Παρακολούθηση
Richard Hull
Richard Hull
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdavis.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foundations of databases
S Abiteboul, R Hull, V Vianu
Addison-Wesley, 1995
68241995
Semantic database modeling: Survey, applications, and research issues
R Hull, R King
ACM Computing Surveys (CSUR) 19 (3), 201-260, 1987
19881987
Blockchains for business process management-challenges and opportunities
J Mendling, I Weber, WVD Aalst, JV Brocke, C Cabanillas, F Daniel, ...
ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS) 9 (1), 1-16, 2018
8632018
IFO: A formal semantic database model
S Abiteboul, R Hull
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 12 (4), 525-565, 1987
8201987
Conversation specification: a new approach to design and analysis of e-service composition
T Bultan, X Fu, R Hull, J Su
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 403-410, 2003
5822003
Managing semantic heterogeneity in databases: a theoretical prospective
R Hull
Proceedings of the sixteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1997
5711997
Business artifacts: A data-centric approach to modeling business operations and processes.
D Cohn, R Hull
IEEE Data Eng. Bull. 32 (3), 3-9, 2009
5222009
Towards formal analysis of artifact-centric business process models
K Bhattacharya, C Gerede, R Hull, R Liu, J Su
Business Process Management: 5th International Conference, BPM 2007 …, 2007
4282007
Automatic composition of transition-based semantic web services with messaging
D Berardi, D Calvanese, G De Giacomo, R Hull, M Mecella
VLDB 5, 613-624, 2005
3852005
Artifact-centric business process models: Brief survey of research results and challenges
R Hull
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2008
3552008
A framework for supporting data integration using the materialized and virtual approaches
R Hull, G Zhou
Proceedings of the 1996 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1996
3421996
Relative information capacity of simple relational database schemata
R Hull
Proceedings of the 3rd ACM SIGACT-SIGMOD symposium on Principles of database …, 1984
3351984
E-services: a look behind the curtain
R Hull, M Benedikt, V Christophides, J Su
Proceedings of the twenty-second ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2003
3292003
Automatic verification of data-centric business processes
A Deutsch, R Hull, F Patrizi, V Vianu
Proceedings of the 12th international Conference on Database Theory, 252-267, 2009
3122009
How do machine learning, robotic process automation, and blockchains affect the human factor in business process management?
J Mendling, G Decker, R Hull, HA Reijers, I Weber
Communications of the Association for Information Systems 43 (1), 19, 2018
2862018
Introducing the guard-stage-milestone approach for specifying business entity lifecycles
R Hull, E Damaggio, F Fournier, M Gupta, F Heath, S Hobson, M Linehan, ...
Web Services and Formal Methods: 7th International Workshop, WS-FM 2010 …, 2011
2792011
ILOG: Declarative creation and manipulation of object identifiers
R Hull, M Yoshikawa
2431991
Business artifacts with guard-stage-milestone lifecycles: Managing artifact interactions with conditions and events
R Hull, E Damaggio, R De Masellis, F Fournier, M Gupta, F Heath III, ...
ACM Intl. Conf. on Distributed Event-based Systems (DEBS), 2011
2282011
Tools for composite web services: a short overview
R Hull, J Su
ACM SIGMOD Record 34 (2), 86-95, 2005
2212005
A data-centric design methodology for business processes
K Bhattacharya, R Hull, J Su
Handbook of research on business process modeling, 503-531, 2009
2012009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20