Παρακολούθηση
René Just
René Just
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.washington.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Defects4J: A database of existing faults to enable controlled testing studies for Java programs
R Just, D Jalali, MD Ernst
Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and …, 2014
9382014
Are mutants a valid substitute for real faults in software testing?
R Just, D Jalali, L Inozemtseva, MD Ernst, R Holmes, G Fraser
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2014
6232014
Evaluating and improving fault localization
S Pearson, J Campos, R Just, G Fraser, R Abreu, MD Ernst, D Pang, ...
2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2017
3532017
The Major mutation framework: Efficient and scalable mutation analysis for Java
R Just
Proceedings of the 2014 international symposium on software testing and …, 2014
2292014
Do Automatically Generated Unit Tests Find Real Faults? An Empirical Study of Effectiveness and Challenges
S Shamshiri, R Just, JM Rojas, G Fraser, P McMinn, A Arcuri
Automated Software Engineering (ASE), 2015 30th IEEE/ACM International …, 2015
2142015
MAJOR: An efficient and extensible tool for mutation analysis in a Java compiler
R Just, F Schweiggert, GM Kapfhammer
2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2011
1462011
Collaborative verification of information flow for a high-assurance app store
MD Ernst, R Just, S Millstein, W Dietl, S Pernsteiner, F Roesner, ...
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
1302014
Efficient mutation analysis by propagating and partitioning infected execution states
R Just, MD Ernst, G Fraser
Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and …, 2014
982014
Static Analysis of Implicit Control Flow: Resolving Java Reflection and Android Intents
P Barros, R Just, S Millstein, P Vines, W Dietl, MD Ernst
Automated Software Engineering (ASE), 2015 30th IEEE/ACM International …, 2015
882015
Using non-redundant mutation operators and test suite prioritization to achieve efficient and scalable mutation analysis
R Just, GM Kapfhammer, F Schweiggert
2012 IEEE 23rd International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2012
832012
Do redundant mutants affect the effectiveness and efficiency of mutation analysis?
R Just, GM Kapfhammer, F Schweiggert
2012 IEEE Fifth International Conference on Software Testing, Verification …, 2012
782012
Do automated program repair techniques repair hard and important bugs?
M Motwani, S Sankaranarayanan, R Just, Y Brun
Empirical Software Engineering 23 (5), 2901-2947, 2018
602018
Higher accuracy and lower run time: efficient mutation analysis using non‐redundant mutation operators
R Just, F Schweiggert
Software Testing, Verification and Reliability 25 (5-7), 490-507, 2015
582015
Code coverage at Google
M Ivanković, G Petrović, R Just, G Fraser
Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software …, 2019
502019
Inferring mutant utility from program context
R Just, B Kurtz, P Ammann
Proceedings of the 26th ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2017
492017
An Industrial Application of Mutation Testing: Lessons, Challenges, and Research Directions
G Petrovic, M Ivankovic, B Kurtz, P Ammann, R Just
Software testing, verification and validation (ICSTW), 2018, 2018
472018
Private api access and functional mocking in automated unit test generation
A Arcuri, G Fraser, R Just
2017 IEEE international conference on software testing, verification and …, 2017
412017
Using conditional mutation to increase the efficiency of mutation analysis
R Just, GM Kapfhammer, F Schweiggert
Proceedings of the 6th International Workshop on Automation of Software Test …, 2011
392011
Using state infection conditions to detect equivalent mutants and speed up mutation analysis
R Just, MD Ernst, G Fraser
arXiv preprint arXiv:1303.2784, 2013
282013
Tea: A High-level Language and Runtime System for Automating Statistical Analysis
E Jun, M Daum, J Roesch, S Chasins, E Berger, R Just, K Reinecke
2019 32nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology …, 2019
262019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20