242005
Transcranial magnetic stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex decreases cue-induced nicotine craving and EEG delta power
J Pripfl, L Tomova, I Riecansky, C Lamm
Brain stimulation 7 (2), 226-233, 2014
1092014
Effects of transcranial direct current stimulation on risky decision making are mediated by ‘hot’and ‘cold’decisions, personality, and hemisphere
J Pripfl, R Neumann, U Köhler, C Lamm
European Journal of Neuroscience 38 (12), 3778-3785, 2013
1062013
A long-term autonomous robot at a care hospital: A mixed methods study on social acceptance and experiences of staff and older adults
D Hebesberger, T Koertner, C Gisinger, J Pripfl
International Journal of Social Robotics 9 (3), 417-429, 2017
902017
Neuroanatomical profiles of alexithymia dimensions and subtypes
KS Goerlich‐Dobre, M Votinov, U Habel, J Pripfl, C Lamm
Human brain mapping 36 (10), 3805-3818, 2015
802015
Lessons learned from the deployment of a long-term autonomous robot as companion in physical therapy for older adults with dementia a mixed methods study
D Hebesberger, T Koertner, C Gisinger, J Pripfl, C Dondrup
2016 11th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2016
732016
Results of a real world trial with a mobile social service robot for older adults
J Pripfl, T Körtner, D Batko-Klein, D Hebesberger, M Weninger, C Gisinger, ...
2016 11th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2016
632016
Adele (adaptive e-learning with eye-tracking): Theoretical background, system architecture and application scenarios
C Gütl, M Pivec, C Trummer, VM García-Barrios, F Mödritscher, J Pripfl, ...
European Journal of Open, Distance and E-Learning 8 (2), 2005
622005
The impact of EPI voxel size on SNR and BOLD sensitivity in the anterior medio-temporal lobe: a comparative group study of deactivation of the Default Mode
SD Robinson, J Pripfl, H Bauer, E Moser
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 21 (4), 279-290, 2008
532008
Eye-tracking adaptable e-learning and content authoring support
M Pivec, C Trummer, J Pripfl
Informatica 30 (1), 2006
522006
The left amygdala: a shared substrate of alexithymia and empathy
KS Goerlich-Dobre, C Lamm, J Pripfl, U Habel, M Votinov
Neuroimage 122, 20-32, 2015
482015
Functional neuroanatomy of learned helplessness
H Bauer, J Pripfl, C Lamm, C Prainsack, N Taylor
Neuroimage 20 (2), 927-939, 2003
432003
Focused transcranial direct current stimulation (tDCS) over the dorsolateral prefrontal cortex modulates specific domains of self-regulation
J Pripfl, C Lamm
Neuroscience research 91, 41-47, 2015
382015
EEG reveals the effect of fMRI scanner noise on noise-sensitive subjects
J Pripfl, S Robinson, U Leodolter, E Moser, H Bauer
Neuroimage 31 (1), 332-341, 2006
362006
Usable collaborative email requirements using activity theory
M Pivec, C Trummer, J Pripfl
Informatica 31 (1), 2007
302007
Social service robots to support independent living
J Pripfl, T Körtner, D Batko-Klein, D Hebesberger, M Weninger, C Gisinger
Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 49 (4), 282-287, 2016
242016
Better you lose than I do: neural networks involved in winning and losing in a real time strictly competitive game
M Votinov, J Pripfl, C Windischberger, U Sailer, C Lamm
Scientific Reports 5 (1), 1-13, 2015
222015
What do staff in eldercare want a robot for? An assessment of potential tasks and user requirements for a long-term deployment
D Hebesberger, T Körtner, J Pripfl, C Gisinger, M Hanheide
202015
A genetic polymorphism of the endogenous opioid dynorphin modulates monetary reward anticipation in the corticostriatal loop
M Votinov, J Pripfl, C Windischberger, K Kalcher, A Zimprich, F Zimprich, ...
PloS one 9 (2), e89954, 2014
162014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20