Παρακολούθηση
George Iliopoulos
George Iliopoulos
Professor of Palaeontology and Stratigraphy, Department of Geology, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management
C Fassoulas, D Mouriki, P Dimitriou-Nikolakis, G Iliopoulos
Geoheritage 4 (3), 177-193, 2012
263*2012
Boselaphines (Artiodactyla, Ruminantia, Bovidae) from the Middle Siwaliks of Hasnot, Pakistan
MA Khan, G Iliopoulos, M Akhtar
Geobios 42 (6), 739-753, 2009
592009
East meets West: the Middle Pleistocene site of Rodafnidia on Lesvos, Greece
N Galanidou, JN Cole, G Iliopoulos, J McNabb
Antiquity 87 (336), 2013
502013
The acheulian site at rodafnidia, Lisvori, on Lesbos, Greece: 2010–2012
N Galanidou, C Athanassas, J Cole, G Iliopoulos, A Katerinopoulos, ...
Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia: Human evolution and its …, 2016
472016
Late Miocene horned rhinoceroses (Rhinocerotinae, Mammalia) from Kerassia (Euboea, Greece).(With 4 figures and 5 tables)
I Giaourtsakis, G Theodorou, S Roussiakis, A Athanassiou, G Iliopoulos
Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie-Abhandlungen 239 (3), 367-398, 2006
37*2006
Tracking Mid-to Late Holocene depositional environments by applying sedimentological, palaeontological and geochemical proxies, Amvrakikos coastal lagoon sediments, Western …
P Avramidis, G Iliopoulos, D Panagiotaras, D Papoulis, P Lambropoulou, ...
Quaternary International 332, 19-36, 2014
362014
Preliminary remarks on the Late Miocene herbivores of Kerassiá (Northern Euboea, Greece)
G Theodorou, A Athanassiou, S Roussiakis, G Iliopoulos
Deinsea 10, 519-530, 2003
322003
Middle to late Holocene palaeoenvironmental study of Gialova Lagoon, SW Peloponnese, Greece
A Emmanouilidis, C Katrantsiotis, E Norström, J Risberg, M Kylander, ...
Quaternary International 476, 46-62, 2018
312018
Tragulids (Artiodactyla, Ruminantia, Tragulidae) from the middle Siwaliks of Hasnot (Late Miocene), Pakistan
MA Khan, M Akhtar, G Iliopoulos, Hina
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 118 (2), 325-341, 2012
312012
An almost complete skeleton ofáMetailurusáparvulus (Carnivora, Felidae) from theálate Miocene ofáKerassia (Northern Euboea, Greece)
SJ Roussiakis, GE Theodorou, G Iliopoulos
Geobios 39 (4), 563-584, 2006
28*2006
The Giraffidae (Mammalia, Artiodactyla) and the study of histology and chemistry of fossil mammal bone from the Late Miocene of Kerassia (Euboea Island, Greece).- 144 pp
G Iliopoulos
Leicester (PhD Thesis, Univ. of Leicester), 2003
262003
Late Cretaceous to early Eocene geological history of the eastern Ionian Basin, southwestern Greece: A sedimentological approach
N Bourli, G Pantopoulos, AG Maravelis, E Zoumpoulis, G Iliopoulos, ...
Cretaceous Research 98, 47-71, 2019
252019
Late Miocene sea surface salinity variability and paleoclimate conditions in the Eastern Mediterranean inferred from coral aragonite δ18O
R Mertz-Kraus, TC Brachert, M Reuter, SJG Galer, C Fassoulas, ...
Chemical Geology 262 (3-4), 202-216, 2009
23*2009
Identification and assessment of Cretan geotopes
C Fassoulas, K Paragamian, G Iliopoulos
Bulletin of the Geological Society of Greece 40 (4), 1780-1795, 2007
232007
Holocene sedimentology and coastal geomorphology of Zakynthos Island, Ionian Sea: A history of a divided Mediterranean island
P Avramidis, G Iliopoulos, K Nikolaou, N Kontopoulos, A Koutsodendris, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 487, 340-354, 2017
212017
Identifying the geochemical taphonomy of the osteological material from Katsambas rockshelter
G Iliopoulos, N Galanidou, SA Pergantis, V Vamvakaki, N Chaniotakis
Journal of Archaeological Science 37 (1), 116-123, 2010
192010
Cranial evidence for the presence of a second endemic elephant species on Cyprus
A Athanassiou, V Herridge, DS Reese, G Iliopoulos, S Roussiakis, ...
Quaternary International 379, 47-57, 2015
182015
Depositional environments, sediment characteristics, palaeoecological analysis and environmental assessment of an internationally protected shallow Mediterranean lagoon …
P Avramidis, G Iliopoulos, N Kontopoulos, D Panagiotaras, P Barouchas, ...
Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of …, 2014
182014
Gazella (Bovidae, Ruminantia) remains from the Siwalik Group of Pakistan
M Akbar Khan, M Adeeb Babar, M Akhtar, G Iliopoulos, A Rakha, T Noor
Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology 40 (2), 182-196, 2016
172016
A new hornless rhinoceros of the genus Acerorhinus (Perissodactyla: Rhinocerotidae) from the Upper Miocene of Kerassiá (Euboea, Greece), with a revision of related forms
GI A. Athanassiou, S. J. Roussiakis, I. X. Giaourtsakis, G. E. Theodorou
Palaeontographica Abteilung A -Stuttgart 303 (1-3), 23-59, 2014
162014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20