Παρακολούθηση
George Nikolakopoulos
George Nikolakopoulos
Chair Professor Robotics and Artificial Intelligence
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ltu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model predictive quadrotor control: attitude, altitude and position experimental studies
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes
IET Control Theory & Applications 6 (12), 1812-1827, 2012
4072012
Switching model predictive attitude control for a quadrotor helicopter subject to atmospheric disturbances
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes
Control Engineering Practice, 2011
3912011
Survey on computer vision for UAVs: Current developments and trends
C Kanellakis, G Nikolakopoulos
Journal of Intelligent & Robotic Systems 87, 141-168, 2017
3862017
A state-of-the-art review of structural control systems
TE Saaed, G Nikolakopoulos, JE Jonasson, H Hedlund
Journal of Vibration and Control 21 (5), 919-937, 2015
3202015
Full quaternion based attitude control for a quadrotor
E Fresk, G Nikolakopoulos
2013 European control conference (ECC), 3864-3869, 2013
2992013
A survey on applications of pneumatic artificial muscles
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1439-1446, 2011
2342011
Nonlinear MPC for collision avoidance and control of UAVs with dynamic obstacles
B Lindqvist, SS Mansouri, A Agha-mohammadi, G Nikolakopoulos
IEEE robotics and automation letters 5 (4), 6001-6008, 2020
1702020
Coordination of helicopter UAVs for aerial Forest-Fire surveillance
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes, L Dritsas
Applications of Intelligent Control to Engineering Systems, 169-193, 2009
1632009
Nebula: Quest for robotic autonomy in challenging environments; team costar at the darpa subterranean challenge
A Agha, K Otsu, B Morrell, DD Fan, R Thakker, A Santamaria-Navarro, ...
arXiv preprint arXiv:2103.11470, 2021
1582021
Power conservation through energy efficient routing in wireless sensor networks
D Kandris, P Tsioumas, A Tzes, G Nikolakopoulos, DD Vergados
Sensors 9 (9), 7320-7342, 2009
1462009
Advanced nonlinear PID-based antagonistic control for pneumatic muscle actuators
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (12), 6926-6937, 2014
1422014
A survey on underwater wireless sensor networks and applications
A Gkikopouli, G Nikolakopoulos, S Manesis
2012 20th Mediterranean conference on control & automation (MED), 1147-1154, 2012
1362012
Cooperative coverage path planning for visual inspection
SS Mansouri, C Kanellakis, E Fresk, D Kominiak, G Nikolakopoulos
Control Engineering Practice 74, 118-131, 2018
1162018
On trajectory tracking model predictive control of an unmanned quadrotor helicopter subject to aerodynamic disturbances
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes
Asian Journal of Control 16 (1), 209-224, 2014
1142014
Model predictive quadrotor indoor position control
K Alexis, C Papachristos, G Nikolakopoulos, A Tzes
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1247-1252, 2011
1112011
A survey on pneumatic muscle actuators modeling
E Kelasidi, G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, S Manesis
Industrial Electronics (ISIE), 2011 IEEE International Symposium on, 1263-1269, 2011
1042011
Piecewise Affine Modeling and Constrained Optimal Control for a Pneumatic Artificial Muscle
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, I Arvanitakis, S Manesis
Industrial Electronics, IEEE Transactions on, 61 (2), 904-916, 2014
952014
Remaining useful battery life prediction for UAVs based on machine learning
SS Mansouri, P Karvelis, G Georgoulas, G Nikolakopoulos
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 4727-4732, 2017
822017
Deploying MAVs for autonomous navigation in dark underground mine environments
SS Mansouri, C Kanellakis, D Kominiak, G Nikolakopoulos
Robotics and Autonomous Systems 126, 103472, 2020
782020
Development and Experimental verification of a Mobile Client-Centric Networked Controlled System
A Tzes, G Nikolakopoulos, K Ioannis
European Journal of Control 11 (3), 229-241, 2005
772005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20