Παρακολούθηση
Olaf Jöris
Olaf Jöris
Archaeologist, Senior researcher, MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rgzm.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Earliest Pleistocene hominid cranial remains from Dmanisi, Republic of Georgia: taxonomy, geological setting, and age
L Gabunia, A Vekua, D Lordkipanidze, CC Swisher III, R Ferring, A Justus, ...
Science 288 (5468), 1019-1025, 2000
8002000
A 14C age calibration curve for the last 60 ka: the Greenland-Hulu U/Th timescale and its impact on understanding the Middle to Upper Paleolithic transition in Western Eurasia
B Weninger, O Jöris
Journal of Human Evolution 55 (5), 772-781, 2008
3962008
Climate forcing due to the 8200 cal yr BP event observed at Early Neolithic sites in the eastern Mediterranean
B Weninger, E Alram-Stern, E Bauer, L Clare, U Danzeglocke, O Jöris, ...
Quaternary Research 66 (3), 401-420, 2006
3222006
CalPal-2007. Cologne radiocarbon calibration & palaeoclimate research package
B Weninger
http://www. calpal. de, 2007
2972007
The impact of rapid climate change on prehistoric societies during the Holocene in the Eastern Mediterranean
B Weninger, L Clare, E Rohling, O Bar-Yosef, U Böhner, M Budja, ...
Documenta praehistorica 36, 7-59, 2009
2512009
CalPal-2007online
U Danzeglocke, O Jöris, B Weninger
2012008
Early Levallois technology and the Lower to Middle Paleolithic transition in the Southern Caucasus
DS Adler, KN Wilkinson, S Blockley, DF Mark, R Pinhasi, ...
Science 345 (6204), 1609-1613, 2014
1932014
Impact of the Late Glacial eruption of the Laacher See volcano, central Rhineland, Germany
M Baales, O Jöris, M Street, F Bittmann, B Weninger, J Wiethold
Quaternary Research 58 (3), 273-288, 2002
1592002
Glacial radiocarbon age calibration: the CalPal program
B Weninger, O Joris
Oxford University School of Archaeology Monograph 62, 9, 2004
1512004
The catastrophic final flooding of Doggerland by the Storegga Slide tsunami
B Weninger, R Schulting, M Bradtmöller, L Clare, M Collard, ...
Documenta Praehistorica 35, 1-24, 2008
1422008
At the end of the 14C time scale—the Middle to Upper Paleolithic record of western Eurasia
O Jöris, M Street
Journal of human evolution 55 (5), 782-802, 2008
1402008
Late Quaternary distribution dynamics and phylogeography of the red deer (Cervus elaphus) in Europe
RS Sommer, FE Zachos, M Street, O Jöris, A Skog, N Benecke
Quaternary Science Reviews 27 (7-8), 714-733, 2008
1402008
Bifacially backed knives (Keilmesser) in the central European Middle Palaeolithic
O Jöris
Axe age: Acheulian tool-making from quarry to discard, 287-310, 2006
1242006
Extension of the 14C Calibration Curve to ca. 40,000 Cal BC by Synchronizing Greenland 180/16O Ice Core Records and North Atlantic Foraminifera Profiles: A Comparison with U/Th …
O Joeris, B Weninger
Radiocarbon 40 (1), 495-504, 1997
1041997
Radiocarbon evidence of the Middle to Upper Palaeolithic transition in southwestern Europe
O Jöris, EÁ Fernandez, B WENINGER
Trabajos de prehistoria 60 (2), 15-38, 2003
1002003
Zur chronostratigraphischen Stellung der spätmittelpaläolithischen Keilmessergruppen: Der Versuch einer kulturgeographischen Abgrenzung einer mittelpaläolithischen Formengruppe …
O JÖRIS
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 84, 49-153, 2003
932003
Final Paleolithic and Mesolithic research in reunified Germany
M Street, M Baales, E Cziesla, S Hartz, M Heinen, O Jöris, I Koch, ...
Journal of World Prehistory 15 (4), 365-453, 2001
902001
PER SONAL OR NA MENTS IN THE EARLY UP PER PALEOLITHIC OF WEST ERN EUR ASIA: AN EVAL UA TION OF THE RE CORD
EÁ Fernández, O Jöris
812008
Quantum theory of radiocarbon calibration
B Weninger, L Clare, O Jöris, R Jung, K Edinborough
World Archaeology 47 (4), 543-566, 2015
722015
L'occupation du bassin de Neuwied (Rhénanie centrale, Allemagne) par les Magdaléniens et les groupes à Federmesser (aziliens)
M Street, F Gelhausen, S Grimm, F Moseler, L Niven, M Sensburg, ...
Bulletin de la Société préhistorique française, 753-780, 2006
622006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20