Παρακολούθηση
Marian Marciniak
Marian Marciniak
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) Phase 4 (2018): Change management in allergic rhinitis and asthma multimorbidity using mobile technology
J Bousquet, PW Hellings, I Agache, F Amat, I Annesi-Maesano, ...
Journal of Allergy and Clinical Immunology 143 (3), 864-879, 2019
1622019
Photonic crystals: physics and technology
C Sibilia, TM Benson, M Marciniak, T Szoplik
Springer Milan, 2008
1122008
Analysis of lossy mode cut-off conditions in planar waveguides with semiconductor guiding layer
M Marciniak, J Grzegorzewski, M Szustakowski
IEE Proceedings J (Optoelectronics) 140 (4), 247-252, 1993
961993
Electromagnetics of modulated media with applications to photonics
AG Nerukh, IV Scherbatko, M Marciniak, IY Vorgul
Nat. Inst. of Telecommunications, 2001
832001
Accurate analysis of light scattering and absorption by an infinite flat grating of thin silver nanostrips in free space using the method of analytical regularization
TL Zinenko, M Marciniak, AI Nosich
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 19 (3), 9000108-9000108, 2012
752012
Effect of periodicity in the resonant scattering of light by finite sparse configurations of many silver nanowires
DM Natarov, R Sauleau, M Marciniak, AI Nosich
Plasmonics 9, 389-407, 2014
632014
Applications of Ground Penetrating Radar in civil engineering—COST action TU1208
L Pajewski, A Benedetto, X Derobert, A Giannopoulos, A Loizos, ...
2013 7th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar, 1-6, 2013
622013
Performance overview of the offset time emulated OBS network architecture
M Klinkowski, D Careglio, J Solé-Pareta, M Marciniak
Journal of Lightwave Technology 27 (14), 2751-2764, 2009
432009
Numerical and experimental analysis of copper particles velocity in low-pressure cold spraying process
M Winnicki, A Małachowska, G Dudzik, M Rutkowska-Gorczyca, ...
Surface and Coatings Technology 268, 230-240, 2015
292015
Non-linear optimization for multi-path source routing in OBS networks
M Klinkowski, M Pioro, D Careglio, M Marciniak, J Solé-Pareta
IEEE Communications Letters 11 (12), 1016-1018, 2007
292007
Sensitivity of imaging properties of metal-dielectric layered flat lens to fabrication inaccuracies
R Kotyński, H Baghdasaryan, T Stefaniuk, A Pastuszczak, M Marciniak, ...
Opto-Electronics Review 18, 446-457, 2010
272010
Optical burst and packet switching: Node and network design, contention resolution and Quality of Service
S Bjornstad, M Nord, DR Hjelme, N Stol, C Develder, J Cheyns, ...
Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications, 2003 …, 2003
242003
Nonlinear interactions in wavelength-multiplexed optical fibre telecommunication systems
M Kowalewski, M Marciniak, A Sedlin
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 2 (4), 319, 2000
232000
Seeing the order in a mess: optical signature of periodicity in a cloud of plasmonic nanowires
DM Natarov, M Marciniak, R Sauleau, AI Nosich
Optics Express 22 (23), 28190-28198, 2014
222014
Hybrid 1-D dielectric microcavity: Fabrication and spectroscopic assessment of glass-based sub-wavelength structures
A Chiasera, J Jasieniak, S Normani, S Valligatla, A Lukowiak, S Taccheo, ...
Ceramics International 41 (6), 7429-7433, 2015
212015
Realization of integrated Bragg reflectors in DANS-polymer waveguides
S Aramaki, G Assanto, GI Stegeman, M Marciniak
Journal of lightwave technology 11 (7), 1189-1195, 1993
211993
Application of coupled-wave Wentzel-Kramers-Brillouin approximation to ground penetrating radar
I Prokopovich, A Popov, L Pajewski, M Marciniak
Remote Sensing 10 (1), 22, 2017
202017
Grating resonances on periodic arrays of sub-wavelength wires and strips: from discoveries to photonic device applications
TL Zinenko, VO Byelobrov, M Marciniak, J Čtyroký, AI Nosich
Contemporary optoelectronics: materials, metamaterials and device …, 2016
172016
Comparative modeling of infrared fiber lasers
S Sujecki, L Sojka, AB Seddon, TM Benson, E Barney, MC Faconi, ...
Photonics 5 (4), 48, 2018
162018
Design and fabrication of mechanochromic photonic crystals as strain sensor
A Chiappini, A Piotrowska, M Marciniak, M Ferrari, D Zonta
Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and …, 2015
152015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20