Παρακολούθηση
Saeed Ullah
Saeed Ullah
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα derby.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Collaborative cache allocation and computation offloading in mobile edge computing
A Ndikumana, S Ullah, T LeAnh, NH Tran, CS Hong
2017 19th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS …, 2017
842017
Statistical application fingerprinting for DDoS attack mitigation
ME Ahmed, S Ullah, H Kim
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 14 (6), 1471-1484, 2018
822018
Management of scalable video streaming in information centric networking
S Ullah, K Thar, CS Hong
Multimedia Tools and Applications 76, 21519-21546, 2017
332017
Novel cooperative and fully-distributed congestion control mechanism for content centric networking
A Ndikumana, S Ullah, K Thar, NH Tran, BJ Park, CS Hong
IEEE Access 5, 27691-27706, 2017
312017
Online caching and cooperative forwarding in information centric networking
K Thar, NH Tran, S Ullah, TZ Oo, CS Hong
IEEE Access 6, 59679-59694, 2018
292018
Efficient forwarding and popularity based caching for content centric network
K Thar, TZ Oo, C Pham, S Ullah, DH Lee, CS Hong
2015 international conference on information networking (ICOIN), 330-335, 2015
262015
Consistent hashing based cooperative caching and forwarding in content centric network
K Thar, S Ullah, CS Hong
The 16th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium, 1-4, 2014
202014
Network-assisted congestion control for information centric networking
A Ndikumana, S Ullah, R Kamal, K Thar, HS Kang, SI Moon, CS Hong
2015 17th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS …, 2015
192015
Energy and distortion analysis of video compression schemes for wireless video sensor networks
S Ullah, JJ Ahmad, J Khalid, SA Khayam
2011-MILCOM 2011 Military Communications Conference, 822-827, 2011
152011
Quality adaptation and resource allocation for scalable video in D2D communication networks
S Ullah, K Kim, A Manzoor, LU Khan, SMA Kazmi, CS Hong
IEEE Access 8, 48060-48073, 2020
132020
Hybrid caching and requests forwarding in information centric networking
K Thar, S Ullah, R Haw, T LeAnh, TZ Oo, CS Hong
2015 17th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS …, 2015
132015
Delivering scalable video streaming in ICN enabled long term evolution networks
S Ullah, K Thar, MGR Alam, JH Son, JW Lee, CS Hong
2016 18th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS), 1-4, 2016
112016
Reliable identification of counterfeit medicine using camera equipped mobile phones
S ur Rehman, RU Rasool, MS Ayub, S Ullah, A Kamal, QM Rajpoot, ...
8th International Conference on High-capacity Optical Networks and Emerging …, 2011
112011
Scalable aggregation-based packet forwarding in content centric networking
A Ndikumana, S Ullah, CS Hong
2016 18th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS), 1-4, 2016
72016
Passive packet loss detection in Wi-Fi networks and its effect on HTTP traffic characteristics
S Ullah, I Ullah, HK Qureshi, R Haw, S Jang, CS Hong
The International Conference on Information Networking 2014 (ICOIN2014), 428-432, 2014
72014
DeepAuC: Joint deep learning and auction for congestion-aware caching in Named Data Networking
A Ndikumana, S Ullah, DH Kim, CS Hong
PloS one 14 (8), e0220813, 2019
62019
Layered video communication in ICN enabled cellular network with D2D communication
S Ullah, T LeAnh, A Ndikumana, MGR Alam, CS Hong
2017 19th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS …, 2017
62017
Probabilistic in-networking chunk marking and caching for information-centric networks
S Ullah, CS Hong
한국정보과학회 학술발표논문집, 964-966, 2013
62013
On enhancing the WEP security against brute-force and compromised keys
SU Rehman, S Ullah, S Ali
2010 International Conference on Computer Information Systems and Industrial …, 2010
62010
On adaptive pre-fetching and caching the contents in content centric networking
K Thar, S Ullah, DH Lee, CS Hong
2016 International Conference on Information Networking (ICOIN), 141-146, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20