Παρακολούθηση
Ali Ahmed
Ali Ahmed
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwec.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparison of Epidemiological Variations in COVID-19 Patients Inside and Outside of China–A Meta-Analysis
A Ahmed, A Ali, S Hasan
Frontiers in Public Health 8, 193, 2020
262020
Organizational Learning on Bug Bounty Platforms
A Ahmed, B Lee
Americas Conference on Information Systems 2020 33 (AMCIS 2020 Proceedings), 2020
22020
Patients’ Characteristics Effecting the Use of a MyChart Patient Portal
A Ahmed, T Nasralah, A Wahbeh, C Noteboom
Proceedings of the 52th Hawaii International Conference on System Sciences …, 2019
22019
Negative Effects of Online Health Communities on User's Health: The Case of Online Health Forums
T Nasralah, A Ahmed, A Wahbeh, H Alyami, A Ali
12018
Impact of E-Visits on Emergency Departments and Urgent Care Centers
A Ahmed, T Nasralah, Y Wang, C Noteboom, R Spohn, L Parks, ...
12017
Security Vulnerabilities in Children's Toys.
A Ahmed, A Podhradsky
AMCIS, 2016
12016
Vulnerability disclosure mechanisms: A synthesis and framework for market-based and non-market-based disclosures
A Ahmed, A Deokar, HCB Lee
Decision Support Systems 148, 113586, 2021
2021
The Role of Vulnerability Disclosure on Hacker Participation in Bug Bounty Programs
A Ahmed, B Lee, AV Deokar
International Conference on Information Systems (ICIS), 2021
2021
On Understanding Crowdsourced Vulnerability Discovery and Disclosure
A Ahmed
University of Massachusetts Lowell, 2021
2021
Does COVID-19 Testing Create More Cases? An Empirical Evidence on the Importance of Mass Testing During a Pandemic
A Ahmed
medRxiv, 2020
2020
Organizational Learning Process on Bug-Bounty Platforms: The Role of Firm Experience and the Diversity of Hackers
A Ahmed, B Lee, A Deokar
The 2020 Dewald Roode Workshop on Information Systems Security Research …, 2020
2020
Developing IS Courses Around COVID-19 Pandemic
A Ahmed
International Conference on Information Systems 2020, 2020
2020
Is No Expectation Better than High Expectation? An Empirical Study on Service Commitment Strategies and its Impact on Online Word-of-Mouth
HCB Lee, N Summerfield, AV Deokar, A Ahmed
An Empirical Study on Service Commitment Strategies and its Impact on Online …, 2019
2019
Identifying Users' Concerns in Lodging Sharing Economy Using Unsupervised Machine Learning Approach
M Al-Ramahi, A Ahmed
2019 2nd International Conference on Data Intelligence and Security (ICDIS …, 2019
2019
Review of Mobile Applications Used for Covert Communication
A Ahmed, A Podhradsky
2017
Patients’ Characteristics and Utilization of MyChart
T Nasralah, A Ahmed, C Noteboom
2017
Negative Effects of Online Health Forums on User’s Health
A Ahmed, N Tareq, H Alyami, S Deng
Twenty-second Americas Conference on Information Systems, San Diego, 2016, 2016
2016
Predicting Project’s Success for DonorsChoose. org
A Ahmed, Y Alshboul, T Nasralah, S Goyal, S Deng
2015
Reasons for Attending Face-to-Face Lab Sessions in a Hybrid Web Development Course
A Ahmed
University of Wisconsin - Stout, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19