Παρακολούθηση
Jeong-Hoo Park
Jeong-Hoo Park
National Institute of Environmental Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα korea.kr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Insights into hydroxyl measurements and atmospheric oxidation in a California forest
J Mao, X Ren, L Zhang, DM Van Duin, RC Cohen, JH Park, AH Goldstein, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 12 (17), 8009-8020, 2012
2002012
Active atmosphere-ecosystem exchange of the vast majority of detected volatile organic compounds
JH Park, AH Goldstein, J Timkovsky, S Fares, R Weber, J Karlik, ...
Science 341 (6146), 643-647, 2013
1892013
Highly elevated atmospheric levels of volatile organic compounds in the Uintah Basin, Utah
D Helmig, CR Thompson, J Evans, P Boylan, J Hueber, JH Park
Environmental science & technology 48 (9), 4707-4715, 2014
1482014
Organosulfates as tracers for secondary organic aerosol (SOA) formation from 2-methyl-3-buten-2-ol (MBO) in the atmosphere
H Zhang, DR Worton, M Lewandowski, J Ortega, CL Rubitschun, JH Park, ...
Environmental science & technology 46 (17), 9437-9446, 2012
1192012
Observational insights into aerosol formation from isoprene
DR Worton, JD Surratt, BW LaFranchi, AWH Chan, Y Zhao, RJ Weber, ...
Environmental science & technology 47 (20), 11403-11413, 2013
1052013
Ozone deposition to an orange orchard: Partitioning between stomatal and non-stomatal sinks
S Fares, R Weber, JH Park, D Gentner, J Karlik, AH Goldstein
Environmental Pollution 169, 258-266, 2012
872012
Volatility and lifetime against OH heterogeneous reaction of ambient isoprene-epoxydiols-derived secondary organic aerosol (IEPOX-SOA)
W Hu, BB Palm, DA Day, P Campuzano-Jost, JE Krechmer, Z Peng, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 16 (18), 11563-11580, 2016
792016
Observations of glyoxal and formaldehyde as metrics for the anthropogenic impact on rural photochemistry
JP DiGangi, SB Henry, A Kammrath, ES Boyle, L Kaser, R Schnitzhofer, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 12 (20), 9529-9543, 2012
702012
The Chemistry of Atmosphere-Forest Exchange (CAFE) model–part 2: application to BEARPEX-2007 observations
GM Wolfe, JA Thornton, NC Bouvier-Brown, AH Goldstein, JH Park, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 11 (3), 1269-1294, 2011
622011
Secondary organic aerosol formation from ambient air in an oxidation flow reactor in central Amazonia
BB Palm, SS de Sá, DA Day, P Campuzano-Jost, W Hu, R Seco, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 18 (1), 467-493, 2018
612018
Eddy covariance emission and deposition flux measurements using proton transfer reaction–time of flight–mass spectrometry (PTR-TOF-MS): comparison with PTR-MS measured vertical …
JH Park, AH Goldstein, J Timkovsky, S Fares, R Weber, J Karlik, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 13 (3), 1439-1456, 2013
552013
Biogenic emissions from Citrus species in California
S Fares, DR Gentner, JH Park, E Ormeno, J Karlik, AH Goldstein
Atmospheric Environment 45 (27), 4557-4568, 2011
542011
Ozone uptake by citrus trees exposed to a range of ozone concentrations
S Fares, JH Park, E Ormeno, DR Gentner, M McKay, F Loreto, J Karlik, ...
Atmospheric Environment 44 (28), 3404-3412, 2010
532010
Seasonal cycles of biogenic volatile organic compound fluxes and concentrations in a California citrus orchard
S Fares, JH Park, DR Gentner, R Weber, E Ormeño, J Karlik, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 12 (20), 9865-9880, 2012
522012
Molecular composition of organic aerosols in central Amazonia: an ultra-high-resolution mass spectrometry study
I Kourtchev, RHM Godoi, S Connors, JG Levine, AT Archibald, AFL Godoi, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 16 (18), 11899-11913, 2016
422016
Sesquiterpenoid emissions from agricultural crops: correlations to monoterpenoid emissions and leaf terpene content
E Ormeño, DR Gentner, S Fares, J Karlik, JH Park, AH Goldstein
Environmental science & technology 44 (10), 3758-3764, 2010
402010
The Korea–United States Air Quality (KORUS-AQ) field study
JH Crawford, JY Ahn, J Al-Saadi, L Chang, LK Emmons, J Kim, G Lee, ...
Elem Sci Anth 9 (1), 00163, 2021
302021
Emissions of terpenoids, benzenoids, and other biogenic gas-phase organic compounds from agricultural crops and their potential implications for air quality
DR Gentner, E Ormeño, S Fares, TB Ford, R Weber, JH Park, J Brioude, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 14 (11), 5393-5413, 2014
302014
OH reactivity in urban and suburban regions in Seoul, South Korea–an East Asian megacity in a rapid transition
S Kim, D Sanchez, M Wang, R Seco, D Jeong, S Hughes, B Barletta, ...
Faraday discussions 189, 231-251, 2016
262016
Biogenic volatile organic compound emissions during BEARPEX 2009 measured by eddy covariance and flux–gradient similarity methods
JH Park, S Fares, R Weber, AH Goldstein
Atmospheric Chemistry and Physics 14 (1), 231-244, 2014
262014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20