Παρακολούθηση
Paolo Viotti
Paolo Viotti
Professore di Ingegneria Sanitaria Ambientale Sapienza Università di Roma
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Atmospheric urban pollution: applications of an artificial neural network (ANN) to the city of Perugia
P Viotti, G Liuti, P Di Genova
Ecological modelling 148 (1), 27-46, 2002
1922002
Critical review of the effects of glyphosate exposure to the environment and humans through the food supply chain
V Torretta, IA Katsoyiannis, P Viotti, EC Rada
Sustainability 10 (4), 950, 2018
1442018
Laboratory investigation of DNAPL migration in porous media
A Luciano, P Viotti, MP Papini
Journal of Hazardous Materials 176 (1-3), 1006-1017, 2010
1102010
Decision support systems for assessing risks involved in transporting hazardous materials: A review
V Torretta, EC Rada, M Schiavon, P Viotti
Safety science 92, 1-9, 2017
872017
How to improve recycling rate in developing big cities: An integrated approach for assessing municipal solid waste collection and treatment scenarios
N Ferronato, M Ragazzi, MAG Portillo, EGG Lizarazu, P Viotti, V Torretta
Environmental Development 29, 94-110, 2019
802019
Thermal process of fluff: Preliminary tests on a full-scale treatment plant
G Mancini, R Tamma, P Viotti
Waste Management 30 (8-9), 1670-1682, 2010
742010
Genetic algorithms as a promising tool for optimisation of the MSW collection routes
P Viotti, A Polettini, R Pomi, C Innocenti
Waste management & research 21 (4), 292-298, 2003
722003
Review of Italian experience on automotive shredder residue characterization and management
R Cossu, S Fiore, T Lai, A Luciano, G Mancini, B Ruffino, P Viotti, ...
Waste Management 34 (10), 1752-1762, 2014
692014
Contaminant back-diffusion from low-permeability layers as affected by groundwater velocity: A laboratory investigation by box model and image analysis
F Tatti, MP Papini, G Sappa, M Raboni, F Arjmand, P Viotti
Science of the total environment 622, 164-171, 2018
672018
Life Cycle Assessment of waste disposal from olive oil production: Anaerobic digestion and conventional disposal on soil
E Batuecas, T Tommasi, F Battista, V Negro, G Sonetti, P Viotti, D Fino, ...
Journal of environmental management 237, 94-102, 2019
642019
Lagrangian analysis of nonreactive pollutant dispersion in porous media by means of the particle image velocimetry technique
A Cenedese, P Viotti
Water resources research 32 (8), 2329-2343, 1996
641996
Experimental and numerical evaluation of Groundwater Circulation Wells as a remediation technology for persistent, low permeability contaminant source zones
F Tatti, MP Papini, V Torretta, G Mancini, MR Boni, P Viotti
Journal of contaminant hydrology 222, 89-100, 2019
552019
A comprehensive analysis of the current and future role of biofuels for transport in the European Union (EU)
M Raboni, P Viotti, AG Capodaglio
Revista ambiente & agua 10, 9-21, 2015
552015
Development and calibration of a mathematical model for the simulation of the biofiltration process
P Viotti, B Eramo, MR Boni, A Carucci, M Leccese, S Sbaffoni
Advances in Environmental Research 7 (1), 11-33, 2002
542002
On the ASR and ASR thermal residues characterization of full scale treatment plant
G Mancini, P Viotti, A Luciano, D Fino
Waste Management 34 (2), 448-457, 2014
532014
Effect of powdered activated carbon to reduce fouling in membrane bioreactors: A sustainable solution. Case study
V Torretta, G Urbini, M Raboni, S Copelli, P Viotti, A Luciano, G Mancini
Sustainability 5 (4), 1501-1509, 2013
522013
Experimental plant for the physical-chemical treatment of groundwater polluted by municipal solid waste (MSW) leachate, with ammonia recovery
M Raboni, V Torretta, P Viotti, G Urbini
Revista Ambiente & Agua 8, 22-32, 2013
462013
Use of biochar as alternative sorbent for the active capping of oil contaminated sediments
L Silvani, PR Di Palma, C Riccardi, E Eek, SE Hale, P Viotti, MP Papini
Journal of environmental chemical engineering 5 (5), 5241-5249, 2017
402017
Field study of in situ anaerobic bioremediation of a chlorinated solvent source zone
F Aulenta, A Canosa, M Leccese, M Petrangeli Papini, M Majone, P Viotti
Industrial & engineering chemistry research 46 (21), 6812-6819, 2007
392007
Numerical analysis of the anaerobic co-digestion of the organic fraction from municipal solid waste and wastewater: prediction of the possible performances at Olmeto plant in …
P Viotti, P Di Genova, F Falcioli
Waste Management & Research 22 (2), 115-128, 2004
382004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20