Παρακολούθηση
Yuanzhang Xiao
Yuanzhang Xiao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hawaii.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Demand side management in smart grids using a repeated game framework
L Song, Y Xiao, M Van Der Schaar
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (7), 1412-1424, 2014
1012014
Non-stationary resource allocation policies for delay-constrained video streaming: Application to video over Internet-of-Things-enabled networks
J Xu, Y Andrepoulos, Y Xiao, M van Der Schaar
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (4), 782-794, 2014
602014
A dynamic jamming game for real-time status updates
Y Xiao, Y Sun
IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2018
412018
Dynamic incentive design for participation in direct load scheduling programs
M Alizadeh, Y Xiao, A Scaglione, M Van Der Schaar
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 8 (6), 1111-1126, 2014
372014
Distributed interference management policies for heterogeneous small cell networks
K Ahuja, Y Xiao, M van der Schaar
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (6), 1112-1126, 2015
302015
Repeated games with intervention: Theory and applications in communications
Y Xiao, J Park, M Van Der Schaar
IEEE Transactions on Communications 60 (10), 3123-3132, 2012
282012
Incentive design for direct load control programs
M Alizadeh, Y Xiao, A Scaglione, M Van Der Schaar
2013 51st Annual Allerton Conference on Communication, Control, and …, 2013
272013
Dynamic spectrum sharing among repeatedly interacting selfish users with imperfect monitoring
Y Xiao, M van der Schaar
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 30 (10), 1890-1899, 2012
252012
Intervention in power control games with selfish users
Y Xiao, J Park, M Van Der Schaar
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 6 (2), 165-179, 2011
232011
Incentives to manipulate demand response baselines with uncertain event schedules
D Ellman, Y Xiao
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (2), 1358-1369, 2020
202020
Competitive online optimization under inventory constraints
Q Lin, H Yi, J Pang, M Chen, A Wierman, M Honig, Y Xiao
Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems 3 (1 …, 2019
202019
Optimal foresighted multi-user wireless video
Y Xiao, M van der Schaar
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 9 (1), 89-101, 2014
192014
ICI analysis of MIMO-OFDM systems with independent phase noise at both transmit and receive antennas
P Xu, Y Xiao, S Zhou, M Zhao
2009 5th International Conference on Wireless Communications, Networking and …, 2009
192009
Socially-optimal design of crowdsourcing platforms with reputation update errors
Y Xiao, Y Zhang, M van der Schaar
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
162013
To send or not to send-learning MAC contention
SD Amuru, Y Xiao, M van der Schaar, RM Buehrer
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
142015
Intervention with private information, imperfect monitoring and costly communication
L Canzian, Y Xiao, W Zame, M Zorzi, M Van Der Schaar
IEEE Transactions on Communications 61 (8), 3192-3205, 2013
132013
Intervention with private information, imperfect monitoring and costly communication
L Canzian, Y Xiao, W Zame, M Zorzi, M Van Der Schaar
IEEE Transactions on Communications 61 (8), 3192-3205, 2013
132013
Deep reinforcement learning based residential demand side management with edge computing
T Li, Y Xiao, L Song
2019 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing …, 2019
112019
Efficient interference management policies for femtocell networks
K Ahuja, Y Xiao, M van der Schaar
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (9), 4879-4893, 2015
112015
Socially-optimal design of service exchange platforms with imperfect monitoring
Y Xiao, MVD Schaar
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 3 (4), 1-25, 2015
102015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20