Παρακολούθηση
Matthias C. Hoffmann
Matthias C. Hoffmann
Stanford Linear Accelerator Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 2017 terahertz science and technology roadmap
SS Dhillon, MS Vitiello, EH Linfield, AG Davies, MC Hoffmann, J Booske, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (4), 043001, 2017
14472017
Light-induced superconductivity in a stripe-ordered cuprate
D Fausti, RI Tobey, N Dean, S Kaiser, A Dienst, MC Hoffmann, S Pyon, ...
science 331 (6014), 189-191, 2011
11772011
Generation of 10μJ ultrashort terahertz pulses by optical rectification
KL Yeh, MC Hoffmann, J Hebling, KA Nelson
Applied Physics Letters 90 (17), 2007
7552007
Generation of high-power terahertz pulses by tilted-pulse-front excitation and their application possibilities
J Hebling, KL Yeh, MC Hoffmann, B Bartal, KA Nelson
JOSA B 25 (7), B6-B19, 2008
6902008
Optically enhanced coherent transport in YBa2Cu3O6.5 by ultrafast redistribution of interlayer coupling
W Hu, S Kaiser, D Nicoletti, CR Hunt, I Gierz, MC Hoffmann, M Le Tacon, ...
Nature materials 13 (7), 705-711, 2014
4512014
Intense ultrashort terahertz pulses: generation and applications
MC Hoffmann, JA Fülöp
Journal of Physics D: Applied Physics 44 (8), 083001, 2011
4452011
Direct observation of ultrafast collective motions in CO myoglobin upon ligand dissociation
TRM Barends, L Foucar, A Ardevol, K Nass, A Aquila, S Botha, RB Doak, ...
Science 350 (6259), 445-450, 2015
3902015
Search for resonances and quantum black holes using dijet mass spectra in proton-proton collisions at
V Khachatryan, AM Sirunyan, A Tumasyan, W Adam, T Bergauer, ...
Physical Review D 91 (5), 052009, 2015
3902015
A MHz-repetition-rate hard X-ray free-electron laser driven by a superconducting linear accelerator
W Decking, S Abeghyan, P Abramian, A Abramsky, A Aguirre, C Albrecht, ...
Nature photonics 14 (6), 391-397, 2020
3562020
Chemical recognition in terahertz time-domain spectroscopy and imaging
B Fischer, M Hoffmann, H Helm, G Modjesch, PU Jepsen
Semiconductor Science and Technology 20 (7), S246, 2005
3512005
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
3282019
Large-amplitude spin dynamics driven by a THz pulse in resonance with an electromagnon
T Kubacka, JA Johnson, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Science 343 (6177), 1333-1336, 2014
3022014
High-power THz generation, THz nonlinear optics, and THz nonlinear spectroscopy
J Hebling, KL Yeh, MC Hoffmann, KA Nelson
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 14 (2), 345-353, 2008
2652008
Impact ionization in InSb probed by terahertz pump—terahertz probe spectroscopy
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 79 (16), 161201, 2009
2532009
Ultrafast X-ray pulse characterization at free-electron lasers
I Grguraš, AR Maier, C Behrens, T Mazza, TJ Kelly, P Radcliffe, ...
Nature Photonics 6 (12), 852-857, 2012
2472012
Terahertz time-domain spectroscopy and imaging of artificial RNA
BM Fischer, M Hoffmann, H Helm, R Wilk, F Rutz, T Kleine-Ostmann, ...
Optics Express 13 (14), 5205-5215, 2005
2392005
Femtosecond all-optical synchronization of an X-ray free-electron laser
S Schulz, I Grguraš, C Behrens, H Bromberger, JT Costello, ...
Nature communications 6 (1), 5938, 2015
2242015
Efficient terahertz generation by optical rectification at 1035 nm
MC Hoffmann, KL Yeh, J Hebling, KA Nelson
Optics Express 15 (18), 11706-11713, 2007
2132007
Towards generation of mJ-level ultrashort THz pulses by optical rectification
JA Fülöp, L Pálfalvi, MC Hoffmann, J Hebling
Optics express 19 (16), 15090-15097, 2011
2072011
Terahertz kerr effect
MC Hoffmann, NC Brandt, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Applied Physics Letters 95 (23), 2009
1822009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20