Παρακολούθηση
Ritesh Kumar
Ritesh Kumar
Assistant Professor of Linguistics, Dr. Bhimrao Ambedkar University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jnu.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2019 task 6: Identifying and categorizing offensive language in social media (offenseval)
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
arXiv preprint arXiv:1903.08983, 2019
6192019
Predicting the Type and Target of Offensive Posts in Social Media
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
arXiv preprint arXiv:1902.09666, 2019
5622019
Benchmarking aggression identification in social media
R Kumar, AK Ojha, S Malmasi, M Zampieri
Proceedings of the First Workshop on Trolling, Aggression and Cyberbullying …, 2018
3972018
Aggression-annotated corpus of hindi-english code-mixed data
R Kumar, AN Reganti, A Bhatia, T Maheshwari
arXiv preprint arXiv:1803.09402, 2018
1422018
Language identification and morphosyntactic tagging: The second VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Proceedings of the Fifth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2018
1122018
Evaluating aggression identification in social media
R Kumar, AK Ojha, S Malmasi, M Zampieri
Proceedings of the Second Workshop on Trolling, Aggression and Cyberbullying …, 2020
1002020
Evaluating aggression identification in social media
R Kumar, AK Ojha, S Malmasi, M Zampieri
Proceedings of the Second Workshop on Trolling, Aggression and Cyberbullying …, 2020
932020
Developing a multilingual annotated corpus of misogyny and aggression
S Bhattacharya, S Singh, R Kumar, A Bansal, A Bhagat, Y Dawer, B Lahiri, ...
arXiv preprint arXiv:2003.07428, 2020
552020
Multilingual protest news detection-shared task 1, case 2021
A Hürriyetoğlu, O Mutlu, E Yörük, FF Liza, R Kumar, S Ratan
Proceedings of the 4th Workshop on Challenges and Applications of Automated …, 2021
292021
Automatic identification of closely-related Indian languages: Resources and experiments
R Kumar, B Lahiri, D Alok, AK Ojha, M Jain, A Basit, Y Dawer
arXiv preprint arXiv:1803.09405, 2018
262018
Aggressive and offensive language identification in hindi, bangla, and english: A comparative study
R Kumar, B Lahiri, AK Ojha
SN Computer Science 2 (1), 26, 2021
132021
SIGMORPHON 2021 Shared Task on Morphological Reinflection: Generalization Across Languages
T Pimentel, M Ryskina, SJ Mielke, S Wu, E Chodroff, B Leonard, G Nicolai, ...
Proceedings of the 18th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in …, 2021
112021
ComMA@ FIRE 2020: Exploring Multilingual Joint Training across different Classification Tasks.
R Kumar, B Lahiri, AK Ojha, A Bansal
FIRE (Working Notes), 823-828, 2020
92020
KMI-Panlingua at HASOC 2019: SVM vs BERT for Hate Speech and Offensive Content Detection.
R Kumar, AK Ojha
FIRE (Working Notes), 285-292, 2019
92019
Using the ILCI annotation tool for POS annotation: a case of Hindi
R Kumar, S Kaushik, P Nainwani, E Banerjee, S Hadke, GN Jha
13th International Conference on Intelligent Text Processing and …, 2012
92012
SIGTYP 2021 shared task: Robust spoken language identification
E Salesky, BM Abdullah, SJ Mielke, E Klyachko, O Serikov, E Ponti, ...
arXiv preprint arXiv:2106.03895, 2021
82021
Developing a POS tagger for Magahi: a comparative study
R Kumar, B Lahiri, D Alok
Proceedings of the 10th Workshop on Asian Language Resources, 105-114, 2012
82012
Challenges in the development of annotated corpora of computer-mediated communication in Indian languages: A case of Hindi
R Kumar
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
72012
Translating politeness across cultures: Case of Hindi and English
R Kumar, GN Jha
Proceedings of the 3rd international conference on Intercultural …, 2010
72010
Automatic word-level identification of language in assamese english hindi code-mixed data
MJ Bora, R Kumar
4th Workshop on Indian Language Data and Resources, Proceedings of the …, 2018
62018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20