Παρακολούθηση
Netanel Zakay
Netanel Zakay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.huji.ac.il
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Workload resampling for performance evaluation of parallel job schedulers
N Zakay, DG Feitelson
Proceedings of the 4th ACM/SPEC International Conference on Performance …, 2013
262013
On identifying user session boundaries in parallel workload logs
N Zakay, DG Feitelson
Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 216-234, 2012
232012
Preserving user behavior characteristics in trace-based simulation of parallel job scheduling
N Zakay, DG Feitelson
Proceedings of the 8th ACM International Systems and Storage Conference, 1-1, 2015
162015
Semi-open trace based simulation for reliable evaluation of job throughput and user productivity
N Zakay, DG Feitelson
Proceedings of the 9th ACM International on Systems and Storage Conference, 1-1, 2016
62016
Improving Realism and Representativeness of Workloads to Achieve More Reliable Performance Evaluations
N Zakay
2017
Models for evaluating throughput.
N Zakay, DG Feitelson
SYSTOR, 33:1, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6