Παρακολούθηση
Markus Huber
Markus Huber
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visus.uni-stuttgart.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interactive molecular graphics for augmented reality using HoloLens
C Müller, M Krone, M Huber, V Biener, D Herr, S Koch, G Reina, ...
Journal of integrative bioinformatics 15 (2), 20180005, 2018
502018
Wet Cloth Simulation: A Fast Simulation Framework for Liquid Diffusion in Porous Textiles
M Huber, S Pabst, W Straßer
Computer Graphics International (Workshop on VFX, Computer Animation, and …, 2011
35*2011
Boundary handling at cloth–fluid contact
M Huber, B Eberhardt, D Weiskopf
Computer Graphics Forum 34 (1), 14-25, 2015
302015
Evaluation of Surface Tension Models for SPH-Based Fluid Animations Using a Benchmark Test
M Huber, S Reinhardt, D Weiskopf, B Eberhardt
Workshop on Virtual Reality Interaction and Physical Simulation, 41-50, 2015
132015
Fully asynchronous SPH simulation
S Reinhardt, M Huber, B Eberhardt, D Weiskopf
Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation …, 2017
122017
SynPeDS: A synthetic dataset for pedestrian detection in urban traffic scenes
T Stauner, F Blank, M Fürst, J Günther, K Hagn, P Heidenreich, M Huber, ...
Proceedings of the 6th ACM Computer Science in Cars Symposium, 1-10, 2022
92022
Visual debugging of SPH simulations
S Reinhardt, M Huber, O Dumitrescu, M Krone, B Eberhardt, D Weiskopf
2017 21st International Conference Information Visualisation (IV), 117-126, 2017
82017
Cloth animation retrieval using a motion-shape signature
M Huber, B Eberhardt, D Weiskopf
IEEE Computer Graphics and Applications 37 (6), 52-64, 2017
52017
Evaluation of Visualizations for Interface Analysis of SPH.
M Krone, M Huber, K Scharnowski, M Hirschler, D Kauker, G Reina, ...
EuroVis (Short Papers), 2014
42014
Cloth-Fluid Contact.
M Huber, B Eberhardt, D Weiskopf
VMV, 81-88, 2013
12013
Supplementary Material: Evaluation of Surface Tension Models for SPH-Based Fluid Animations Using a Benchmark Test
M Huber, S Reinhardt, D Weiskopf, B Eberhardt
Supplemental Material: Cloth Animation Retrieval Using a Motion-shape Signature
M Huber, B Eberhardt, D Weiskopf
Supplementary Material: Boundary Handling at Cloth-Fluid Contact
M Huber, B Eberhardt, D Weiskopf
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13