Παρακολούθηση
Atte Moilanen
Atte Moilanen
Finnish Museum of Natural History; & Dept. Geosciences and Geography, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simple connectivity measures in spatial ecology
A Moilanen, M Nieminen
Ecology 83 (4), 1131-1145, 2002
9672002
Spatial conservation prioritization: quantitative methods and computational tools
A Moilanen, K Wilson, H Possingham
Oxford University Press, 2009
7272009
Prioritizing multiple-use landscapes for conservation: methods for large multi-species planning problems
A Moilanen, AMA Franco, RI Early, R Fox, B Wintle, CD Thomas
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1575), 1885-1891, 2005
6312005
Design of reserve networks and the persistence of biodiversity
M Cabeza, A Moilanen
Trends in ecology & evolution 16 (5), 242-248, 2001
6232001
Metapopulation dynamics: effects of habitat quality and landscape structure
A Moilanen, I Hanski
Ecology 79 (7), 2503-2515, 1998
6201998
Aligning conservation priorities across taxa in Madagascar with high-resolution planning tools
C Kremen, A Cameron, A Moilanen, SJ Phillips, CD Thomas, H Beentje, ...
Science 320 (5873), 222-226, 2008
6112008
Faustian bargains? Restoration realities in the context of biodiversity offset policies
M Maron, RJ Hobbs, A Moilanen, JW Matthews, K Christie, TA Gardner, ...
Biological conservation 155, 141-148, 2012
5462012
Minimum viable metapopulation size
I Hanski, A Moilanen, M Gyllenberg
The American Naturalist 147 (4), 527-541, 1996
5461996
Climate change, connectivity and conservation decision making: back to basics
JA Hodgson, CD Thomas, BA Wintle, A Moilanen
Journal of Applied Ecology 46 (5), 964-969, 2009
5152009
Landscape zonation, benefit functions and target-based planning: unifying reserve selection strategies
A Moilanen
Biological Conservation 134 (4), 571-579, 2007
4332007
Estimating the parameters of survival and migration of individuals in metapopulations
I Hanski, J Alho, A Moilanen
Ecology 81 (1), 239-251, 2000
3962000
Habitat area, quality and connectivity: striking the balance for efficient conservation
JA Hodgson, A Moilanen, BA Wintle, CD Thomas
Journal of Applied Ecology 48 (1), 148-152, 2011
3702011
On the use of connectivity measures in spatial ecology
A Moilanen, I Hanski
Oikos 95 (1), 147-151, 2001
3702001
Core concepts of spatial prioritisation in systematic conservation planning
AS Kukkala, A Moilanen
Biological Reviews 88 (2), 443-464, 2013
3642013
Global protected area expansion is compromised by projected land-use and parochialism
F Montesino Pouzols, T Toivonen, E Di Minin, AS Kukkala, P Kullberg, ...
Nature 516 (7531), 383-386, 2014
3552014
Population connectivity: recent advances and new perspectives
JT Kool, A Moilanen, EA Treml
Landscape Ecology 28 (2), 165-185, 2013
3062013
Social media data can be used to understand tourists’ preferences for nature‐based experiences in protected areas
A Hausmann, T Toivonen, R Slotow, H Tenkanen, A Moilanen, ...
Conservation Letters 11 (1), e12343, 2018
2912018
Methods and workflow for spatial conservation prioritization using Zonation
J Lehtomäki, A Moilanen
Environmental Modelling & Software 47, 128-137, 2013
2882013
How much compensation is enough? A framework for incorporating uncertainty and time discounting when calculating offset ratios for impacted habitat
A Moilanen, AJA Van Teeffelen, Y Ben‐Haim, S Ferrier
Restoration Ecology 17 (4), 470-478, 2009
2812009
The quantitative incidence function model and persistence of an endangered butterfly metapopulation
I Hanski, A Moilanen, T Pakkala, M Kuussaari
Conservation Biology 10 (2), 578-590, 1996
2771996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20