Παρακολούθηση
David Fofi
David Fofi
ImViA - Equipe VIBOT (VIsion pour la roBOTique)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u-bourgogne.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of recent range image registration methods with accuracy evaluation
J Salvi, C Matabosch, D Fofi, J Forest
Image and Vision computing 25 (5), 578-596, 2007
9042007
Heart rate estimation using facial video: A review
MA Hassan, AS Malik, D Fofi, N Saad, B Karasfi, YS Ali, F Meriaudeau
Biomedical Signal Processing and Control 38, 346-360, 2017
1922017
A Comparative Survey on Invisible Structured Light
F David, S Tadeusz, V Yvon
SPIE Electronic Imaging–Machine Vision Applications in Industrial Inspection …, 2004
159*2004
Scanning from heating: 3D shape estimation of transparent objects from local surface heating
G Eren, O Aubreton, F Meriaudeau, LAS Secades, D Fofi, AT Naskali, ...
Optics express 17 (14), 11457-11468, 2009
1252009
Plane-based calibration of a projector-camera system
G Falcao, N Hurtos, J Massich, D Fofi
https://procamcalib.googlecode.com/files/ProCam_Calib_v2.pdf, 2008
1212008
Vision Based UAV Attitude Estimation: Progress and Insights
AER Shabayek, C Demonceaux, O Morel, D Fofi
Journal of Intelligent & Robotic Systems, 1-14, 2012
1092012
Projector-camera calibration toolbox
J Falcao, N Hurtos, J Massich, D Fofi
57*2009
An efficient method for fully automatic 3D digitization of unknown objects
S Khalfaoui, R Seulin, Y Fougerolle, D Fofi
Computers in Industry 64 (9), 1152-1160, 2013
532013
3-D scanning of nonopaque objects by means of imaging emitted structured infrared patterns
F Meriaudeau, LA Sanchez Secades, G Eren, A Erçil, F Truchetet, ...
Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on 59 (11), 2898-2906, 2010
512010
Uncalibrated reconstruction: an adaptation to structured light vision
D Fofi, J Salvi, EM Mouaddib
Pattern Recognition 36 (7), 1631-1644, 2003
422003
Static-map and dynamic object reconstruction in outdoor scenes using 3-d motion segmentation
C Jiang, DP Paudel, Y Fougerolle, D Fofi, C Demonceaux
IEEE Robotics and Automation Letters 1 (1), 324-331, 2016
412016
Novel health monitoring method using an RGB camera
MA Hassan, AS Malik, D Fofi, N Saad, F Meriaudeau
Biomedical optics express 8 (11), 4838-4854, 2017
382017
Towards health monitoring using remote heart rate measurement using digital camera: A feasibility study
MA Hassan, AS Malik, D Fofi, B Karasfi, F Meriaudeau
Measurement 149, 106804, 2020
372020
Uncalibrated vision based on structured light
D Fofi, J Salvi, EM Mouaddib
Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and …, 2001
372001
Current state of the art of vision based SLAM
N Muhammad, D Fofi, S Ainouz
Image Processing: Machine Vision Applications II 7251, 137-148, 2009
332009
Video-based heartbeat rate measuring method using ballistocardiography
MA Hassan, AS Malik, D Fofi, NM Saad, YS Ali, F Meriaudeau
IEEE Sensors Journal 17 (14), 4544-4557, 2017
322017
Handy method to calibrate division-of-amplitude polarimeters for the first three Stokes parameters
O Morel, R Seulin, D Fofi
Optics express 24 (12), 13634-13646, 2016
322016
Review and comparison of non-conventional imaging systems for three-dimensional digitization of transparent objects
F Mériaudeau, R Rantoson, D Fofi, C Stolz
Journal of Electronic Imaging 21 (2), 021105-021105, 2012
322012
Using local saliency for object tracking with particle filters
Y Yuan, C Gao, Q Liu, J Wang, C Zhang
2014 IEEE International Conference on signal processing, communications and …, 2014
292014
Range image registration for industrial inspection
C Matabosch, J Salvi, D Fofi, F Meriaudeau
Machine Vision Applications in Industrial Inspection XIII 5679, 216-227, 2005
292005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20