Παρακολούθηση
Ashley M. Helton
Ashley M. Helton
Associate Professor, University of Connecticut
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uconn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13082008
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5862011
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3542010
Cumulative impacts of mountaintop mining on an Appalachian watershed
TT Lindberg, ES Bernhardt, R Bier, AM Helton, RB Merola, A Vengosh, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (52), 20929-20934, 2011
2692011
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: Denitrification
PJ Mulholland, RO Hall Jr, DJ Sobota, WK Dodds, SEG Findlay, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 666-680, 2009
2322009
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: total uptake
RO Hall Jr, JL Tank, DJ Sobota, PJ Mulholland, JM O'Brien, WK Dodds, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 653-665, 2009
2172009
How many mountains can we mine? Assessing the regional degradation of central Appalachian rivers by surface coal mining
ES Bernhardt, BD Lutz, RS King, JP Fay, CE Carter, AM Helton, ...
Environmental science & technology 46 (15), 8115-8122, 2012
1932012
Hydrologic spiralling: the role of multiple interactive flow paths in stream ecosystems
GC Poole, SJ O'daniel, KL Jones, WW Woessner, ES Bernhardt, ...
River Research and Applications 24 (7), 1018-1031, 2008
1442008
Thinking outside the channel: modeling nitrogen cycling in networked river ecosystems
AM Helton, GC Poole, JL Meyer, WM Wollheim, BJ Peterson, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 9 (4), 229-238, 2011
1162011
Continental-scale decrease in net primary productivity in streams due to climate warming
C Song, WK Dodds, J Rüegg, A Argerich, CL Baker, WB Bowden, ...
Nature Geoscience 11 (6), 415-420, 2018
882018
Relative influences of the river channel, floodplain surface, and alluvial aquifer on simulated hydrologic residence time in a montane river floodplain
AM Helton, GC Poole, RA Payn, C Izurieta, JA Stanford
Geomorphology 205, 17-26, 2014
732014
Thermodynamic constraints on the utility of ecological stoichiometry for explaining global biogeochemical patterns
AM Helton, M Ardón, ES Bernhardt
Ecology letters 18 (10), 1049-1056, 2015
692015
Drought and saltwater incursion synergistically reduce dissolved organic carbon export from coastal freshwater wetlands
M Ardón, AM Helton, ES Bernhardt
Biogeochemistry 127 (2), 411-426, 2016
622016
Can consumer stoichiometric regulation control nutrient spiraling in streams?
GE Small, AM Helton, C Kazanci
Journal of the North American Benthological Society 28 (4), 747-765, 2009
602009
Biogeochemical regime shifts in coastal landscapes: the contrasting effects of saltwater incursion and agricultural pollution on greenhouse gas emissions from a freshwater wetland
AM Helton, ES Bernhardt, A Fedders
Biogeochemistry 120 (1), 133-147, 2014
552014
Impacts of saltwater incursion on plant communities, anaerobic microbial metabolism, and resulting relationships in a restored freshwater wetland
KN Hopfensperger, AJ Burgin, VA Schoepfer, AM Helton
Ecosystems 17 (5), 792-807, 2014
532014
Scaling of dissolved organic carbon removal in river networks
E Bertuzzo, AM Helton, RO Hall Jr, TJ Battin
Advances in water resources 110, 136-146, 2017
442017
How network structure can affect nitrogen removal by streams
EB Ashley M Helton, Robert O Hall
Freshwater Biology, 2017
43*2017
Salinity effects on greenhouse gas emissions from wetland soils are contingent upon hydrologic setting: a microcosm experiment
M Ardón, AM Helton, ES Bernhardt
Biogeochemistry 140 (2), 217-232, 2018
422018
Continental-scale analysis of shallow and deep groundwater contributions to streams
DK Hare, AM Helton, ZC Johnson, JW Lane, MA Briggs
Nature Communications 12, 2021
372021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20