Παρακολούθηση
Kalaitzidou Kyriaki
Kalaitzidou Kyriaki
Dr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Origin of hexavalent chromium in groundwater: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Science of the Total Environment 593, 552-566, 2017
812017
Origin, implications and management strategies for nitrate pollution in surface and ground waters of Anthemountas basin based on a δ15N-NO3− and δ18O-NO3− isotope approach
N Kazakis, I Matiatos, MM Ntona, M Bannenberg, K Kalaitzidou, ...
Science of The Total Environment 724, 138211, 2020
792020
Adsorption of Se (IV) and Se (VI) species by iron oxy-hydroxides: Effect of positive surface charge density
K Kalaitzidou, AA Nikoletopoulos, N Tsiftsakis, F Pinakidou, M Mitrakas
Science of the total environment 687, 1197-1206, 2019
582019
Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol basin (Northern Greece)
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Environmental Pollution 235, 632-641, 2018
562018
Cost evaluation for Se (IV) removal, by applying common drinking water treatment processes: Coagulation/precipitation or adsorption
K Kalaitzidou, A Zouboulis, M Mitrakas
Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (5), 104209, 2020
452020
Pilot-scale phosphate recovery from secondary wastewater effluents
K Kalaitzidou, M Mitrakas, C Raptopoulou, A Tolkou, PA Palasantza, ...
Environmental processes 3, 5-22, 2016
342016
The use of Sn (II) oxy-hydroxides for the effective removal of Cr (VI) from water: Optimization of synthesis parameters
E Kaprara, N Tziarou, K Kalaitzidou, K Simeonidis, L Balcells, ...
Science of the Total Environment 605, 190-198, 2017
282017
Techno-economic evaluation of iron and aluminum coagulants on Se (IV) removal
K Kalaitzidou, L Bakouros, M Mitrakas
Water 12 (3), 672, 2020
162020
Uptake of Sb(V) by Nano Fe3O4-Decorated Iron Oxy-Hydroxides
K Simeonidis, K Kalaitzidou, E Kaprara, G Mitraka, T Asimakidou, ...
Water 11 (1), 181, 2019
152019
Phosphate removal from effluent of secondary wastewater treatment: characterization of recovered precipitates and potential re-use as fertilizer
C Raptopoulou, K Kalaitzidou, A Tolkou, PA Palasantza, M Mitrakas, ...
Waste and biomass valorization 7, 851-860, 2016
142016
Evaluation of boron uptake by anion exchange resins in tap and geothermal water matrix
K Kalaitzidou, AM Tzika, K Simeonidis, M Mitrakas
Materials Today: Proceedings 5 (14), 27599-27606, 2018
122018
The effect of thermal treatment on the physicochemical properties of minerals applied to heterogeneous catalytic ozonation
S Psaltou, E Kaprara, K Kalaitzidou, M Mitrakas, A Zouboulis
Sustainability 12 (24), 10503, 2020
82020
Thermodynamic study of phosphate adsorption and removal from water using iron oxyhydroxides
K Kalaitzidou, A Zouboulis, M Mitrakas
Water 14 (7), 1163, 2022
62022
Effects of additives on the physical properties of magnesite ore mining by-products for the production of refractories
Ε Pagona, K Kalaitzidou, A Zouboulis, M Mitrakas
Minerals Engineering 174, 107247, 2021
62021
Hydrogeological and hydrochemical regime evaluation in flamouria basin in Edessa (Northern Greece)
M Bannenberg, MM Ntona, G Busico, K Kalaitzidou, M Mitrakas, ...
Environments 7 (12), 105, 2020
62020
Optimization of tin oxyhydroxide-decorated biochar for improved hexavalent chromium uptake from drinking water
T Asimakidou, D Karfaridis, K Kalaitzidou, K Simeonidis, K Chrissafis
Journal of Environmental Chemical Engineering 10 (3), 108051, 2022
52022
The 12th International Conference on Instrumental Analysis—Modern Trends and Applications (20–23 September 2021, Virtual Event)
M Mitrakas, M Ochsenkühn-Petropoulou
Applied Sciences 11 (24), 11767, 2021
42021
Statistical variation of nutrient concentrations and biological removal efficiency of a wastewater treatment plant
C Raptopoulou, PA Palasantza, M Mitrakas, K Kalaitzidou, A Tolkou, ...
Water Utility Journal 14 (IKEEART-2017-1368), 5-17, 2016
42016
Exploitation of the fine rejected run of mine (ROM 0–4 mm) material to produce refractories in combination with the mining by-products of magnesite mine
K Kalaitzidou, Ε Pagona, A Zouboulis, M Mitrakas
Materials Chemistry and Physics 292, 126743, 2022
32022
Estimation and addition of MgO dose for upgrading the refractory characteristics of magnesite ore mining wastes/by-products
E Pagona, K Kalaitzidou, A Zouboulis, M Mitrakas
Waste and Biomass Valorization 13 (9), 4057-4072, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20