Παρακολούθηση
Cees Van Westen
Cees Van Westen
Full Professor Multi-Hazard Risk Dynamics, Faculty ITC, University of Twente
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Slope instability recognition, analysis and zonation
R Soeters, CJ Van Westen
Landslides: investigation and mitigation 247, 129-177, 1996
15261996
Landslide hazard and risk zonation—why is it still so difficult?
CJ Van Westen, TWJ Van Asch, R Soeters
Bulletin of Engineering geology and the Environment 65, 167-184, 2006
14802006
Spatial data for landslide susceptibility, hazard, and vulnerability assessment: An overview
CJ Van Westen, E Castellanos, SL Kuriakose
Engineering geology 102 (3-4), 112-131, 2008
14642008
Recommendations for the quantitative analysis of landslide risk
J Corominas, C van Westen, P Frattini, L Cascini, JP Malet, S Fotopoulou, ...
Bulletin of engineering geology and the environment 73, 209-263, 2014
12212014
Use of geomorphological information in indirect landslide susceptibility assessment
CJ Van Westen, N Rengers, R Soeters
Natural hazards 30, 399-419, 2003
8592003
Distribution pattern of earthquake-induced landslides triggered by the 12 May 2008 Wenchuan earthquake
T Gorum, X Fan, CJ van Westen, RQ Huang, Q Xu, C Tang, G Wang
Geomorphology 133 (3-4), 152-167, 2011
6862011
Earthquake‐induced chains of geologic hazards: Patterns, mechanisms, and impacts
X Fan, G Scaringi, O Korup, AJ West, CJ van Westen, H Tanyas, N Hovius, ...
Reviews of geophysics 57 (2), 421-503, 2019
6082019
Characterising spectral, spatial and morphometric properties of landslides for semi-automatic detection using object-oriented methods
TR Martha, N Kerle, V Jetten, CJ van Westen, KV Kumar
Geomorphology 116 (1-2), 24-36, 2010
5222010
Prediction of the occurrence of slope instability phenomenal through GIS-based hazard zonation
CJ Van Westen, N Rengers, MTJ Terlien, R Soeters
Geologische Rundschau 86 (2), 404-414, 1997
5121997
Remote sensing techniques for landslide studies and hazard zonation in Europe
F Mantovani, R Soeters, CJ Van Westen
Geomorphology 15 (3-4), 213-225, 1996
5021996
Multivariate regression analysis for landslide hazard zonation
CJF Chung, AG Fabbri, CJ Van Westen
Geographical information systems in assessing natural hazards, 107-133, 1995
4481995
Application of geographic information systems to landslide hazard zonation
CJ Van Westen
4431993
Comparing heuristic landslide hazard assessment techniques using GIS in the Tirajana basin, Gran Canaria Island, Spain
JI Barredo, A Benavides, J Hervás, CJ van Westen
International journal of applied earth observation and geoinformation 2 (1 …, 2000
4252000
The modelling of landslide hazards using GIS
CJ Van Westen
Surveys in geophysics 21 (2), 241-255, 2000
3332000
Landslide susceptibility assessment using logistic regression and its comparison with a rock mass classification system, along a road section in the northern Himalayas (India)
I Das, S Sahoo, C van Westen, A Stein, R Hack
Geomorphology 114 (4), 627-637, 2010
3312010
Statistical landslide hazard analysis
CJ Van Westen
Ilwis 2, 73-84, 1997
3311997
Segment optimization and data-driven thresholding for knowledge-based landslide detection by object-based image analysis
TR Martha, N Kerle, CJ Van Westen, V Jetten, KV Kumar
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 49 (12), 4928-4943, 2011
3282011
An approach towards deterministic landslide hazard analysis in GIS. A case study from Manizales (Colombia)
CJ Westen, MJT Terlien
Earth surface processes and landforms 21 (9), 853-868, 1996
3201996
Qualitative landslide susceptibility assessment by multicriteria analysis: A case study from San Antonio del Sur, Guantánamo, Cuba
EAC Abella, CJ Van Westen
Geomorphology 94 (3-4), 453-466, 2008
2962008
Remote sensing and GIS for natural hazards assessment and disaster risk management
CJ Van Westen
Treatise on geomorphology 3 (15), 259-298, 2013
2912013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20