Παρακολούθηση
Panagiotis Papazotos
Panagiotis Papazotos
PhD in Environmental Geochemistry, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The synergistic role of agricultural activities in groundwater quality in ultramafic environments: The case of the Psachna basin, central Euboea, Greece
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
Environmental monitoring and assessment 191, 1-32, 2019
502019
Expounding the origin of chromium in groundwater of the Sarigkiol basin, Western Macedonia, Greece: A cohesive statistical approach and hydrochemical study
E Vasileiou, P Papazotos, D Dimitrakopoulos, M Perraki
Environmental monitoring and assessment 191, 1-34, 2019
402019
Hydrogeochemical assessment and suitability of groundwater in a typical Mediterranean coastal area: A case study of the Marathon basin, NE Attica, Greece
P Papazotos, I Koumantakis, E Vasileiou
HydroResearch 2, 49-59, 2019
312019
Elevated groundwater concentrations of arsenic and chromium in ultramafic environments controlled by seawater intrusion, the nitrogen cycle, and anthropogenic activities: The …
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
Applied Geochemistry 121, 104697, 2020
232020
Potentially toxic elements in groundwater: a hotspot research topic in environmental science and pollution research
P Papazotos
Environmental science and pollution research international, 2021
202021
Heavy metals in urban park soils from Athens, Greece
P Papazotos, O Chalkiadaki, EA Chatzistamatiou, G Georgopoulos, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece, p. 2251-2260, 2016
162016
Hydrogeochemical processes and natural background levels of chromium in an ultramafic environment. The case study of Vermio mountain, Western Macedonia, Greece
E Vasileiou, P Papazotos, D Dimitrakopoulos, M Perraki
Water 13 (20), 2809, 2021
102021
Seawater intrusion and nitrate pollution in coastal aquifer of Marathon basin
P Papazotos, I Koumantakis, E Vasileiou
Bulletin of the Geological Society of Greece, p. 927-937, 2016
72016
Assessment of groundwater quality for irrigation suitability: a case study of Khana and Gokana LGAs, Rivers State, Nigeria
HO Nwankwoala, DC Okujagu, TA Bolaji, PG Papazotos, KG Ugbenna
Environmental Earth Sciences 82 (12), 1-13, 2023
22023
Chromium-manganese redox couple resulting in elevated Cr6+ concentration in groundwater of the Psachna basin, Central Euboea, Greece
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
15th International Congress of the Geological Society of Greece, 2019
22019
Do lignite combustion products affect the groundwater quality near Power Plants of the Western Macedonia Lignite Center?
E Vasileiou, D Dimitrakopoulos, P Papazotos, I Oikonomopoulos, ...
14th International symposium of continuous surface mining, Thessaloniki, 2018
22018
Υδρογεωλογικό καθεστώς στη λεκάνη του Μαραθώνα με έμφαση στην πεδινή ζώνη.
Π Παπαζώτος, P Papazotos
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015
22015
Precipitation of MgCO3· 3H2O from aqueous solutions: the role of Mg2+: CO3 2-concentration ratio, pH and temperature
V Skliros, P Papazotos, F Daskalaki, P Tsakiridis, M Perraki
15th International Congress of the Geological Society of Greece, 2019
12019
A novel hydrogeochemical approach to delineate the origin of potentially toxic elements in groundwater: Sophisticated molar ratios as environmental tracers
P Papazotos, E Vasileiou, S Vasilakis, M Perraki
Environmental Science and Pollution Research, 1-20, 2023
2023
Ο ρόλος της θαλάσσιας διείσδυσης στην κινητοποίηση γεωγενούς αρσενικού και άλλων οξυανιόντων σε υπόγεια νερά: η περίπτωση μελέτης του Σχίνου Κορινθίας
Π Παπαζώτος, Σ Βασιλάκης, Ε Βασιλείου, Μ Περράκη
Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον- Χημική …, 2021
2021
Οι επιπτώσεις των αγροτικών δραστηριοτήτων στην ποιότητα εδαφών και υπογείων νερών στην περιοχή της λεκάνης των ψαχνών, κεντρικής Ευβοίας
Σ Βασιλάκης, Π Παπαζώτος, Ε Βασιλείου, Μ Περράκη
Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον- Χημική …, 2021
2021
Geochemical fingerprint of ultramafic environments in groundwater quality with emphasis on chromium and arsenic
P Papazotos
PhD Thesis; National Technical University of Athens, 2020
2020
Lapis Lazuli από μιαν «άγνωστη» γεωλογική εμφάνιση στα νότια περίχωρα της Ρώμης. Ερωτήματα για την αινιγματική σιωπή των αρχαίων και μεσαιωνικών γραπτών πηγών.
T Katsaros, V Skliros, P Papazotos, M Perraki
7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ, 2019
2019
Leave-one-out cross validation method in hydrogeochemistry using GIS: A case study of Schinos village, NE Peloponnese, Greece
P Papazotos, I Polychroni, E Vasileiou, M Perraki
15th International Congress of the Geological Society of Greece, 2019
2019
Υδροχημικές διεργασίες στο ρέμα Ασπρόλακκα περιοχής Σκουριών, Χαλκιδικής
Π Παπαζώτος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20