Παρακολούθηση
Panagiotis Papazotos
Panagiotis Papazotos
PhD in Environmental Geochemistry, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The synergistic role of agricultural activities in groundwater quality in ultramafic environments: The case of the Psachna basin, central Euboea, Greece
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
Environmental monitoring and assessment 191, 1-32, 2019
552019
Expounding the origin of chromium in groundwater of the Sarigkiol basin, Western Macedonia, Greece: A cohesive statistical approach and hydrochemical study
E Vasileiou, P Papazotos, D Dimitrakopoulos, M Perraki
Environmental monitoring and assessment 191, 1-34, 2019
462019
Hydrogeochemical assessment and suitability of groundwater in a typical Mediterranean coastal area: A case study of the Marathon basin, NE Attica, Greece
P Papazotos, I Koumantakis, E Vasileiou
HydroResearch 2, 49-59, 2019
382019
Elevated groundwater concentrations of arsenic and chromium in ultramafic environments controlled by seawater intrusion, the nitrogen cycle, and anthropogenic activities: The …
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
Applied geochemistry 121, 104697, 2020
272020
Potentially toxic elements in groundwater: a hotspot research topic in environmental science and pollution research
P Papazotos
Environmental science and pollution research international, 2021
242021
Heavy metals in urban park soils from Athens, Greece
P Papazotos, O Chalkiadaki, EA Chatzistamatiou, G Georgopoulos, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece, p. 2251-2260, 2016
172016
Hydrogeochemical processes and natural background levels of chromium in an ultramafic environment. The case study of Vermio mountain, Western Macedonia, Greece
E Vasileiou, P Papazotos, D Dimitrakopoulos, M Perraki
Water 13 (20), 2809, 2021
132021
Seawater intrusion and nitrate pollution in coastal aquifer of Marathon basin
P Papazotos, I Koumantakis, E Vasileiou
Bulletin of the Geological Society of Greece, p. 927-937, 2016
92016
Assessment of groundwater quality for irrigation suitability: a case study of Khana and Gokana LGAs, Rivers State, Nigeria
HO Nwankwoala, DC Okujagu, TA Bolaji, PG Papazotos, KG Ugbenna
Environmental Earth Sciences 82 (12), 292, 2023
32023
Do lignite combustion products affect the groundwater quality near Power Plants of the Western Macedonia Lignite Center?
E Vasileiou, D Dimitrakopoulos, P Papazotos, I Oikonomopoulos, ...
14th International symposium of continuous surface mining, Thessaloniki, 2018
32018
Chromium-manganese redox couple resulting in elevated Cr6+ concentration in groundwater of the Psachna basin, Central Euboea, Greece
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
15th International Congress of the Geological Society of Greece, 2019
22019
Υδρογεωλογικό καθεστώς στη λεκάνη του Μαραθώνα με έμφαση στην πεδινή ζώνη.
Π Παπαζώτος, P Papazotos
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015
22015
A novel hydrogeochemical approach to delineate the origin of potentially toxic elements in groundwater: Sophisticated molar ratios as environmental tracers
P Papazotos, E Vasileiou, S Vasilakis, M Perraki
Environmental Science and Pollution Research 30 (30), 74771-74790, 2023
12023
Precipitation of MgCO3· 3H2O from aqueous solutions: the role of Mg2+: CO3 2-concentration ratio, pH and temperature
V Skliros, P Papazotos, F Daskalaki, P Tsakiridis, M Perraki
15th International Congress of the Geological Society of Greece, 2019
12019
Mapping the Soil Chemical Properties of the Sarigkiol Basin, Western Macedonia, Greece, in View of the Transition to the Post-Lignite Era
D Psarraki, P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
Materials Proceedings 15 (1), 33, 2023
2023
Ο ρόλος της θαλάσσιας διείσδυσης στην κινητοποίηση γεωγενούς αρσενικού και άλλων οξυανιόντων σε υπόγεια νερά: η περίπτωση μελέτης του Σχίνου Κορινθίας
Π Παπαζώτος, Σ Βασιλάκης, Ε Βασιλείου, Μ Περράκη
Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον- Χημική …, 2021
2021
Οι επιπτώσεις των αγροτικών δραστηριοτήτων στην ποιότητα εδαφών και υπογείων νερών στην περιοχή της λεκάνης των ψαχνών, κεντρικής Ευβοίας
Σ Βασιλάκης, Π Παπαζώτος, Ε Βασιλείου, Μ Περράκη
Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον- Χημική …, 2021
2021
Geochemical fingerprint of ultramafic environments in groundwater quality with emphasis on chromium and arsenic
P Papazotos
PhD Thesis; National Technical University of Athens, 2020
2020
Lapis Lazuli από μιαν «άγνωστη» γεωλογική εμφάνιση στα νότια περίχωρα της Ρώμης. Ερωτήματα για την αινιγματική σιωπή των αρχαίων και μεσαιωνικών γραπτών πηγών.
T Katsaros, V Skliros, P Papazotos, M Perraki
7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ, 2019
2019
Leave-one-out cross validation method in hydrogeochemistry using GIS: A case study of Schinos village, NE Peloponnese, Greece
P Papazotos, I Polychroni, E Vasileiou, M Perraki
15th International Congress of the Geological Society of Greece, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20