Παρακολούθηση
Cees Van Westen
Cees Van Westen
Full Professor Multi-Hazard Risk Dynamics, Faculty ITC, University of Twente
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Slope instability recognition, analysis and zonation
R Soeters, CJ Van Westen
Landslides: investigation and mitigation 247, 129-177, 1996
14351996
Landslide hazard and risk zonation—why is it still so difficult?
CJ Van Westen, TWJ Van Asch, R Soeters
Bulletin of Engineering geology and the Environment 65, 167-184, 2006
13492006
Spatial data for landslide susceptibility, hazard, and vulnerability assessment: An overview
CJ Van Westen, E Castellanos, SL Kuriakose
Engineering geology 102 (3-4), 112-131, 2008
12762008
Recommendations for the quantitative analysis of landslide risk
J Corominas, C van Westen, P Frattini, L Cascini, JP Malet, S Fotopoulou, ...
Bulletin of engineering geology and the environment 73, 209-263, 2014
10112014
Use of geomorphological information in indirect landslide susceptibility assessment
CJ Van Westen, N Rengers, R Soeters
Natural hazards 30, 399-419, 2003
7752003
Distribution pattern of earthquake-induced landslides triggered by the 12 May 2008 Wenchuan earthquake
T Gorum, X Fan, CJ van Westen, RQ Huang, Q Xu, C Tang, G Wang
Geomorphology 133 (3-4), 152-167, 2011
6132011
Remote sensing techniques for landslide studies and hazard zonation in Europe
F Mantovani, R Soeters, CJ Van Westen
Geomorphology 15 (3-4), 213-225, 1996
4871996
Prediction of the occurrence of slope instability phenomenal through GIS-based hazard zonation
CJ Van Westen, N Rengers, MTJ Terlien, R Soeters
Geologische Rundschau 86 (2), 404-414, 1997
4831997
Characterising spectral, spatial and morphometric properties of landslides for semi-automatic detection using object-oriented methods
TR Martha, N Kerle, V Jetten, CJ van Westen, KV Kumar
Geomorphology 116 (1-2), 24-36, 2010
4722010
Multivariate regression analysis for landslide hazard zonation
CJF Chung, AG Fabbri, CJ Van Westen
Geographical information systems in assessing natural hazards, 107-133, 1995
4291995
Application of geographic information systems to landslide hazard zonation
CJ Van Westen
4121993
Earthquake‐induced chains of geologic hazards: Patterns, mechanisms, and impacts
X Fan, G Scaringi, O Korup, AJ West, CJ van Westen, H Tanyas, N Hovius, ...
Reviews of geophysics 57 (2), 421-503, 2019
4072019
Comparing heuristic landslide hazard assessment techniques using GIS in the Tirajana basin, Gran Canaria Island, Spain
JI Barredo, A Benavides, J Hervás, CJ van Westen
International journal of applied earth observation and geoinformation 2 (1 …, 2000
3992000
The modelling of landslide hazards using GIS
CJ Van Westen
Surveys in Geophysics 21 (2), 241-255, 2000
3092000
Landslide susceptibility assessment using logistic regression and its comparison with a rock mass classification system, along a road section in the northern Himalayas (India)
I Das, S Sahoo, C van Westen, A Stein, R Hack
Geomorphology 114 (4), 627-637, 2010
3062010
An approach towards deterministic landslide hazard analysis in GIS. A case study from Manizales (Colombia)
CJ Westen, MJT Terlien
Earth surface processes and landforms 21 (9), 853-868, 1996
3031996
Segment optimization and data-driven thresholding for knowledge-based landslide detection by object-based image analysis
TR Martha, N Kerle, CJ Van Westen, V Jetten, KV Kumar
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 49 (12), 4928-4943, 2011
3012011
Statistical landslide hazard analysis
CJ Van Westen
Ilwis 2, 73-84, 1997
2961997
Remote sensing and GIS for natural hazards assessment and disaster risk management
CJ Van Westen
Treatise on geomorphology 3 (15), 259-298, 2013
2602013
Qualitative landslide susceptibility assessment by multicriteria analysis: A case study from San Antonio del Sur, Guantánamo, Cuba
EAC Abella, CJ Van Westen
Geomorphology 94 (3-4), 453-466, 2008
2552008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20