Παρακολούθηση
Thomas Ostler
Thomas Ostler
Physics Lecturer, University of Hull
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hull.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transient ferromagnetic-like state mediating ultrafast reversal of antiferromagnetically coupled spins
I Radu, K Vahaplar, C Stamm, T Kachel, N Pontius, HA Dürr, TA Ostler, ...
Nature 472 (7342), 205-208, 2011
11442011
Atomistic spin model simulations of magnetic nanomaterials
RFL Evans, WJ Fan, P Chureemart, TA Ostler, MOA Ellis, RW Chantrell
Journal of Physics: Condensed Matter 26 (10), 103202, 2014
9082014
Ultrafast heating as a sufficient stimulus for magnetization reversal in a ferrimagnet
TA Ostler, J Barker, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, ...
Nature communications 3, 666, 2012
8182012
Crystallographically amorphous ferrimagnetic alloys: Comparing a localized atomistic spin model with experiments
TA Ostler, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, O Chubykalo-Fesenko, ...
Physical Review B 84 (2), 024407, 2011
1692011
Two-magnon bound state causes ultrafast thermally induced magnetisation switching
J Barker, U Atxitia, TA Ostler, O Hovorka, O Chubykalo-Fesenko, ...
Scientific reports 3 (1), 3262, 2013
1232013
Ultrafast and distinct spin dynamics in magnetic alloys
I Radu, C Stamm, A Eschenlohr, F Radu, R Abrudan, K Vahaplar, ...
Spin 5 (03), 1550004, 2015
1062015
Ultrafast thermally induced magnetic switching in synthetic ferrimagnets
RFL Evans, TA Ostler, RW Chantrell, I Radu, T Rasing
Applied Physics Letters 104 (8), 2014
942014
Spin-current-mediated rapid magnon localisation and coalescence after ultrafast optical pumping of ferrimagnetic alloys
E Iacocca, TM Liu, AH Reid, Z Fu, S Ruta, PW Granitzka, E Jal, S Bonetti, ...
Nature communications 10 (1), 1756, 2019
742019
Ultrafast dynamical path for the switching of a ferrimagnet after femtosecond heating
U Atxitia, T Ostler, J Barker, RFL Evans, RW Chantrell, ...
Physical Review B 87 (22), 224417, 2013
732013
The Landau–Lifshitz equation in atomistic models
MOA Ellis, RFL Evans, TA Ostler, J Barker, U Atxitia, ...
Low Temperature Physics 41 (9), 705-712, 2015
682015
Strain induced vortex core switching in planar magnetostrictive nanostructures
TA Ostler, R Cuadrado, RW Chantrell, AW Rushforth, SA Cavill
Physical review letters 115 (6), 067202, 2015
662015
Role of element-specific damping in ultrafast, helicity-independent, all-optical switching dynamics in amorphous (Gd, Tb) Co thin films
A Ceballos, A Pattabi, A El-Ghazaly, S Ruta, CP Simon, RFL Evans, ...
Physical Review B 103 (2), 024438, 2021
552021
Conditions for thermally induced all-optical switching in ferrimagnetic alloys: Modeling of TbCo
R Moreno, TA Ostler, RW Chantrell, O Chubykalo-Fesenko
Physical Review B 96 (1), 014409, 2017
552017
Substrate induced strain field in FeRh epilayers grown on single crystal MgO (001) substrates
CW Barton, TA Ostler, D Huskisson, CJ Kinane, SJ Haigh, G Hrkac, ...
Scientific Reports 7 (1), 44397, 2017
502017
Optimal electron, phonon, and magnetic characteristics for low energy thermally induced magnetization switching
U Atxitia, TA Ostler, RW Chantrell, O Chubykalo-Fesenko
Applied Physics Letters 107 (19), 2015
402015
Classical spin model of the relaxation dynamics of rare-earth doped permalloy
MOA Ellis, TA Ostler, RW Chantrell
Physical Review B 86 (17), 174418, 2012
382012
Temperature-dependent ferromagnetic resonance via the Landau-Lifshitz-Bloch equation: Application to FePt
TA Ostler, MOA Ellis, D Hinzke, U Nowak
Physical Review B 90 (9), 094402, 2014
342014
Thermally induced magnetization switching in Gd/Fe multilayers
C Xu, TA Ostler, RW Chantrell
Physical Review B 93 (5), 054302, 2016
332016
Unifying femtosecond and picosecond single-pulse magnetic switching in Gd-Fe-Co
F Jakobs, TA Ostler, CH Lambert, Y Yang, S Salahuddin, RB Wilson, ...
Physical Review B 103 (10), 104422, 2021
302021
Roles of heating and helicity in ultrafast all-optical magnetization switching in TbFeCo
X Lu, X Zou, D Hinzke, T Liu, Y Wang, T Cheng, J Wu, TA Ostler, J Cai, ...
Applied Physics Letters 113 (3), 2018
302018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20