Παρακολούθηση
Matthias C. Hoffmann
Matthias C. Hoffmann
Stanford Linear Accelerator Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 2017 terahertz science and technology roadmap
SS Dhillon, MS Vitiello, EH Linfield, AG Davies, MC Hoffmann, J Booske, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (4), 043001, 2017
16032017
Light-induced superconductivity in a stripe-ordered cuprate
D Fausti, RI Tobey, N Dean, S Kaiser, A Dienst, MC Hoffmann, S Pyon, ...
science 331 (6014), 189-191, 2011
12632011
Generation of 10μJ ultrashort terahertz pulses by optical rectification
KL Yeh, MC Hoffmann, J Hebling, KA Nelson
Applied Physics Letters 90 (17), 2007
7712007
Generation of high-power terahertz pulses by tilted-pulse-front excitation and their application possibilities
J Hebling, KL Yeh, MC Hoffmann, B Bartal, KA Nelson
JOSA B 25 (7), B6-B19, 2008
7282008
Optically enhanced coherent transport in YBa2Cu3O6.5 by ultrafast redistribution of interlayer coupling
W Hu, S Kaiser, D Nicoletti, CR Hunt, I Gierz, MC Hoffmann, M Le Tacon, ...
Nature materials 13 (7), 705-711, 2014
4792014
A MHz-repetition-rate hard X-ray free-electron laser driven by a superconducting linear accelerator
W Decking, S Abeghyan, P Abramian, A Abramsky, A Aguirre, C Albrecht, ...
Nature photonics 14 (6), 391-397, 2020
4752020
Intense ultrashort terahertz pulses: generation and applications
MC Hoffmann, JA Fülöp
Journal of Physics D: Applied Physics 44 (8), 083001, 2011
4672011
Direct observation of ultrafast collective motions in CO myoglobin upon ligand dissociation
TRM Barends, L Foucar, A Ardevol, K Nass, A Aquila, S Botha, RB Doak, ...
Science 350 (6259), 445-450, 2015
4122015
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
4062019
Chemical recognition in terahertz time-domain spectroscopy and imaging
B Fischer, M Hoffmann, H Helm, G Modjesch, PU Jepsen
Semiconductor Science and Technology 20 (7), S246, 2005
3662005
Large-amplitude spin dynamics driven by a THz pulse in resonance with an electromagnon
T Kubacka, JA Johnson, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Science 343 (6177), 1333-1336, 2014
3192014
High-power THz generation, THz nonlinear optics, and THz nonlinear spectroscopy
J Hebling, KL Yeh, MC Hoffmann, KA Nelson
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 14 (2), 345-353, 2008
2702008
Impact ionization in InSb probed by terahertz pump—terahertz probe spectroscopy
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 79 (16), 161201, 2009
2662009
Terahertz time-domain spectroscopy and imaging of artificial RNA
BM Fischer, M Hoffmann, H Helm, R Wilk, F Rutz, T Kleine-Ostmann, ...
Optics Express 13 (14), 5205-5215, 2005
2612005
Femtosecond all-optical synchronization of an X-ray free-electron laser
S Schulz, I Grguraš, C Behrens, H Bromberger, JT Costello, ...
Nature communications 6 (1), 5938, 2015
2522015
Ultrafast X-ray pulse characterization at free-electron lasers
I Grguraš, AR Maier, C Behrens, T Mazza, TJ Kelly, P Radcliffe, ...
Nature Photonics 6 (12), 852-857, 2012
2512012
Efficient terahertz generation by optical rectification at 1035 nm
MC Hoffmann, KL Yeh, J Hebling, KA Nelson
Optics Express 15 (18), 11706-11713, 2007
2272007
Towards generation of mJ-level ultrashort THz pulses by optical rectification
JA Fülöp, L Pálfalvi, MC Hoffmann, J Hebling
Optics express 19 (16), 15090-15097, 2011
2102011
Terahertz kerr effect
MC Hoffmann, NC Brandt, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Applied Physics Letters 95 (23), 2009
1912009
Observation of nonequilibrium carrier distribution in Ge, Si, and GaAs by terahertz pump–terahertz probe measurements
J Hebling, MC Hoffmann, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 81 (3), 035201, 2010
1842010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20