Παρακολούθηση
Sophia Kalantaridou
Sophia Kalantaridou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Premature ovarian failure
SN Kalantaridou, SR Davis, LM Nelson
Endocrinology and metabolism clinics of North America 27 (4), 989-1006, 1998
3201998
Impaired endothelial function in young women with premature ovarian failure: normalization with hormone therapy
SN Kalantaridou, KK Naka, E Papanikolaou, N Kazakos, M Kravariti, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89 (8), 3907-3913, 2004
3002004
Corticotropin-releasing hormone promotes blastocyst implantation and early maternal tolerance
A Makrigiannakis, E Zoumakis, S Kalantaridou, C Coutifaris, AN Margioris, ...
Nature immunology 2 (11), 1018-1024, 2001
2822001
Stress and the female reproductive system
SN Kalantaridou, A Makrigiannakis, E Zoumakis, GP Chrousos
Journal of reproductive immunology 62 (1-2), 61-68, 2004
2782004
Predictors of endothelial dysfunction in young women with polycystic ovary syndrome
M Kravariti, KK Naka, SN Kalantaridou, N Kazakos, CS Katsouras, ...
The journal of clinical endocrinology & metabolism 90 (9), 5088-5095, 2005
2422005
Corticotropin-releasing hormone, stress and human reproduction: an update
SN Kalantaridou, E Zoumakis, A Makrigiannakis, LG Lavasidis, ...
Journal of reproductive immunology 85 (1), 33-39, 2010
1842010
Bone loss in young women with karyotypically normal spontaneous premature ovarian failure
JN Anasti, SN Kalantaridou, LM Kimzey, RA Defensor, LM Nelson
Obstetrics & Gynecology 91 (1), 12-15, 1998
1751998
Successful myomectomy during pregnancy
DE Lolis, SN Kalantaridou, G Makrydimas, A Sotiriadis, I Navrozoglou, ...
Human Reproduction 18 (8), 1699-1702, 2003
1702003
Endothelial function, but not carotid intima-media thickness, is affected early in menopause and is associated with severity of hot flushes
A Bechlioulis, SN Kalantaridou, KK Naka, A Chatzikyriakidou, KA Calis, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 95 (3), 1199-1206, 2010
1662010
Premature ovarian failure is not premature menopause
SN Kalantaridou, LM Nelson
Annals of the New York Academy of Sciences 900 (1), 393-402, 2000
1412000
Management and evolution of cervical intraepithelial neoplasia during pregnancy and postpartum
E Paraskevaidis, G Koliopoulos, S Kalantaridou, L Pappa, I Navrozoglou, ...
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 104 (1 …, 2002
1292002
Bone mineral density in young women with primary ovarian insufficiency: results of a three-year randomized controlled trial of physiological transdermal estradiol and …
VB Popat, KA Calis, SN Kalantaridou, VH Vanderhoof, D Koziol, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 99 (9), 3418-3426, 2014
1152014
Hormonal and cytokine regulation of early implantation
A Makrigiannakis, V Minas, SN Kalantaridou, G Nikas, GP Chrousos
Trends in Endocrinology & Metabolism 17 (5), 178-185, 2006
1132006
Ovarian antibodies as detected by indirect immunofluorescence are unreliable in the diagnosis of autoimmune premature ovarian failure: a controlled evaluation
JA Novosad, SN Kalantaridou, ZB Tong, LM Nelson
BMC women's health 3 (1), 1-7, 2003
1032003
Human follicle fluid vascular endothelial growth factor concentrations are correlated with luteinization in spontaneously developing follicles.
JN Anasti, SN Kalantaridou, LM Kimzey, M George, LM Nelson
Human reproduction (Oxford, England) 13 (5), 1144-1147, 1998
991998
Premature ovarian failure, endothelial dysfunction and estrogen–progestogen replacement
SN Kalantaridou, KK Naka, A Bechlioulis, A Makrigiannakis, L Michalis, ...
Trends in Endocrinology & Metabolism 17 (3), 101-109, 2006
972006
Abortion is associated with increased expression of FasL in decidual leukocytes and apoptosis of extravillous trophoblasts: a role for CRH and urocortin
V Minas, U Jeschke, SN Kalantaridou, DU Richter, T Reimer, I Mylonas, ...
Molecular human reproduction 13 (9), 663-673, 2007
912007
Treatment of autoimmune premature ovarian failure: case report
SN Kalantaridou, DT Braddock, NJ Patronas, LM Nelson
Human Reproduction 14 (7), 1777-1782, 1999
871999
The role of stress in female reproduction and pregnancy: an update
T Vrekoussis, SN Kalantaridou, G Mastorakos, E Zoumakis, ...
Annals of the New York Academy of Sciences 1205 (1), 69-75, 2010
852010
Fibrinolytic defects and recurrent miscarriage: a systematic review and meta-analysis
A Sotiriadis, A Makrigiannakis, T Stefos, E Paraskevaidis, ...
Obstetrics & Gynecology 109 (5), 1146-1155, 2007
842007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20