Παρακολούθηση
Megan Flansburg
Megan Flansburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tectono‐magmatic and stratigraphic evolution of the Cycladic Basement, Ios Island, Greece
ME Flansburg, DF Stockli, EM Poulaki, K Soukis
Tectonics 38 (7), 2291-2316, 2019
172019
Zircon U‐Pb chronostratigraphy and provenance of the Cycladic Blueschist Unit and the nature of the contact with the Cycladic Basement on Sikinos and Ios Islands, Greece
EM Poulaki, DF Stockli, ME Flansburg, K Soukis
Tectonics 38 (10), 3586-3613, 2019
162019
Zircon U-Pb and geochemical signatures in high-pressure, low-temperature metamorphic rocks as recorders of subduction zone processes, Sikinos and Ios islands, Greece
EM Poulaki, DF Stockli, ME Flansburg, ML Gevedon, LD Stockli, ...
Chemical Geology 582, 120447, 2021
42021
Pre-Cenozoic tectono-metamorphic evolution of the Cycladic Basement, Ios Island, Greece
ME Flansburg
12018
Priming for supereruption: the hot pre-Peach Spring Tuff lavas and Peach Spring Tuff magmatic enclaves, Black Mountains, Arizona
ME Flansburg
12015
IMPLICATIONS OF ERUPTIVE, EROSIVE, AND DEPOSITIONAL PROCESSES PRIOR TO A SUPER ERUPTION IN THE SOUTHERN BLACK MOUNTAINS
JW LEE, SH Williams, M Flansburg, H Beckens, CF Miller, NP Lang, ...
2014 GSA Annual Meeting in Vancouver, British Columbia, 2014
12014
Magmatic insights from a sedimentary sequence in a dynamic volcanic center, Black Mountains, AZ
SH WILLIAMS, JW Lee, CF Miller, NP Lang, M Flansburg
2014 GSA Annual Meeting in Vancouver, British Columbia, 2014
12014
Priming For supereruption: the hot Pre-Peach Spring Tuff Lava Flows and Peach Spring Tuff Mafic Enclaves, Black Mountains, Arizona
ME Flansburg, CF Miller, SM McDowell, WJ Cribb, C Bailey
Geological Society of America, Abstracts With Programs 46, 512, 2014
12014
Late Cretaceous-Paleocene deformation in the Maria fold-and-thrust belt (SE California and west-central Arizona, USA): New insights from titanite EBSD and in-situ U-Pb …
ME Flansburg, DF Stockli, P Orlandini, J Singleton, S Mosher
AGU Fall Meeting 2021, 2021
2021
Tectonic evolution of the Cycladic Blueschist Unit and Cycladic Basement with multiple geo-thermo chronometers, Sikinos and Ios, Greece.
E Poulaki, D Stockli, M Flansburg, K Soukis
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
2019
Unravelling the Formation and Exhumation of the Cycladic Blueschist Unit and Basement in the Southern Aegean, Sikinos Island, Greece
EM Poulaki, DF Stockli, ME Flansburg, KI Soukis
AGU Fall Meeting Abstracts 2017, T41B-0618, 2017
2017
Geo-Thermochronometric Insights on the Cycladic Basement and Cycladic Blueschist Unit Contact in the Southern Cyclades, Ios Island, Greece
ME Flansburg, DF Stockli, EM Poulaki, KI Soukis
AGU Fall Meeting Abstracts 2017, T41B-0619, 2017
2017
The Geology of Jefferson's Country: A Blue Ridge Traverse Across Albemarle County, Virginia
CM Bailey, ME Flansburg, KE Lang, TH Biggs
VGFC, 2017
2017
Advances and Applications of In-situ Petrochronology and Thermochronology.
EM Poulaki, C Ross, ME Flansburg, J Garber
AGU Fall Meeting 2021, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14